Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_10_28_KamPodilsk » Секція/Section_3_2016_10_28

НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ЧИННИК ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Журавльова Юлія

к.н.держ.упр., докторант

Одеський національний економічний університет

м. Одеса

 

НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ЧИННИК ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

 

Модернізація економічної системи України на інноваційній основі має відбуватися на основі врахування ресурсного потенціалу країни та її наукових здобутків [1].

Україна має значний потенціал інноваційного розвитку. Так, за загальним індексом The Global Talent Competitiveness Index 2015–16 Україна займає 66 місце з 109 країн світу [2, c.234].

Протягом 2015 року наукові та науково-технічні роботи в Україні виконувало 978 організацій, 44,3% з яких відносилися до державного сектору економіки, 40,3% – до підприємницького, 15,4% – вищої освіти. Частка виконавців наукових досліджень та розробок (дослідників, техніків та допоміжного персоналу) у загальній кількості зайнятого населення у 2015 році становила 0,50%, у тому числі дослідників – 0,33%. За даними Євростату, у 2013 році найвищою ця частка була у Фінляндії (3,21% та 2,31%), Данії (3,17% та 2,15%), Ісландії (2,94% та 2,0%); найнижчою – у Румунії (0,51% та 0,32%), Болгарії (0,76% та 0,55%), Туреччині (0,77% та 0,65%) [3].

Таблиця 1

Наукова та науково-технічна діяльність в Україні (2011-2015 роки)

 Показники

2011

2012

2013

2014*

2015 *

Витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт, млн.грн

9591,3

10558,5

11161,1

10320,3

12224,9

з них:

 

 

 

 

 

за рахунок держбюджету

3859,7

4709,1

4762,1

4021,5

4214,2

Кількість працівників наукових організацій, осіб

134741

129945

123219

109636

101598

з них:

 

 

 

 

 

дослідників

70378

68599

65641

58695

53835

техніків

14591

13433

12212

10709

10029

допоміжного персоналу

24779

23866

22649

20128

19057

докторів наук

4417

4489

4533

4260

4124

кандидатів наук

16203

15963

15919

14804

13929

*Дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

Джерело: складено автором за [3].

 

Аналіз таблиці 1 показує, що витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт протягом останніх 5 років збільшились на 2633,6 млн.грн., з них, за рахунок держбюджету – на 354,5 тис.грн. Водночас, скорочується кількість працівників наукових організацій: дослідників – на 23,6%; техників – на 31,3%; допоміжного персоналу – на 23,1%; докторів наук – на 6,7%; кандидатів наук – на 14,1%.

Таблиця 2

Інноваційна активність в Україні (2010-2015 роки)

Роки

Питома вага підприємств, що займалися інноваціями, %

Загальна сума витрат, млн.грн.

2010

13,8

8045,5

2011

16,2

14333,9

2012

17,4

11480,6

2013

16,8

9562,6

20141

16,1

7695,9

20151

17,32

13813,7

1дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції;

2 у зв’язку зі змінами в організації та проведенні державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства безпосереднє порівняння даних за 2015 рік з аналогічними даними попередніх років є некоректним

Джерело: [3]

 

Як бачимо з таблиці 2, протягом 2010-2012 років питома вага підприємств, що займалися інноваціями збільшується на 3,6%, а в 2013-2014 роках навпаки зменшується на 1,3%. Найбільша загальна сума витрат спостерігається у 2011 році – 14333,9 млн.грн., до 2014 року вона скорочується на 6638,0 млн. грн.

