Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_10_28_KamPodilsk » Секція/Section_3_2016_10_28

ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ: АНАЛІЗ ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЇХ ЗАЛУЧЕННЯ

Проценко Катерина

студентка

Науковий керівник: к.е.н., доцент Дудчик О.Ю.

Університет митної справи та фінансів

м. Дніпро

 

ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ: АНАЛІЗ ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЇХ ЗАЛУЧЕННЯ

 

Сучасний стан економічного розвитку України перебуває у досить складному становищі. Одним з головних чинників, що уповільнив перехід країни до економічного зростання є низька інвестиційна активність. Світовий досвід свідчить, що без використання іноземних інвестицій країнам досить складно вийти з економічної кризи. Адже, висока інвестиційна активність сприяє не лише розвитку національного господарства та стимулюванню конкуренції, а й призводить до підвищення соціально- економічного розвитку держави. Тому, залучення прямих іноземних інвестицій та фактори впливу на цей процес є актуальним питанням для сучасної України.

До проблематики залучення іноземних інвестицій у вітчизняну економіку звертались такі вчені, як: Л.О. Чернишова, В.В. Сазанова, О.О. Бондаренко, К.С. Нижник, І.Р. Бондар, В.А. Худавердієва та багато інших.

Потенційні іноземні інвестори перед тим як вкладати кошти, детально та всебічно аналізують ступінь привабливості країни, того чи іншого регіону, галузі економіки, підприємства, організації з метою зменшення ризиків. Для них основними ознаками привабливості інвестування можуть бути такі: характеристика та доступність місцевого ринку; сприятливе законодавче середовище та ступінь захисту іноземних інвесторів в країні; потенційний ринок праці (наявність кваліфікованої робочої сили та її вартість); законодавче регулювання можливостей вивозу інвестованого капіталу та прибутку; забезпечення захисту інтелектуальної власності; політична стабільність; сприятливий інвестиційний клімат; зовнішньоекономічна політика (квоти, митні бар’єри тощо) [1, с.90].

За даними Державної служби статистики України станом на 01.07.16р. в економіку України іноземними інвесторами вкладено 44790,7 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій [2]. Дані рис.1 свідчать, що половина всіх прямих іноземних інвестицій, що функціонують в економіці України, надійшли з трьох країн: Кіпр (11091,7 млн. дол. США), Нідерланди (5769,0 млн. дол. США) та Німеччина (5447,4 млн. дол. США). Цікавим є той факт, що приблизно третина іноземних інвестицій надійшли із офшорних зон, якими є Кіпр та Віргінські острови (1719,5 млн. дол. США), які працюють більше на своїх власників -українців, ніж на інтереси економіки та бюджету України у цілому.

Рис. 1. Структура прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну станом на 01.07.2016 р., млн. дол. США [3]

 

Аналіз динаміки  залучення прямих іноземних інвестицій (табл. 1) дає можливість певною мірою охарактеризувати інвестиційну привабливість України. До 2014 року надходження прямих іноземних інвестицій в економіку України мало тенденцію до зростання в абсолютних показниках, але відносні темпи зростання з року в рік стають щораз меншими. Найбільш привабливою інвестиційна ситуація виявилась в 2005 році, коли надходження іноземних інвестицій зросли на 86,7% у порівнянні з 2004 роком, також зростання на 36,7% спостерігалось в 2007 році. Починаючи з 2008 року відносні темпи надходження іноземних інвестицій зменшувались, не зважаючи на їх абсолютне збільшення. Найбільша сума ПІІ в економіці України зафіксована на кінець 2013 року - 58156,9 млн. дол. США. Військові дії і економічна криза, що розпочались в 2014 році призвели  не лише до зменшення надходжень ПІІ, а і до виводу іноземними інвесторами своїх капіталів з України. Кризовим виявився 2015 рік, коли ПІІ зменшились на 24% порівняно з 2014 роком. Крім того, на інвестиційний клімат країни мають вплив й умови ведення бізнесу, зокрема ступінь втручання держави та рівень корупції.

В той же час Україна потенційно може бути однією з провідних країн за залученням інвестицій. Країна багата на природні ресурси, кваліфіковану і дешеву робочу силу, має значний науково-технічний потенціал, наявну інфраструктуру, потужну виробничу базу, величезний внутрішній ринок збуту продукції та успішну інтеграцію у світовий фінансовий та товарний ринок. Однак Україна має досить негативний інвестиційний імідж, обумовлений політичними факторами, тому непомітним залишається те, що держава за останні роки зробила відчутні кроки в напрямку інтеграції в світову економіку [1, с.92].

 

Таблиця 1

Прямі іноземні інвестиції в Україну наростаючим підсумком, млн. дол. США*

Роки

Обсяги залучення ПІІ

Темпи зростання у порівнянні з попереднім періодом, %

2003

6794,4

100,0

2004

9047,0

133,16

2005

16890,0

186,69

2006

21607,3

127,93

2007

29542,7

136,73

2008

35616,4

120,56

2009

40053,0

112,46

2010

44806,0

111,87

2011

50333,9

112,33

2012

54462,4

108,02

2013

58156,9

106,78

2014

57056,4

98,11

2015

43371,4

76,01

І півріччя 2016

44790,7

103,27

 

*складено за даними джерела [2]

 

Для того, щоб покращити інвестиційний клімат в Україні, тим самим активізувати притік іноземного капіталу в Україну, на нашу думку необхідно здійснити наступні заходи: реформування податкової системи; стабілізація банківської системи; покращення роботи страхових компаній; створення дієвого механізму протидії корупції; зменшення фіскального тиску на бізнес і зниження податків; інтенсивний розвиток українського ринку цінних паперів; забезпечення політичної та економічної стабільності.

Таким чином, на сьогоднішній день інвестиційний клімат України не можна вважати сприятливим, адже останні події на території країни уповільнили процес економічного зростання країни, а отже й інвестиційної привабливості. Економічна та політична нестабільність, недосконале законодавство, брак фінансових ресурсів та низка інших факторів зменшують інвестиційну привабливість нашої держави. Незважаючи на це, слід зазначити, що Україна суттєво просунулася вперед щодо інтеграції у світовий економічний простір, що повинно забезпечити нові вливання іноземного капіталу в країну у майбутньому. Крім того, низка заходів з покращення макроекономічного становища країни зможе покращити інвестиційний клімат України та пожвавити інвестиційну активність.

 

Список використаних джерел

1. Бондаренко, О. О. Залучення іноземних інвестицій як джерело економічного зростання [Текст] / О. О. Бондаренко, К. С. Нижник // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2014. – № 3 (77). – C. 88-95.

2. Державна служба статистики України [Електроний ресурс]. − Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.

3.Прямые иностранные инвестиции в Украине [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://insiders.com.ua/spravochnik/inostrannye-investitsii.

Категорія: Секція/Section_3_2016_10_28 | Додав: clubsophus (2016-10-27)
Переглядів: 1899 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_10_28
Секція/Section_2_2016_10_28
Секція/Section_3_2016_10_28
Секція/Section_4_2016_10_28
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0