Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_12_14_KamPodilsk » Секція/Section_1_2016_12_14

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ

Плахтій Тетяна

к.е.н., доцент

Вінницький національний аграрний університет

м. Вінниця

 

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ:

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ

 

Для регулювання якості фінансової звітності на загальнодержавному рівні національні регулятори використовують різні види документів: нормативно-правового регулювання; нормативно-методологічного регулювання; консультативно-методологічного характеру. Найбільш важливу роль в забезпеченні якості облікової інформації на національному рівні відіграють документи нормативно-методологічного регулювання, які визначають методологію і методику ведення бухгалтерського обліку, надаючи суб’єктам ведення обліку чіткі вказівки або набір конкретних варіантів дій.

Виходячи із твердження, що цілі фінансової звітності як засобу забезпечення інформаційної комунікації між її генераторами (суб’єктами ведення обліку, менеджментом підприємства) та різними групами користувачів забезпечуються за умови відповідності якісним характеристикам, то одними із найбільш значимих з позиції забезпечення якості фінансової звітності є документи, що визначають зміст, види таких характеристик, а також їх ієрархічні взаємозв’язки.

Значна кількість бухгалтерських даних носять оціночний характер, оскільки залежать від суб’єктивної думки людей, що готують звітність. При цьому виникає загроза навмисної або ненавмисної дезорієнтації користувача, надання інформації, виходячи з якої він не зможе встановити відповідність інтересам економічних рішень.

 Щоб цього уникнути, обліково-аналітична інформація, незалежно від того, чи будується вона на основі об’єктивних точних даних або містить певний елемент суб’єктивізму, повинна відповідати певним критеріям, які отримали назву «якісні характеристики» [1, с. 204]. Відповідно, оскільки облікова інформація в процесі її утворення не позбавлена суб’єктивного впливу осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності на підприємстві, виникає проблема її трактування та використання користувачами в процесі прийняття управлінських рішень.

З метою зменшення впливу даної проблеми на ефективність управлінського процесу в обліковій системі запроваджено систему якісних характеристик облікової інформації, які є одним із засобів підтримання належного рівня її якості.

На сьогодні в різних країнах світу відсутній єдиний підхід до порядку законодавчого закріплення якісних характеристик фінансової звітності, що може бути реалізований за допомогою спеціально розробленої Концептуальної основи, окремого облікового стандарту або закону, що регулює питання бухгалтерського обліку і аудиту в окремій країні. В той же час, незалежно від форми регулювання, можна виділити наступні проблемні аспекти в даній сфері, які потребують вирішення:

  • обґрунтування особливостей історичного формування і розвитку концепції «якісні характеристики облікової інформації»;
  • розмежування ролі та значення принципів бухгалтерського обліку та якісних характеристик облікової інформації в національній системі бухгалтерського обліку;
  • розробка системи якісних характеристик облікової інформації в Україні із урахуванням тенденцій концептуалізації, конвергенції і гармонізації зарубіжних облікових систем;
  • обґрунтування ролі і механізму функціонування якісних характеристик облікової інформації в процесі забезпечення якості облікової інформації на конкретному підприємстві.

 

Список використаних джерел

1. Поплаухина, Т. Д. Качество учетно-аналитической информации как научная категорія [Текст] / Т. Д. Поплаухина // Актуальные вопросы экономики и управления: материалы междунар. науч. конф. (г. Москва, апрель 2011 г.). Т. I. – М.: РИОР, 2011. – С. 202-205.

Категорія: Секція/Section_1_2016_12_14 | Додав: clubsophus (2016-12-13)
Переглядів: 922 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_12_14
Секція/Section_2_2016_12_14
Секція/Section_3_2016_12_14
Секція/Section_4_2016_12_14
Секція/Section_5_2016_12_14
Секція/Section_6_2016_12_14
Секція/Section_7_2016_12_14
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0