Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_10_28_KamPodilsk » Секція/Section_3_2016_10_28

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бутко Наталія

к.е.н., старший викладач

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

м. Черкаси

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Діяльність вітчизняних суб’єктів підприємництва нині характеризується необхідністю постійного моніторингу внутрішніх резервів їх розвитку. Поняття категорії «розвиток» пов’язують з еволюцією, спрямованими змінами, переходом з одного стану в інший, який вважається ефективнішим та доцільнішим для діяльності. Передумови переходу підприємств з одного стану в інший визначають здатність створювати споживчу цінність товару, яка пов’язана із використанням певних ресурсів. Відповідно до змін середовища функціонування суб’єктів підприємництва виникає необхідність у структурному співвідношенні ресурсів, необхідних для їх повноцінного розвитку [1]. Ресурси як засоби забезпечення виробництва слугують досягненню стратегічної мети підприємства та становлять його ресурсний потенціал. Їх стратегічне значення розкривається через: джерела формування, характер використання та напрями дії.

Ресурси є базисом формування потенціалу, однак не повною мірою відображають здатність об’єкта отримати певний кінцевий результат, оскільки характеристика їх використання у значній мірі залежить від впливу різноманітних зовнішніх та внутрішніх чинників середовища функціонування суб’єктів підприємництва. Хоча ресурси і складають матеріальний базис формування ресурсного потенціалу, однак крім них до потенціалу також відноситься система зв’язків, що формує складну цілісну систему, яка обумовлюється наступним:

по-перше, матеріально-фінансовою основою забезпечення максимально можливого виконання намічених орієнтирів суб’єктів підприємництва є виробничі та фінансові ресурси;

по-друге, інноваційні ресурси, перебуваючи у взаємозв’язку з іншими видами ресурсів, сприяють досягненню відповідних орієнтирів інноваційної діяльності та підвищенню конкурентоспроможності підприємств;

по-третє, основою підприємницької діяльності є трудові та інформаційні ресурси, від кількісного та якісного рівня яких значною мірою залежать високі кінцеві показники функціонування підприємств, досягнуті конкурентні переваги у виробничій сфері, організації та управлінні суб’єктивними складовими потенціалу, а також можливості забезпечення їх сталого та конкурентоспроможного розвитку.

Ресурсний потенціал є об’єктом управління і торкається всіх сфер діяльності економічних суб’єктів. Однак відставання теоретичних розробок від практики управління на сучасному етапі пояснюється стрімкою появою нових видів ресурсів, джерел їх формування та способів оцінки [2]. А нові ресурси, в свою чергу, вимагають адекватних методів, технологій і правил ресурсного забезпечення діяльності підприємств.

Ресурсне забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності полягає в досягненні найбільш значущих суспільних або локальних результатів при найменших витратах. Тому характеризується структурою необхідних і доступних ресурсів залежно від галузевої належності, характеру виробництва та їх місцезнаходження; системою прийняття рішень щодо ресурсного забезпечення, розробки та виконання ресурсних стратегій, оптимальним співвідношенням ресурсів для досягнення певних цілей розвитку підприємства.

Структура ресурсного забезпечення для кожного підприємства є індивідуальною в залежності від галузі, в якій воно здійснює свою діяльність, рівня економічного розвитку, стану потенціалу ресурсів, вибраної стратегії подальшого розвитку. Складові елементи відповідної структури характеризують забезпеченість суб’єктів підприємницької діяльності матеріально-технічними, трудовими, фінансовими, енергетичними, інноваційними та інформаційними ресурсами.

Отже, ресурсне забезпечення функціонування суб’єктів підприємництва – це комплексний процес, який складається з низки процедур (мобілізації, накопичення, розподілу та перерозподілу тощо), що направлені на раціональне та ефективне використання ресурсів і, як наслідок, зниження ризиків у виробничій діяльності підприємств та знаходження резервів економії їх ресурсного потенціалу. Він характеризується різноманітними напрямами, а саме:

  • визначення масштабів і можливостей економічного потенціалу суб’єктів підприємництва;
  • удосконалення використання складових ресурсного потенціалу підприємств;
  • обґрунтування можливостей зміцнення фінансово-кредитної забезпеченості виробництва;
  • сприяння розвитку ринкової інфраструктури в територіальному розрізі;
  • здійснення технічного переоснащення суб’єктів підприємництва та укріплення їх енергетичної бази;
  • забезпечення енерго- та ресурсоощадного виробництва;
  • визначення резервів економії структурних елементів ресурсного потенціалу суб’єктів підприємницької діяльності.

Ресурсне забезпечення враховує спрямування, розширення, поповнення і відтворення джерел ресурсів і лише через можливість участі ресурсів у функціонуванні і розвитку суб’єктів підприємницької діяльності створюється його ресурсний потенціал [3].

Ресурсне забезпечення суб’єктів підприємництва має охоплювати відтворення та подальший розвиток техніко-технологічної бази, комплексну механізацію та поступову автоматизацію технологічних процесів, забезпечення сировиною, матеріалами, комплектуючими, напівфабрикатами, готовими виробами, необхідними для виробничого і невиробничого споживання задля  ефективного його функціонування та повного завантаження виробничих потужностей з можливістю диверсифікації виробничої діяльності.

Отже, ресурсне забезпечення поточної та перспективної діяльності підприємств виступає сферою реалізації економічної функції суб’єктів підприємництва та забезпечує ефективність їх виробничо-господарської діяльності. Для успішного їх функціонування необхідно володіти достатньою економічною масою і високою економічною мобільністю, які, в першу чергу, визначаються ресурсами підприємства.

 

Список використаних джерел

  1. Полянська, А. С. Ресурсне забезпечення розвитку організацій в сучасних умовах господарювання [Електронний ресурс] / А. С. Полянська. – Режим доступу : http://www.pdaa.edu.ua/np/pdf/81.pdf (дата звернення 19.10.2016 р.). – Назва з екрана.
  2. Салун, М. М. Структура ресурсного потенціалу промислових підприємств [Текст] / М. М. Салун // Комунальне господарство міст. – 2012. – № 102. – С. 170-178.
  3. Масліченко, О. М. Особливості ресурсного забезпечення розвитку підприємств [Текст] / О. М. Масліченко // Економіка підприємства: теорія та практика : збірник матеріалів ІІІ міжнар. наук-практ. конф. 21 жовтня 2010 р. (ДВНЗ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, м. Київ). – К : КНЕУ, 2010. – С. 190-192.
Категорія: Секція/Section_3_2016_10_28 | Додав: clubsophus (2016-10-27)
Переглядів: 232 | Рейтинг: 5.0/1
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_10_28
Секція/Section_2_2016_10_28
Секція/Section_3_2016_10_28
Секція/Section_4_2016_10_28
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0