Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_10_28_KamPodilsk » Секція/Section_3_2016_10_28

«ЗЕЛЕНА» ЕКОНОМІКА: МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ

Гахович Наталія

к.е.н., с.н.с.

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАНУ»

м. Київ

 

«ЗЕЛЕНА» ЕКОНОМІКА: МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ

 

В умовах неоіндустріальної трансформації вітчизняної промисловості є принципово важливим елементом формування високої екологічної культури підприємств та організація їх переходу до так званої «зеленої» економіки. Відмінність «зеленої» економіки полягає в орієнтації на гармонізацію економічного зростання з екологічною сталістю, впровадження таких інструментів підтримки, за яких природні активи розглядаються – як фактор виробництва та продуктивний капітал, а екологічна політика – як інвестиційна політика, спрямована на ефективне використання і відновлення природних ресурсів шляхом впровадження ресурсо- та енергоефективних, екологічно безпечних технологій та інновацій.

Загальні принципи «зеленої економіки» закріплені в документах ЮНЕП («Глобальний зелений новий курс», Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП)), в яких запропоновано визначення: «зелена» економіка – це господарська діяльність, «яка підвищує добробут людей і забезпечує соціальну справедливість, і, при цьому, істотно знижує ризики для навколишнього середовища та збіднення природи».

Активне використання природних ресурсів без урахування здатності екосистеми до самовідновлення і самоочищення зумовило якісне погіршення природного капіталу і загострило проблему узгодження соціально-економічних та екологічних цілей розвитку суспільства. Одним із досвіду розвинутих країн світу щодо збалансування цих аспектів є створення екопромислових парків, де передбачається об’єднання різних виробництв таким чином, щоб відходи одних підприємств використовували інші, які бажають покращити свій економічний та екологічний стан шляхом спільного управління природними ресурсами (енергією, водою і матеріалами) і навколишнім середовищем, а також вирішення інфраструктурних проблем (взаємне розміщення транспортних магістралей, житлових масивів, рекреаційних територій тощо).

На сьогодні екопромислові парки набули поширення по всьому світу, вони існують у багатьох країнах Європи, Азії, Північної Америки, Латинської Америки, а також в Австралії. Найвідомішим парком є Калундборг (Kalundborg), Данія. Основою такого екопромислового парку є чотири основні галузі промисловості міста – електростанція Asnaes, нафтоочисний завод Statoil, фармацевтична компанія Novo Nordisk і виробник гіпсокартону Gyproc, які разом зі споживачами в межах муніципалітету здійснюють торгівлю відходами та енергетичними ресурсами, а також перетворюють промислові відходи в сировину. Розвиток такого парку зумовлений тим, що компанії вирішили отримувати економічну вигоду від своїх відходів і мінімізувати витрати, пов’язані з дотриманням жорстких екологічним норм.

Ядром цієї системи є електростанція Asnaes, найбільша в Данії. З 1981р. у Калундборзі відмовилися від використання 3500 житлових печей, що працювали на рідкому паливі, почавши розподіляти тепло від електростанції через мережу підземних труб. Електростанція поставляє тепло місцевій рибній фермі, осад зі ставків якої продають як добриво. Asnaes, також поставляє технологічний пар Statoil та Novo Nordisk, які завдяки цьому задовольняють свої потреби в парі на 40% і 100%. Електростанція надає гіпсомістку сировину для Gyproc, задовольняючи дві третини потреб компанії в гіпсі. Летка зола і шлак, що залишаються від спалювання вугілля на електростанції, продаються для будівництва доріг і виробництва цементу.

Statoil постачає газ Gyproc, повністю задовольняючи його потреби і виключаючи прийняту практику спалювання відпрацьованих газів. Потім Statoil побудував завод із сіркоочистки високосірчистого газу, який виробляє рідку сірку і доставляють у Kemira, де вона перетворюється в сірчану кислоту. Очищений від сірки газ Statoil є достатньо чистим для того, щоб спалюватися на електростанції Asnaes.

