Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_12_14_KamPodilsk » Секція/Section_1_2016_12_14

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ: НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ

Чикурков Олег

студент

Науковий керівник: к.е.н., доцент Вольська А.О.

Подільський державний аграрно-технічний університет

м. Кам’янець-Подільський

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ: НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ

 

Заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому вираженні, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу чи надані послуги. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства [1].

Згідно з П(С)БО 26 є п'ять видів виплат працівникам, згрупованих за подібними ознаками, а саме: поточні виплати; виплати при звільненні; виплати по закінченні трудової діяльності; виплати інструментами власного капіталу підприємства; інші довгострокові виплати [2].

Забезпечуючи виконання зазначених завдань, бухгалтерський облік оплати праці має великий вплив на трудову дисципліну. Удосконалення організації заробітної плати на підприємствах має будуватися на оптимізації тарифного регулювання заробітної плати, до неї належать: удосконалення тарифної системи шляхом встановлення співвідношень тарифних ставок залежно від рівня кваліфікації робітників; розроблення внутрішньовиробничих тарифних умов оплати праці як чинників підвищення мотивувальної та стимулювальної ролі тарифних систем на підприємствах; удосконалення мотиваційного механізму регулювання міжпосадових окладів, міжкваліфікаційних рівнів оплати праці; обґрунтування вибору найефективніших форм і систем заробітної плати; колективне регулювання заробітної плати [3, с. 130].

Здійснюючи побудову або удосконалення організації обліку оплати праці, підприємства мають підходити до цього питання обґрунтовано, враховуючи доцільність, використовуючи результати наукових досліджень, передового досвіду

Джерелом коштів на оплату праці на підприємствах є частина доходу та інші кошти, одержані внаслідок їх господарської діяльності.

Мінімальна заробітна плата має важливе значення для українського ринку праці. Низька заробітна плата не сприяє зростанню продуктивності та ефективності праці, обмежує розвиток творчої інтелектуальної праці, веде до деградації економіки, падіння інвестиційної активності. Формування в Україні ринкової системи, створення економіки нового типу та забезпечення на цій основі підвищення рівня життя населення вимагають здійснення ряду заходів щодо системного реформування оплати праці на всіх рівнях [4].

Так, підвищення мінімальної зарплати призводить до збільшення середньої зарплати через:

1. формальний сектор. Відповідно до законодавства компанії повинні використовувати тарифну сітку при визначенні оплати праці. Використання тарифної сітки великими підприємствами веде до збільшення зарплати всіх працівників, оскільки перший тарифний розряд тарифної сітки потрібно визначати на рівні, не нижчому за мінімальний.

2. неформальний сектор. В Україні існує численний неформальний сектор, який повністю або частково працює в тіні або переводить туди відносини з працівниками.

Підвищення мінімальної зарплати не впливає на першу категорію компаній, але впливає на другу. Так, фірми, які частково сплачують зарплату офіційно, а решту – в конверті, визначають офіційну частину залежно від мінімальної зарплати [5].

Загалом мінімальна зарплата покликана знизити бідність серед працівників. Разом з тим, стрімке підвищення мінімальної заробітної плати може призвести до скорочення передусім некваліфікованих працівників.

Попередній досвід реакції роботодавців в таких випадках свідчить про великий набір інструментів для скорочення видатків на оплату праці: переведення працівників на часткову зайнятість; збільшення частки працівників, які перебувають у неоплачених відпустках; переведення зайнятості в неформальну.

Наразі питання підвищення мінімальної зарплати стосується 2,5-3 млн. працівників, які офіційно отримують менше за мінімальний рівень. Водночас існує ризик росту безробіття на малих підприємствах, які не зможуть підвищити зарплату працівникам, внаслідок чого відбудеться скорочення працівників та закриття бізнесу.

Отже, підвищення продуктивності праці є головним чинником подолання економічного спаду, забезпечення стійкого і потужного економічного зростання та зростання рівня життя населення. Вважаємо, що правильно організований облік оплати праці, а також своєчасний його аналіз дають можливість виявити резерви в підвищенні виплат працівникам.

 

Список використаних джерел

  1. Закон України "Про оплату праці" [Електронний ресурс]. – 1995. – № 17. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80.
  2. Наказ МФУ "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам" [Електронний ресурс]. – 28.10.2003. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1025-03.
  3. Вольська, А. Організація обліку розрахунків із заробітної плати в Україні [Текст] / А. Вольська, О. Чабан // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації: міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1. (м. Камянець-Подільський) / відпов. ред. Н. В. Семенишена. – Тернопіль : Крок, 2014. – 129-131.
  4. Линник, О. І. Удосконалення обліку оплати праці як фактор підвищення продуктивності праці [Електронний ресурс] / О. І. Линник, І. А. Матвєєв. – Режим доступу : https://www.kpi.kharkov.-ua/archive/-%D0%-9.pdf.
  5. Підвищення мінімальної зарплати: ціна для економіки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.epravda.com.ua/publications/2016 /11/3/609966/.
Категорія: Секція/Section_1_2016_12_14 | Додав: clubsophus (2016-12-13)
Переглядів: 299 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_12_14
Секція/Section_2_2016_12_14
Секція/Section_3_2016_12_14
Секція/Section_4_2016_12_14
Секція/Section_5_2016_12_14
Секція/Section_6_2016_12_14
Секція/Section_7_2016_12_14
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 624
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0