Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_12_14_KamPodilsk » Секція/Section_1_2016_12_14

НОРМАТИВНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВІДОБРАЖЕННЯ ВАРТОСТІ ЗЕМЛІ В БАЛАНСІ ПІДПРИЄМСТВА

Назаренко Олександр

к.е.н, доцент

Сумський національний аграрний університет

м. Суми

 

НОРМАТИВНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВІДОБРАЖЕННЯ ВАРТОСТІ ЗЕМЛІ В БАЛАНСІ ПІДПРИЄМСТВА

 

В умовах сьогодення актуальності набирає повне та неупереджене  відображення всіх складових, що приймають участь у формуванні фінансового результату діяльності сучасного суб’єкта господарювання, де окремою складовою виступає природний (в тому числі земельний) капітал.

Дане питання знайшло відображення у наукових працях вітчизняних та зарубіжних вчених: В. Я. Амбросова, Ф. Ф. Бутинця, С. Ф. Голова, Г. П. Голубничої, Г. Г. Кірейцева Т. Г. Маренич, С. І. Мельник, В. М. Пархоменка, Я. В. Соколова, В. Г. Швеця, М. М. Шигун та інших.

Концептуальними документами складання фінансової звітності (Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), Система загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку GAAP США, Положення (стандарти) бухгалтерського обліку (П(С)БО Україна) передбачена можливість відображення в балансі підприємства права користування, вартості землі, (в т.ч. сільськогосподарського призначення).

У відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), (Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО)) Суб’єкт господарювання повинен класифікувати актив як поточний, якщо:

а) сподівається реалізувати цей актив або має намір продати чи спожити його у своєму нормальному операційному циклі;

б) утримує актив в основному з метою продажу;

в) сподівається реалізувати актив протягом дванадцяти місяців після звітного періоду; або

г) актив є грошовими коштами чи еквівалентами грошових коштів , якщо немає обмежень щодо його використання.

Усі інші активи слід класифікувати як непоточні.

Звіт про фінансовий стан повинен включати, як мінімум, статті, що подають такі суми:

a) основні засоби;

б) інвестиційна нерухомість;

в) нематеріальні активи [1].

Статті основних засобів деталізуються за класами відповідно до МСБО 16. Клас основних засобів - це група активів, однакових за характером і способом використання в діяльності суб'єкта господарювання. Прикладами окремих класів активів є: земля, земля та будівлі, машини та обладнання, тощо [2].

У системі загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку GAAP США визначено, що розділ активу балансу - основний капітал - включає нерухомість, основні виробничі засоби і устаткування. Основний капітал представляє ті активи, які не призначені для продажу, а постійно використовуються для виробництва продукції, її демонстрації, зберігання, транспортування. Таким чином, ця категорія включає землю, будівлі і споруди, машини і устаткування, господарський інвентар, автомобільний і вантажний транспорт [3].

В Україні Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку визначено,що:

  • для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за такими групами: основні засоби; земельні ділянки; капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом; тощо (П(С)БО-7 «Основні засоби») [4];

<>-інвестиційна нерухомість – власні або орендовані на умовах фінансової  оренди  земельні ділянки, будівлі, споруди, які розташовуються на землі, утримувані з метою отримання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, а не для виробництва та постачання товарів, надання послуг, адміністративної мети або продажу в процесі звичайної діяльності.

Операційна нерухомість – власні або орендовані на умовах фінансової оренди земельні ділянки, будівлі, споруди, які розташовуються на землі, утримувані з метою використання для виробництва, або постачання товарів чи надання послуг, або ж в адміністративних цілях.

Придбана (створена) інвестиційна нерухомість зараховується на баланс підприємства за первісною вартістю. Одиницею обліку інвестиційної нерухомості є  земельна ділянка, будівля (частина будівлі) або їх поєднання, а також активи, які утворюють з інвестиційною нерухомістю цілісний комплекс і в сукупності генерують грошові потоки (П(С)БО-32 «Інвестиційна нерухомість») [6];

Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться щодо кожного об’єкта за такими групами: права користування майном (право користування земельною ділянкою відповідно до земельного законодавства, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо) (П(С)БО-8 «Нематеріальні активи») [5].

На нашу думку слід зазначити, що підходи до визнання, класифікації, відображення вартості землі в балансі підприємств (у складі необоротних активів), в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності, за стандартами МСФЗ (МСБО), GAAP, НП(С)БО, мають свої особливості, проте у даних нормативних документах передбачена можливість постановки на облік як вартості самої землі так і права користування нею.

 

Список використаних джерел

1. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 (МСБО 1). Подання фінансової звітності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/7047. – Назва з екрану.

2. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 (МСБО 16). Основні засоби [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/7058. – Назва з екрану.

3. Особливості облікових систем в США [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dsbrickworks.com/mzhnarodnij-oblk-ta-audit/175-osoblivost-oblkovix-sistem-v-ssha.html. – Назва з екрану.

4. П(С)БО-7 «Основні засоби» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO7.aspx. – Назва з екрану.

5. П(С)БО-8 «Нематеріальні активи» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/79498. – Назва з екрану

6. П(С)БО-32 «Інвестиційна нерухомість» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0823-07. – Назва з екрану

 

Категорія: Секція/Section_1_2016_12_14 | Додав: clubsophus (2016-12-13)
Переглядів: 234 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_12_14
Секція/Section_2_2016_12_14
Секція/Section_3_2016_12_14
Секція/Section_4_2016_12_14
Секція/Section_5_2016_12_14
Секція/Section_6_2016_12_14
Секція/Section_7_2016_12_14
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 629
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 6
Гостей: 6
Користувачів: 0