Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_10_28_KamPodilsk » Секція/Section_3_2016_10_28

МЕТОДИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЗА СТАДІЯМИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОДУКТУ

Скиба Юлія

студентка

Науковий керівник: к.е.н., старший викладач Бутко Н.В

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницько

м. Черкаси

 

МЕТОДИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЗА СТАДІЯМИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОДУКТУ

 

В сучасних умовах господарювання досить важливим є пошук ефективних шляхів організації та розвитку управлінського обліку. Тому створення методу калькулювання за стадіями життєвого циклу продукту є одним з найактуальніших напрямів їх удосконалення, оскільки саме продукт виступає основним джерелом отримання поточного прибутку і майбутніх грошових потоків підприємства.

Калькулювання, як елемент методу бухгалтерського обліку, являє собою процес оцінювання результатів господарських процесів: постачання, виробництва, реалізації. Його об’єктами є витрати виробництва, які реально виникають і які згруповані за відповідними ознаками для формування показників собівартості [1, с. 162-163]. Калькуляція на підприємстві необхідна для вирішення низки економічних завдань: обґрунтування цін на вироби, обчислення рентабельності виробництва, аналізу витрат на виробництво однакових виробів на різних підприємствах, визначення економічної ефективності різних організаційно-технічних заходів.

Калькулювання життєвого циклу продукту передбачає вимірювання та нагромадження всіх фактичних витрат, пов’язаних із конкретним виробом протягом усіх стадій його життєвого циклу. Як правило, для цілей планування, аналізу і оптимізації затрат всі стадії життєвого циклу продукту об’єднують в три послідовні цикли [2]:

- цикл дослідження, розробки і проектування;

- виробничий цикл;

- цикл післяпродажного обслуговування, виведення продукту з ринку та утилізації.

Калькулювання життєвого циклу означає динамічний погляд на витрати, що змінюються мірою переходу виробу з однієї стадії життєвого циклу до іншої. Тому залежно від фаз життєвого циклу продукту використовують різноманітні методи управління: стандарт-костинг, таргет-костинг та кайзен-костинг.

Систему стандарт-костинг  розглядають як один із важливих інструментів контролю витрат в управлінському обліку. Вона відображає відхилення як різницю між фактичними і нормативними витратами, які є важливою інформацією для управління. Відхилення за рахунок цін щодо: матеріалів – зміна цін на матеріали; заробітної плати – зміна тарифних ставок; накладних витрат – зміна ставки розподілу.

Основними принципами системи стандарт-костинг є [3, с. 51]:

1) науково обґрунтоване попереднє нормування витрат;

2) роздільний облік витрат за нормативами та відхилень від нормативів;

3) періодичний перегляд нормативів у разі зміни умов виробництва;

4) калькулювання собівартості продукції за нормативними і фактичними витратами;

5) систематичний контроль і аналіз відхилень від нормативів за видами, місцями виникнення, причинами;

6) оперативне реагування на відхилення.

 Система таргет-костинг, на відмінну від традиційних способів ціноутворення, передбачає розрахунок собівартості виробу за заздалегідь встановленою ціною реалізації. Ця ціна визначається за допомогою маркетингових досліджень, тобто фактично є очікуваною ринковою ціною продукту або послуги.

Система кайзен-костинг тісно пов’язана з системою планування прибутку та основана на встановленні відхилень фактично досягнутого скорочення витрат від запланованого. Її суть полягає у забезпеченні необхідного рівня собівартості продукту і пошук можливостей зниження витрат до деякого цільового рівня [4]. Цільові показники зниження затрат при безперервному вдосконаленні встановлюються та застосовуються щомісяця, а аналіз відхилень затрат включає порівняння цих показників із фактичними.

Отже, здійснюючи калькулювання за стадіями життєвого циклу продукту на першому його етапі варто застосовувати метод цільового калькулювання – таргет-костинг, при використанні якого особлива увага приділяється самому продукту, а зниження витрат забезпечується насамперед за рахунок конструкції продукту. Цей підхід корисний тим, що на стадії виробничого циклу, існує не так багато можливостей проявити технологічну гнучкість, щоб вплинути на витрати або на проект продукту. На другому етапі життєвого циклу продукту слід застосовувати систему кайзен-костинг, в якій при калькулюванні основна увага приділяється виробничим процесам, а зниження витрат забезпечується через підвищення ефективності цих процесів. На третьому етапі доцільно використовувати концепцію стандарт-кост, адже вона дозволяє встановлювати стандарти за якістю продукції, надійністю та якістю постачань, а також виявляти відповідні відхилення

Методи калькулювання життєвого циклу продукту оцінюють і обліковують витрати за весь термін життя виробу з метою визначення, чи забезпечують прибутки, одержані від нього на етапі виробництва, відшкодування витрат на довиробничій та післявиробничій стадіях. Така калькуляція допомагає менеджерам зрозуміти доцільність розробки і виготовлення продукції та виявити ділянки, на яких зменшення витрат може бути найбільш ефективним. Калькулювання життєвого циклу дає змогу складати звітність щодо життєвого циклу продукту й здійснювати його стратегічний аналіз.

 

Список використаних джерел

1. Швець, В. Г. Теорія бухгалтерського обліку [Текст] / В. Г. Швець. – К.: Знання, 2004. – 447 с.

2. Скрипник, М. І. Життєвий цикл і методи калькулювання за стадіями [Текст] / М. І. Скрипник // Вісник ЖДТУ. – 2010. – №1(51). – С. 8-11.

3. Портна, О. В. Контролінг [Текст] / О. В. Портна. – Львів: «Магнолія 2006», 2008. – 240 с.

4. Гадзевич, О. І. Розробка життєвого циклу продукту в діагностиці собівартості продукції на підприємств [Електронний ресурс] / О. І. Гадзевич, К. О. Слєпченко. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_ 2014_794_35  (дата звернення 02.10.2016 р.). – Назва з екрана.

Категорія: Секція/Section_3_2016_10_28 | Додав: clubsophus (2016-10-27)
Переглядів: 693 | Рейтинг: 5.0/2
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_10_28
Секція/Section_2_2016_10_28
Секція/Section_3_2016_10_28
Секція/Section_4_2016_10_28
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 624
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0