Дефіцит прісної води в Калундборзі спричинив розробку схем повторного використання води. Тому Statoil став подавати по трубах охолоджувальну воду в Asnaes, де її очищують і використовують для котлів. Такі симбіотичні зв’язки скоротили попит на воду приблизно на 25%.

Novo Nordisk продає технічний шлам сусіднім фермам, які використовують його як добриво. Після термічної обробки шлам поширюється по всій країні через мережу трубопроводів та автоцистерн. Поширення шламу як добрива виявилося найдешевшим засобом дотримування правил, що забороняють Novo Nordisk вивантажувати шлам безпосередньо в море.

Основними досягненнями Калундборга є скорочення споживання ресурсів і значне зниження антропогенного навантаження на довкілля. Обмін відходами включає близько 2,9 млн т матеріалів на рік, колективне споживання води скоротилося на 25%, зокрема електростанція зменшила попит на воду на 60% за рахунок її повторного використання. Партнери отримують фінансові вигоди, наявні переваги для галузей, пов’язаних спільним використанням персоналу, обладнання та інформації.

Отже, в основі екопромислових парків лежить передумова про обмін матеріальними та енергетичними ресурсами між підприємствами на рівнях місцевої та регіональної економік. Вони орієнтуються на замкнуті цикли виробництва і каскадування енергії у промислових зонах. Такий підхід включає розробку економіко-екологічної моделі інфраструктури парку та заводів, екологізацію виробництва, запобігання забрудненню навколишнього природного середовища, підвищення енергоефективності, розвиток партнерства між підприємствами.

Україна має унікальні початкові переваги для здійснення диверсифікації своєї економіки та задіяння додаткових джерел підйому добробуту: багаті природні ресурси, вигідне географічне та геополітичне положення, високоосвічене населення – є потенційним транзитним коридором, «шовковим шляхом» для енергетичних, товарних та культурних обмінів між Сходом та Заходом.

Однак за оцінками Світового банку Україна має малоефективну ресурсну економіку та залишається, на відміну від колишніх сусідів по соціалістичному табору, в групі країн з ВНД на душу населення за паритетом купівельної спроможності нижче середнього рівня (260 дол. США у 2015 р.), а також, сьогодні на світових ринках Україна позиціонується як сировинний регіон, основу її товарного експорту складає продукція природоємних, екологічно-шкідливих, низько-технологічних галузей.

Але, враховуючи потенційні переваги України та узагальнивши зарубіжний досвід «зеленої» економіки в контексті неоіндустріалізації вітчизняної промисловості актуальними є створення в Україні екопромислових парків. Тому для цього необхідно:

- законодавчо зобов’язати виробників утилізувати власну застарілу продукцію. Застаріла техніка, окрім цінних компонентів, також містить шкідливі речовини, потрапляння яких у довкілля призводить до виникнення серйозних екологічних наслідків. В межах існуючої системи підприємству вигідніше залишити її на складі або вивезти на полігон, аніж утилізувати за допомогою спеціалізованих компаній, діяльність яких в Україні є мало розвиненою. Отже, необхідно спрямувати сферу управлінні відходами в русло національних інтересів;

- забезпечити державною підтримкою підприємства, оскільки розвиток екопромислових парків коштує значно дорожче, ніж традиційні промислові парки. Додаткові витрати, як правило, пов’язані з процесом проектування, розробкою території, властивостями інфраструктури, процесами будівництва. Тому державний сектор повинен профінансувати окремі аспекти розвитку, пов’язані із соціальними вигодами;

- встановлення адекватних розмірів екологічних податків і забезпечення обов’язковості їх сплати. Світовий досвід показує що, розвиток екопромислового парку, насамперед, зумовлений бажанням підприємств не тільки отримувати прибуток від своїх побічних продуктів, а й мінімізувати витрати, пов’язані з дотриманням достатньо суворих екологічних норм.

Категорія: Секція/Section_3_2016_10_28 | Додав: clubsophus (2016-10-27)
Переглядів: 537 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_10_28
Секція/Section_2_2016_10_28
Секція/Section_3_2016_10_28
Секція/Section_4_2016_10_28
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 629
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0