Таблиця 3

Впровадження інновацій на промислових підприємствах України

 (2010-2015 роки)

Роки

Питома вага підприємств, що впроваджували інновації, %

Впроваджено нових технологічних процесів, процесів

Впроваджено виробництво інноваційних видів продукції, найменувань

Питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової, %

2010

11,5

2043

2408

3,8

2011

12,8

2510

3238

3,8

2012

13,6

2188

3403

3,3

2013

13,6

1576

3138

3,3

20141

12,1

1743

3661

2,5

20151

15,2

1217

3136

1,4

1 дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

Джерело: [3]

 

Як бачимо з таблиці 3, протягом 2010-2015 років питома вага підприємств, що впроваджували інновації збільшилась на 3,7%, водночас зменшилось впровадження нових технологічних процесів – на 826. До 2014 року спостерігаємо збільшення інноваційних видів продукції, які впроваджено у виробництво, на 728 найменувань. Разом з тим, у 2015 році цей показник зменшується на 525 найменувань. Питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової, зменшилась на 2,4%.

Таблиця 4

Джерела фінансування інноваційної діяльності в Україні (2010-2015 роки)

Роки

Загальна сума витрат

У тому числі за рахунок коштів, млн.грн.

власних

державного бюджету

іноземних інвесторів

інші джерела

млн.грн.

%

млн.грн.

%

млн.грн

%

млн.грн

%

2010

8045,5

4775,2

59,4

87,0

1,0

2411,4

30,0

771,9

9,6

2011

14333,9

7585,6

53,0

149,2

1,0

56,9

0,4

6542,2

45,6

2012

11480,6

7335,9

64,0

224,3

2,0

994,8

8,6

2925,6

25,4

2013

9562,6

6973,4

72,9

24,7

0,3

1253,2

13,1

1311,3

13,7

2014*

7695,9

6540,3

85,0

344,1

4,5

138,7

1,8

672,8

8,7

2015*

13813,7

13427,0

97,2

55,1

0,4

58,6

0,4

273,0

2,0

* дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

Джерело: розраховано автором за [3]

 

Аналіз таблиці 4 показує, що найбільші витрати на інноваційну діяльність спостерігаються в 2011 році – 14333,9 млн.грн., найменші – у 2014 році – 7695,9 млн.грн. Водночас, у 2015 році витрати на інноваційну діяльність починають зростати – на 6117,8 млн.грн. за рахунок власних коштів.

 У 2010 році частка власних коштів у фінансуванні інноваційної діяльності складала 59,4%, в 2011 році спостерігаємо її зменшення на 6,4%, а з 2012 по 2015 роки бачимо зростання на 33,2%.

Протягом 2010-2012 років частка державних коштів у фінансуванні інноваційної діяльності складала від 1,0% – у 2010 році до 2,0% – у 2012 році. У 2013 році участь держави у фінансуванні інноваційної діяльності скорочується до 0,3%, водночас, на наступний – 2014 рік збільшується до 4,5%, а в 2015 році знов скорочується до 0,4% тобто держава практично не фінансує інноваційну діяльність. Частка коштів іноземних інвесторів у фінансуванні інноваційної діяльності складала від 30,0% - у 2010 році до 0,4% в 2011 та 2015 роках. Фінансування інноваційної діяльності за рахунок інших джерел складала від 45,6% - у 2011 році до 2,0% - у 2015 році.

Таким чином, аналіз динаміки основних показників інноваційної діяльності вказує на негативні тенденції. Фінансування інноваційної діяльності, в основному, здійснюється за рахунок власних коштів. Науково–технічний потенціал України практично виключений з економічного процесу, а результати науково-технічної діяльності залишаються незатребуваними з боку реального сектору економіки.

 

Список використаних джерел

1. Інформаційно-аналітичні матеріали щодо освіти, науки та інтелектуальної власності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kno.rada.gov.ua/komosviti/control/uk/publish/article;jsessionid

2. The Global Talent Competitiveness Index 2015-2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://global-indices.insead.edu/gtci/documents/INSEA

3. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Категорія: Секція/Section_3_2016_10_28 | Додав: clubsophus (2016-10-27)
Переглядів: 346 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_10_28
Секція/Section_2_2016_10_28
Секція/Section_3_2016_10_28
Секція/Section_4_2016_10_28
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0