Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_10_28_KamPodilsk » Секція/Section_3_2016_10_28

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЦІНОУТВОРЕННЯ

Шевчук Наталя

студентка

Науковий керівник: к.е.н., доцент Палка І.М.

Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій

м. Тернопіль

 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЦІНОУТВОРЕННЯ

 

Складовими системи регулювання економічних відносин є підсистеми фінансово-валютного, бюджетного, кредитного, податкового та цінового регулювання, мета функціонування яких полягає у підтриманні балансу попиту та пропозиції, споживання та накопичення товарної та грошової маси.

Питанням ціноутворення та цінової політики займались такі вчені, як В.С. Пінішко, Л.О. Шкварчук, А.Ф. Павленко.

Так, Л.О. Шкварчук розглядає державне регулювання цін як діяльність держави, спрямовану на встановлення і збереження такого рівня цін, який би забезпечив рентабельну діяльність суб’єктів господарювання та паритет різних цін галузей народного господарства [2].

Правила з ціноутворення, використовувані більшістю країн з економікою змішаного типу, оформляються у вигляді законодавчих актів, що регламентують порядок і методологію формування цін.

Державне регулювання цін у країнах з ринковою економікою пов’язане з втручанням держави (за допомогою законодавчих, адміністративних і бюджетно-фінансових заходів) в процес ринкового ціноутворення з метою сприяння стабільному розвитку економічної системи в цілому. Регулювання цін носить антикризовий та антиінфляційний характер.

На способи і методи державного регулювання цін впливають: національні, кліматичні, сировинні, політичні фактори, місце країни у світовому поділі праці тощо [1].

Розглянемо заходи і методи, за допомогою яких здійснюється державне регулювання цін у промислово розвинених країнах.

На теперішній час американська адміністрація, обмежуючи державне фінансування і пряме регулювання цін по окремих товарних групах, наголошує на активному використанні ринкових важелів і методів непрямого регулювання, що сприяють загальному оздоровленню економіки країни.

Серед основних напрямів непрямого регулювання цін можна виділити такі:

-   регулювання дисконтної ставки федеральних резервних банків;

-   скорочення дефіциту державного бюджету;

-   федеральні закупівлі товарів і послуг;

-   податкова політика.

Регулювання і контроль над цінами в Іспанії держава здійснює щодо товарів першої необхідності, а також товарів і послуг, виробництво яких монополізовано. Гнучке застосування системи споживчих податків дає змогу уряду впливати на рівень цін тих чи інших товарів. 

Державне регулювання ціноутворення в Греції здійснюється як шляхом безпосереднього визначення цін і контролю за їх дотриманням, так і проведення політики цін і доходів на певних етапах розвитку країни. Ціни на споживчі товари і послуги (приблизно 20% найменувань) регулюються державними органами.

В Японії заборонено встановлювати “несправедливі” як монопольно високі, так і монопольно низькі ціни, що переслідують ціль “вибити” конкурента з ринку. Вжито обмежувальних заходів щодо одночасного підвищення цін.

Таким чином, в розвинених країнах з ринковою економікою здійснюється державне регулювання цін. Повної свободи в області ціноутворення немає ні в одній з цих країн. При цьому регулювання цін направлене не на обмеження сфери дії ринкового механізму, а на підвищення його ефективності. За кордоном проводиться економічно обгрунтоване регулювання рівня цін, практикується фіксація цін, здійснюється контроль за ціноутворенням на внутрішньому ринку, існує державна монополія на виробництво і реалізацію окремих видів товарів, продукції, послуг, активно йде боротьба з проявом монополізму.

Ці дії стосуються не лише галузей державного сектора, але і приватних підприємців, якщо держава вважає за доцільне проводити обмежувальну цінову політику з точки зору інтересів економіки країни в цілому. Причому політика держави в області цін не є чимось постійним, а є гнучкою системою регулювання, що пристосовується до змінних умов виробництва і реалізації.

 

Список використаних джерел

  1. Павленко, А. Ф. Маркетингова політика ціноутворення: Монографія [Текст] / А. Ф. Павленко, В. Л. Корінєв. – К. : КНЕУ, 2004. – 332 с.
  2. Шкварчук, Л. О. Ціноутворення: Підручник [Текст] / Л. О. Шкварчук. – К. : Кондор, 2006. – 460 с.
Категорія: Секція/Section_3_2016_10_28 | Додав: clubsophus (2016-10-27)
Переглядів: 585 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_10_28
Секція/Section_2_2016_10_28
Секція/Section_3_2016_10_28
Секція/Section_4_2016_10_28
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 629
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 6
Гостей: 6
Користувачів: 0