Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_10_28_KamPodilsk » Секція/Section_3_2016_10_28

ВАЖЛИВІСТЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ НА ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Дуда Ольга

здобувач

Науковий керівник: д.е.н., професор Лебедевич С.І.

Національний лісотехнічний університет України

м. Львів

 

ВАЖЛИВІСТЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ НА ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

 

Вплив екологічного аудиту на підвищення ефективності діяльності лісогосподарських підприємств очевидний. В першу чергу це зниження витрат на сплату штрафів через забруднення навколишнього середовища; підвищення рівня екологічності виробництва, що, в свою чергу, підвищує якість продукції, а також конкурентоспроможність суб’єкта господарювання; зниження кількості нещасних випадків і аварій в процесі виробництва.

Проведення екологічного аудиту діяльності підприємств дозволяє отримати екологічну інформацію про базовий суб’єкт господарювання та провести її аналіз, щоб сформувати необхідні заходи для подолання екологічних проблем на всіх рівнях управління – від керівництва господарюючого суб’єкта до органів державної влади.

Тацій І.В. у своїй роботі [4, с.196] стверджує: “безумовно, про доцільність проведення екологічного аудиту не доводиться сперечатися. За допомогою даної процедури з’являється можливість виявити екологічні правопорушення і своєчасно вжити заходів щодо їх усунення і, відповідно, уникнути або мінімізувати штрафні санкції, провести систематичну, об’єктивну оцінку роботи господарюючого суб’єкта, стимулювати природоохоронну діяльність, підвищити інвестиційну привабливість підприємства і країни в цілому. При цьому, перш за все, слід враховувати особливості міжнародного законодавства в даній сфері, особливо в світлі політики зближення права України з правом Європейського Союзу, а також інтереси підприємців”. Так, удосконалення українського законодавства у відповідності з європейським дозволить підвищити рівень виробничого екологічного контролю, а також встановити більш жорсткі правила проведення екоаудиту лісової сертифікації.

Екологічний аудит доцільно застосовувати в процесі страхування та придбання, при визначенні конкуренції на ринку, дослідженні відповідності діяльності законодавству тощо. Наприклад, при придбанні за допомогою екоаудиту визначається справжня вартість земельної ділянки чи підприємства; при страхуванні – витрати на ліквідацію наслідків забруднення навколишнього середовища; при дослідженні законодавства визначаються дозволи для роботи з забруднюючими матеріалами.

Зазначимо, що “в Україні ще тільки починається усвідомлення того, що екологічний аудит є необхідною стадією оцінювання інвестиційного ризику, обов’язковою процедурою оцінювання вартості підприємств, що приватизуються, найефективнішим інструментом узгодження загальнонаціональних і місцевих інтересів у питаннях екологічної безпеки” [1, с.161].

Дослідження показало, що сьогодні створюють внутрішні служби екоаудиту та формують внутрішні програми екоаудитування, в основному на великих фірмах, що доцільно було б зробити на кожному лісогосподарському підприємстві.

Базою для побудови системи внутрішнього екологічного аудиту на підприємстві лісового господарства є усвідомлення того, що своєю діяльністю воно впливає на навколишнє середовище через безліч різних факторів, зокрема, використання лісових ресурсів; забруднення навколишнього природного середовища; створення відходів тощо. Лісогосподарське підприємство вільно і гнучко визначає ті сфери своєї діяльності, де необхідно/доцільно здійснювати екологічний аудит, тобто: або конкретного структурного підрозділу, або підприємства загалом.

Функціонування служби внутрішнього аудиту на лісогосподарському підприємстві дає можливість завчасно узгодити екологічні цілі і завдання з конкретними фінансовими результатами діяльності, а отже, мати гарантію, що ресурси скеровуються туди, де їх використання дає найбільшу екологічну та економічну вигоду.

Вигоди, які дозволить отримати проведення екологічного аудиту, наведено в табл.1., яку розроблено нами на основі [1, с.161-162; 3, с.278; 2, с.96].

