Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_10_28_KamPodilsk » Секція/Section_3_2016_10_28

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Стрижиченко Наталія

к.е.н., доцент

Лисицина Тетяна

старший викладач

Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля

м. Сєверодонецьк

 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

 

У розвитку підприємств нагромадився ряд проблем, що частково збереглися з часів централізованого управління економікою, виникли в перехідному періоді. Більшість великих і середніх промислових підприємств успадкувало не тільки морально і фізично застарілу техніку і технологію, але й архаїчні структури і методи управління. Залишившись в спадщину від планової економіки слабка сприйнятливість до науково-технічного прогресу, неефективність використання ресурсів, низька технологічна і контрактна дисципліна, недостатня трудова мотивація працівників, неможливість виявити підприємницькі здібності на підприємстві, авторитарні способи прийняття рішень не тільки збереглися, але і збільшилися в зв'язку з погіршенням фінансового стану виробничих підприємств.

В умовах ринкової економіки при повній самостійності господарюючих суб'єктів, зростаючої ролі фінансових ресурсів у бізнесі метою кожного підприємства стає стабільний його розвиток. Вартісна оцінка потенціалу, обумовлена наявністю активів і джерел їхнього фінансування, відповідає вартості наявних ресурсів і являє собою виробничий потенціал. Забезпечення власним капіталом виробничого потенціалу визначає стійкість фінансового положення підприємства. Наявність майнового потенціалу і ступінь стійкості фінансового положення, у свою чергу, визначають економічний потенціал підприємства. Неухильний ріст економічного потенціалу сприяє розвитку бізнесу.

Потенціал підприємства – поняття багатогранне, наявність якого визначається як зовнішнім, так і внутрішнім середовищем.

Виробничий потенціал - це сукупність вартісних і натурально-речовинних характеристик виробничої бази, що виражається в потенційних можливостях робити продукцію визначеного складу, технічного рівня і якості у необхідному обсязі. Потенційні можливості обумовлені факторами, що визначають умови, необхідні для цієї роботи. Це фактори: матеріальні, виробничі, фінансові, людські, інтелектуальні й інші, тобто виробничий потенціал – це не просто виробнича потужність підприємств, що визначає можливість робити визначену продукцію. Діагностика виробничого потенціалу підприємства базується на трьох складових: оцінці факторів, що впливають на виробничий потенціал підприємства; виділенні найбільш значимих об'єктів оцінки; розробці спеціальної методики оцінки показників, що характеризують виробничий потенціал підприємства [1].

Виробничий потенціал визначається сполученням і взаємодією утворюючих його елементів. Їхнє сполучення, відповідно до прояву системного закону цілісності, дає нова якість. Управління виробничим потенціалом підприємства повинне будуватися з урахуванням системності взаємозв'язків елементів і комплексного впливу на виробничий потенціал підприємства будь-яких змін, що відбуваються в кожнім з елементів.

Підприємство найбільш типовий і важливий об'єкт, що використовує інструментарій управління утворенням і використанням власного виробничого потенціалу. Рівень використання виробничого потенціалу підприємства є динамічною характеристикою ефективності роботи системи управління і реалізації функції власника [2].

Можна виділити різні види потенціалів, такі як інтелектуальний, потенціал обладнання, технологічних можливостей, інноваційний потенціал та ін. Кожний з них окремо не дає загальної характеристики виробничого потенціалу, тому що виробничий потенціал поняття комплексне, воно визначає напрямки його формування і більш повного використання [4].

Таким чином, основними задачами удосконалення управління виробничим потенціалом підприємства є оцінка і визначення основних об'єктів і напрямків, що визначають ріст і використання виробничого потенціалу, внесення змін у ці елементи, їхню модернізацію відповідно до тих стратегічних задач, що ставляться перед підприємством, а управління процесом формування виробничого потенціалу може бути ефективним і приведе до збільшення власності у випадку використання наявних резервів, виявлених у результаті аналізу використання виробничого потенціалу.

 

Список використаних джерел

  1. Воронкова, А. Е. Підтримка конкурентоспроможного потенціалу підприємства [Текст] / А. Е. Воронкова, В. П. Пономарьов, Г. І. Дібніс. – К.: Техніка, 2000. – 152 с.
  2. Авдеенко, В. Н. Производственный потенциал промышленного предприятия [Текст] / В. Н. Авдеенко, В. А. Котлов. – М.: Экономика, 1989. – 240 с.
  3. Григорьев, В. В. Оценка предприятий. Имущественный подход. Учебно-практическое пособие [Текст] / В. В. Григорьев, И. М. Островкин. – М.: Дело, 1998. – 224 с.
  4. Краснокутська, Н. С. Потенціал підприємства : формування та оцінка : навч. посібник [Текст] / Н. С. Краснокутська. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 352 с.
  5. Сосненко, Л. С. Анализ экономического потенциала действующего предприятия [Текст] / Л. С. Сосненко. – М.: «Издательский дом «Экономическая литература», 2004. – 208 с.
Категорія: Секція/Section_3_2016_10_28 | Додав: clubsophus (2016-10-27)
Переглядів: 472 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_10_28
Секція/Section_2_2016_10_28
Секція/Section_3_2016_10_28
Секція/Section_4_2016_10_28
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 629
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0