Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_10_28_KamPodilsk » Секція/Section_3_2016_10_28

ОСОБЛИВОСТІ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРА

Канцір Ірина

к.е.н., доцент

ВСП «Інститут інноваційної освіти

Київського національного університету будівництва і архітектури»

м. Київ

 

ОСОБЛИВОСТІ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРА

 

Питання стійкості та ефективності функціонування фінансового сектора набувають дедалі більшої актуальності. Існує нагальна потреба в комплексних дослідженнях щодо імплементації механізму забезпечення стабільності у фінансовій складовій національної економіки.

Питання забезпечення стійкості фінансового сектора в контексті формування нової фінансової архітектури досліджується вітчизняними науковцями і практиками у галузі економіки та фінансів, зокрема: проф. Барановським О. І., проф. Вовчак О. Д., проф. Коваленко В. В., проф. Коваленко Ю. М., проф. Міщенком В. І., проф. Міщенко С. В., проф. Науменковою С. В. та ін. Проте, не зважаючи на чималий науковий доробок, відчутною є нестача науково-обґрунтованих рекомендацій щодо підвищення стійкості фінансового сектора та його спроможності протистояти екзогенним та ендогенним чинникам впливу.

Фінансовий сектор – це частина економіки, яка включає в себе фінансові корпорації, квазікорпорації й некомерційні організації (що фінансуються й контролюються фінансовими корпораціями, квазікорпораціями), які головним чином займаються фінансовим посередництвом або допоміжними видами фінансової діяльності, пов’язаної з фінансовим посередництвом [1, с. 85].

Головне завдання фінансового сектору відповідно до виконуваних ним функцій полягає у забезпеченні руху фінансових ресурсів від кредиторів до позичальників і в їх трансформації в часі із одних видів в інші з метою ефективного перерозподілу та спрямування на приріст інвестицій та економічне зростання, поглинання надлишкової грошової маси, перерозподілу ризиків, підвищення рівня ліквідності та досягнення фінансової стабільності [2, с. 85].

Запорукою ефективного функціонування фінансового сектора виступає оптимальний вибір моделі; дієвість фінансових регуляторів та фінансово-кредитного механізму; функціональність нормативно-правового забезпечення фінансової діяльності.

Стійкість – це одна із властивостей фінансового сектора, яка відображає його здатність протистояти негативним тенденціям та явищам, які здатні негативно вплинути на процес економічного зростання.

Фінансовий сектор, як складова національної економіки, постійно знаходиться під призмою ймовірних екзогенних та ендогенних шокових явищ. Темпи стабілізації та підвищення стійкості фінансового сектору знаходяться у прямій залежності від спроможності держави упередити та мінімізувати вплив зовнішніх ризиків.

Формування нової фінансової архітектури як сукупності міжнародних стандартів і принципів функціонування фінансового сектору, а також засобів діагностики його ефективності посилює актуальність забезпечення необхідного рівня інтеграційних зв’язків вітчизняного фінансового сектору зі світовою фінансовою системою з метою підтримання фінансової стабільності.

Зважаючи на сучасний стан фінансового сектору, з метою забезпечення його стабільного та ефективного функціонування, на нашу думку, основну увагу необхідно сконцентрувати на таких економіко-правових заходах, як:

  • розробка механізмів державного впливу на фінансову стабільність;
  • комплексний аналіз та впровадження превентивних заходів щодо запобігання системним ризикам;
  • забезпечення ефективного управління ліквідністю фінансової системи;
  • модернізація та уніфікація фінансового законодавства в унісон чи на противагу глобалізаційним викликам;
  • дотримання (виконання) чинних законодавчих приписів усіма суб’єктами фінансових відносин [3, с. 155].

Імплементація заходів забезпечення стійкості фінансового сектора повинна провадитись на засадах сприяння економічному розвитку та зростанню й інтеграції України у глобальний фінансовий простір.

 

Список використаних джерел

  1. Коваленко, Ю. М. Фінансова система і фінансовий сектор : організаційно-інституційний підхід [Текст] / Ю. М. Коваленко // Фінанси України. – 2011. – № 4. – С. 75-87.
  2. Міщенко, С. В. Особливості розвитку фінансового сектору в умовах нового геофінансового механізму [Текст] / С. В. Міщенко // Социальная экономика. – 2013. – № 4. – С. 121-130.
  3. Канцір, І. А. Імперативи стабільного функціонування та розвитку фінансової системи [Текст] / І. А. Канцір // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : “Економічна думка”. – 2015. – Том 20. – С. 151-156.
Категорія: Секція/Section_3_2016_10_28 | Додав: clubsophus (2016-10-27)
Переглядів: 270 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_10_28
Секція/Section_2_2016_10_28
Секція/Section_3_2016_10_28
Секція/Section_4_2016_10_28
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 629
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0