Таблиця 1

Вигоди, які отримає лісогосподарське підприємство від проведення екологічного аудиту

№ з/п

Вигода

1

Відбувається стимулювання природоохоронної діяльності й виникає можливість успішної міжнародної сертифікації, що підвищує інвестиційну привабливість підприємства

 

2

Підвищується ефективність використання у виробничому процесі обмежених природних ресурсів і енергоносіїв, що призводить до збільшення випуску продукції на одиницю ресурсу й отримання додаткового прибутку

3

Скорочення внутрішніх витрат, можливість визначення і використання потенціалу економії:

  • зменшення витрат на утилізацію відходів за рахунок зменшення їхньої маси;
  • зменшення витрат на сировину за рахунок більш ефективного її використання і зменшення маси відходів;
  • зменшення витрат на воду і електроенергію за рахунок більш раціонального їхнього використання

4

Зменшення витрат на виробництво шляхом використання більш прогресивних технологій і підвищення ефективності технологічного процесу

5

Засвідчення екологічності готової продукції, що підвищує її конкурентоспроможність і, відповідно, купівельний попит і прибуток організації

6

Скорочується ризик виникнення техногенних і екологічних катастроф, що

слугують причиною значних економічних збитків

7

Виявляються помилки в розрахунку сум екологічних податків і платежів за природокористування, що виключає нарахування штрафів і пені

8

Сприяння суб'єктам господарської діяльності в самостійному регулюванні

своєї екологічної політики, формуванні пріоритетів зі здійснення запобіжних заходів, спрямованих на виконання й дотримання екологічних вимог, норм і правил

9

Розширення ринків збуту товарів з “зеленою” міткою

10

Консультування з метою раціоналізації й удосконалення екологічного моніторингу в рамках діяльності господарюючого суб'єкта, виявлення його сильних і слабких сторін

11

Підвищення репутації підприємства на внутрішньому і зовнішньому ринках

12

Підтримка з боку державних органів і надання відповідних (наприклад, економічних) пільг

13

Можливість поєднати охорону довкілля з економічною вигодою

 

Отже, екологічний аудит забезпечить підвищення ефективності використання лісових активів; зменшення екологічних ризиків; зниження ймовірності виплати компенсацій, екологічних платежів і штрафів; формування ефективної системи контролю за екологічним розвитком підприємств лісового господарства.

Таким чином, проведені дослідження дозволяють стверджувати, що екологічний аудит допоможе визначити, дослідити, знешкодити та попередити в майбутньому екологічні проблеми, надати об’єктивну еколого-економічну оцінку ефективності діяльності господарюючих суб’єктів, а значить, проведення екоаудиту на будь-якому підприємстві, установі, організації є вигідним вкладенням грошових коштів. Завдяки екологічному аудиту лісогосподарське підприємство контролює свою діяльність, виявляє слабкі місця, розробляє заходи, які знижують екологічні та техногенні ризики. Поряд з цим, проведення екологічного аудиту сприяє підвищенню екологічної свідомості громадян та екологічної відповідальності підприємства.

 

Список використаних джерел

  1. Кулик, Р. Місце і проблеми екологічного аудиту в системі аудиторської діяльності України [Текст] / Р.Кулик // Галицький економічний вісник. – 2010. – №4 (29). – С. 160-165.
  2. Пелиньо, Л. М., Розвиток екологічного аудиту в Україні [Текст] / Л. М. Пелиньо // Вісник СумДУ. Серія “Економіка”. – 2012. – Вип. 2. – С.92-97.
  3. Семенов, В. Ф. Екологічний менеджмент : навч. посібник [Текст] / В. Ф. Семенов; за ред. О. Л. Михайлюк. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 407 с.
  4. Тацій, І. В. Про удосконалення законодавчої бази екологічного аудиту [Текст] / І. В. Тацій // Зимові читання, присвячені видатним вченим в галузі бухгалтерського обліку, аналізу і контролю: збірник тез Одинадцятої Всеукраїнської наукової Internet-конференції ЖДТУ. – 2013. – 195-197с.
Категорія: Секція/Section_3_2016_10_28 | Додав: clubsophus (2016-10-27)
Переглядів: 348 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_10_28
Секція/Section_2_2016_10_28
Секція/Section_3_2016_10_28
Секція/Section_4_2016_10_28
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 629
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0