Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_12_14_KamPodilsk » Секція/Section_1_2016_12_14

ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА РОЗРАХУНОК ПОВНИХ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Гаврилюк Анна

слухач магістратури

Науковий керівник: к.е.н., доцент Кондрюк Л.В.

Подільський державний аграрно-технічний університет

м. Кам’янець-Подільський

 

ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА РОЗРАХУНОК ПОВНИХ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття в фінансовій звітності.

У п. 11 ПСБО 16 «Витрати» записано: «Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат. До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:

 • прямі матеріальні витрати;
 • прямі витрати на оплату праці;
 • інші прямі витрати;
 • змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати» [1].

Разом із тим, є витрати, які не включаються до виробничої собівартості продукції. У п 17 ПСБО 16 записано, що зазначені витрати поділяються на адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати.

До адміністративних витрат відносяться такі загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством:

 • загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо);
 • витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;
 • витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);
 • винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);
 • витрати на зв’язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);
 • амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання;
 • витрати на врегулювання спорів у судових органах;
 • податки, збори та інші передбачені законодавством обов’язкові платежі (крім податків, зборів та обов’язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг);
 • плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків, а також витрати, пов’язані з купівлею-продажем валюти;
 • інші витрати загальногосподарського призначення [1].

Витрати на збут включають витрати, які пов’язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг), а саме:

 • витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на складах готової продукції;
 • витрати на ремонт тари;
 • оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та працівникам підрозділів, що забезпечують збут;
 • витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг);
 • витрати на передпродажну підготовку товарів;
 • витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;
 • витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов’язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона);
 • витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов’язані з транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору (базису) поставки;
 • витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;
 • витрати на страхування призначеної для подальшої реалізації готової продукції (товарів), що зберігається на складі підприємства;
 • витрати на транспортування готової продукції (товарів) між складами підрозділів (філій, представництв) підприємства;
 • інші витрати, пов’язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг [1].

Інструкція «Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій» розкриває призначення рахунків з обліку витрат, що не включаються до виробничої собівартості продукції.

Так, на рахунку 92 "Адміністративні витрати" відображаються загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства. За дебетом рахунку 92 "Адміністративні витрати" відображається сума визнаних адміністративних витрат, за кредитом - списання на рахунок 79 "Фінансові результати". До загальногосподарських витрат, зокрема, належать витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу, витрати на їх службові відрядження, витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (оренда, амортизація, ремонт, комунальні послуги), охорона, юридичні, аудиторські, транспортні послуги, поштово-телеграфні, канцелярські витрати, сума податків, зборів (обов'язкових платежів) [2].

Відповідно, на рахунку 93 "Витрати на збут" ведеться облік витрат, пов'язаних із збутом (реалізацією, продажем) продукції, товарів, робіт і послуг. За дебетом рахунку відображається сума визнаних витрат на збут, за кредитом - списання на рахунок 79 "Фінансові результати". До витрат на збут, зокрема, належать витрати пакувальних матеріалів, транспортування продукції, товарів за умовами договору, витрати на маркетинг та рекламу, витрати на оплату праці й комісійні продавцям, торговим агентам, працівникам відділу збуту, амортизація, ремонт та утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, що використовуються для забезпечення збуту продукції, товарів, робіт і послуг [2].

І хоча накопичені суми витрат за рахунками 92 "Адміністративні витрати"  та 93 "Витрати на збут"  відносяться на рахунок 79 «Фінансові результати» та дозволяє визначити прибутки збитки з урахуванням усіх видів діяльності, для кожного підприємства виникає необхідність визначення не лише виробничої, але і повної собівартості виготовленої продукції. Адже цей показник має визначальне значення для ціни реалізації виготовленої продукції. Показник повної собівартості необхідно відображати за видами продукції у формі статистичного спостереження «Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств» (ф. 50 с.-г) [3].

Однак, порядок документування розрахунку визначення повної собівартості виготовленої продукції на даний час не регламентовано та потребує уніфікації, що є предметом подальших досліджень.

 

Список використаних джерел

 1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» затверджене Наказом Міністерства фінансів України  від 31.12.1999 р. №318 [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://dtkt.com.ua/show/2cid010264.html
 2. Інструкція «Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій» затверджена Наказом Міністерства фінансів України 30.11.1999 № 291 [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99.
 3. Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 50-сг "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств" затверджений Наказом Державного комітету статистики України від 06.11.2007 N 403 [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1303-07
Категорія: Секція/Section_1_2016_12_14 | Додав: clubsophus (2016-12-13)
Переглядів: 234 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_12_14
Секція/Section_2_2016_12_14
Секція/Section_3_2016_12_14
Секція/Section_4_2016_12_14
Секція/Section_5_2016_12_14
Секція/Section_6_2016_12_14
Секція/Section_7_2016_12_14
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 629
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0