Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_10_28_KamPodilsk » Секція/Section_3_2016_10_28

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Мороз Марія

магістрант

Науковий керівник: д.е.н., доцент Ільїн В.Ю.

Державний економіко-технологічний університет транспорту

м. Київ

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

На даному етапі в умовах переходу України до ринкової економіки, відбувається постійне зростання конкуренції, зростає потреба в своєчасній і достовірній інформації для ухвалення обґрунтованих рішень. Важливу роль в системі такого забезпечення відіграє фінансова звітність.

Фінансовий стан підприємства, це складна, інтегрована за багатьма показниками характеристика якості його діяльності [1].

Коло найважливіших показників діяльності підприємств і показників, які характеризують стан, рух і розміщення їх фінансових ресурсів, тобто фінансову стійкість, включає: прибутковість (рентабельність) діяльності підприємства; наявність і динаміку основних та оборотних засобів; раціональність розміщення (використання) власних і залучених фінансових ресурсів (основних і оборотних коштів); ступінь фінансової незалежності підприємства (фінансової автономії); ліквідність і платоспроможність [2].

Тема обліку фінансових результатів діяльності підприємства є завжди обговорюваною та актуальною серед науковців і практиків у сфері економіки.

Відомі вітчизняні науковці зокрема Ф. Ф. Бутинець, С. Л. Лондар, досліджували проблеми обліку фінансових результатів та доходів і витрат, що є складовим для формування діяльності підприємства.

Бутинець Ф.Ф. трактував термін «фінансові результати» так, що це є співставлення доходів та витрат підприємства відображених у звіті. Прибуток або збиток організації [3].

Лондар С.Л трактував термін «фінансові результати» так, що приріст чи зменшення вартості власного капіталу підприємства, що утворюється в процесі його підприємницької діяльності за звітний період [4].

Аналізуючи визначення «фінансових результатів» можна зробити висновок, що Ф.Ф. Бутинець розглядав фінансові результати як співставлення доходів та витрат підприємства відображених у звіті, а С.Л. Лондар характеризував фінансовий результат з точки зору приріст чи зменшення вартості власного капіталу підприємства [4]. І взагалі можна зробити для себе висновок, що фінансовий результат визначається шляхом співставлення доходів і витрат діяльності підприємства, що є прибутком або збитком в свою чергу призводить до збільшення або зменшення власного капіталу підприємства.

На сьогоднішній день, облік фінансових результатів на підприємствах здійснюється строго за загальними нормативними правилами, не враховуючи при цьому специфіку діяльності підприємств. Крім того, існуюча в Україні форма Звіту про фінансові результати не задовольняє в повній мірі вимоги користувачів фінансової звітності щодо інформації про порядок формування фінансових результатів, а тому потребує удосконалення. Цим обґрунтовується актуальність проведеного дослідження. Звіт про фінансові результати (НП(С)БО 1), звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства та сукупний дохід. Звіт про прибутки і збитки - одна з основних форм бухгалтерської звітності (форма № 2), яка характеризує фінансові результати діяльності організації за звітний період і містить дані про доходи, витрати і фінансові результати в сумі наростаючим підсумком з початку року до звітної дати [5; 6].

До сучасних проблем фінансової звітності можна віднести: недосконалий рівень законодавчої бази України стосовно фінансової звітності; недосконалий рівень комп`ютеризації фінансової звітності.

Отже, ми можемо зробити такі висновки:

Фінансовий стан підприємства, це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою моделей, методів і показників, які відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Прибуток, рентабельність це основні критерії оцінки будь-якої сторони діяльності суб’єктів підприємництва. Однак самі по собі вони не можуть забезпечити фінансової стійкості підприємства.

Доходи це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників).

Витрати це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

 

Список використаних джерел

  1. Захарченко, В. О. Систематизація методів оцінки фінансового стану підприємства [Текст] / В. О. Захарченко // Фінанси України. 2013. №1. С. 137-144.
  2. Бутинець, Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник [Текст] / Ф. Ф. Бутинець. Житомир : ПП «Рута», 2013. 608 с.
  3. Бутинець, Ф. Ф. Організація бухгалтерського обліку: підручник [Текст] / Ф. Ф. Бутинець, С. М. Лайчук, О. В. Олійник та ін. Житомир: ПП «Рута», 2002. 592 с.
  4. Лондар, С. Л. Фінанси : навчальний посібник для рішень щодо покращення результатів в певному на ВНЗ [Текст] / С. Л. Лондар, О. В. Тимошенко. – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 384 с.
  5. Галенко, О. М. Комплексна модель аналізу діяльності підприємств з метою упередження банкрутства [Текст] / О. М. Галенко. – Науково-практичниий збірник. К. : КНДУ «НДІРоМ», 2012. – 148 с.
  6. Білуха, М. Т. Теорія бухгалтерського обліку: підручник [Текст] / М. Т. Білуха. К. : 2010. 692 с.
Категорія: Секція/Section_3_2016_10_28 | Додав: clubsophus (2016-10-27)
Переглядів: 1088 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_10_28
Секція/Section_2_2016_10_28
Секція/Section_3_2016_10_28
Секція/Section_4_2016_10_28
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0