Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_12_14_KamPodilsk » Секція/Section_1_2016_12_14

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

Чук Володимир

слухач магістратури

Науковий керівник: к.е.н., доцент Борковська В.В.

Подільський державний аграрно-технічний університет

м. Кам'янець-Подільський

 

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

Розробка та прийняття інваріантних управлінських рішень вимагає наявності повного інформаційного забезпечення, яке можливо створити шляхом внесення удосконалень до діючих форм первинних, аналітичних синтетичних регістрів бухгалтерського обліку у відповідності до основних експлуатаційних характеристик, що мають значний вплив на формування інформації й визначення раціональної інтенсивності експлуатації та моменту оновлення сільськогосподарської техніки, що забезпечує по елементний облік часу перебування активної частини основних засобів у господарстві [1]. Отже, таких змін вимагає вся облікова документація. У першу чергу вони повинні охоплювати основний первинний документ “Обліковий лист тракториста-машиніста”. Існуючій формі документа, на наш погляд, притаманні наступні недоліки з точки зору охоплення часу використання сільськогосподарської техніки [2]:

  1. відсутність групування виконаних сільськогосподарських робіт за набором однорідних ознак;
  2. йому не притаманна оперативність так як термін його складання та подальшого використання становить п’ять днів;
  3. відсутність ведення обліку робочого часу та простоїв;
  4. відсутність обліку пального на переїзди між об’єктами господарства.

Для ліквідації визначених недоліків у діючу форму облікового листа тракториста-машиніста необхідно внести певні зміни, які сприятимуть задоволенню інформаційних потреб управління в розрізі експлуатаційних характеристик сільськогосподарської техніки, які визначають використання робочого часу, обсяг виробітку та витраченого пального в розрізі кожної вирощуваної культури.

Відповідно до вимог “Обліковий лист тракториста-машиніста” складається один раз у п’ять днів. Сюди заносять характеристики робіт, виконаних машинно-тракторним агрегатом за визначений проміжок часу, які часто носять однорідний характер і виконуються по догляду за однією і тією ж сільськогосподарською культурою. У зв’язку з цим на етапі первинного обліку виникає доцільність провести їх групування, що в майбутньому полегшить процес узагальнення даних, а також працю обліковців у зв’язку з відсутністю в більшій частині сільськогосподарських підприємств комп’ютерної техніки.

Важливе значення для забезпечення інформації для прийняття управлінських рішень має визначення фактичного використання пального та мастильних матеріалів, а також визначення щоденного залишку в баках тракторів, що також дасть можливість посилити контроль за витрачанням пального в процесі виробничої експлуатації сільськогосподарських машин та обладнання. Така потреба виникає в зв’язку зі значними витратами на придбання паливно мастильних матеріалів, які несуть сільськогосподарські підприємства при вирощуванні сільськогосподарських культур.

Для проведення узагальнення даних по експлуатації сільсько-господарської техніки в системі облікових даних управлінського обліку доцільно утворити “Нагромаджувальну експлуатаційну відомість роботи машинно-тракторного парку”. Вона відкривається по кожному трактору чи комбайну при його використанні на сільськогосподарських, транспортних та інших видах робіт і заповнюється на підставі облікових листків тракториста –машиніста чи подорожніх листків трактора. При веденні записів необхідно вказати дату виписки та номер облікового чи подорожнього листка, відпрацьовану трактористом кількість годин та кількість простоїв, виконаний обсяг роботи у фізичних гектарах, розмір нарахованої заробітної плати та віднесення її на відповідний об’єкт обліку в рослинництві, витрати пального в кілограмах чи літрах. Усі вказані фізичні параметри порівнюються з нормативно встановленими, і таким чином відображається інтенсивність експлуатації машинно-тракторного парку. Такий документ повинен відкриватися в розрізі кожної наявної одиниці активної частини сільськогосподарської техніки та за результатами місяця узагальнюється по машино-тракторному парку в цілому.

На підставі нагромаджувальних відомостей роботи та експлуатації сільськогосподарської техніки складається виробничий звіт по машино-тракторному парку, в якому нагромаджуються всі витрати з експлуатації машино-тракторного парку, що дає змогу визначати собівартість 1 фізичного гектара обробленої площі. Такі розрахунки виконуються за кілька прийомів: спочатку визначають співвідношення витрат по машинно-тракторному парку на транспортних та польових роботах і сумарної кількості активної експлуатації, при виконанні цих робіт, після чого собівартість однієї години множать на кількість годин, витрачених саме на польових роботах. Розділивши суму витрат на оброблену площу, знайдемо собівартість одного фізичного гектара, яка характеризує реальні витрати машинно-тракторного парку в розрахунку на 1 га обробленої площі [3].

Певних змін потребує також система ведення синтетичного бухгалтерського обліку експлуатації та оновлення машинно-тракторного парку для забезпечення відповідного спектру прийняття управлінських рішень у частині обліку витрат пального та нарахування заробітної плати на роботах механізаторів у рослинництві.

 

Список використаних джерел

  1. Буркун, О. Податковий кодекс: ремонти та поліпшення основних засобів [Текст] / О. Буркун // Актуальні питання Економіки. – 2011. – № 47.
  2. Красота, О. Г. Удосконалення первинного обліку експлуатації машинно-тракторного парку [Текст] / О. Г. Буркун // Агро Інком. – 2005. – № 11-12. – С.88-92.
  3. Методика определения суммарной выработки тракторов в условных единицах [Текст]. – М.: 1971. – 15с.
Категорія: Секція/Section_1_2016_12_14 | Додав: clubsophus (2016-12-13)
Переглядів: 252 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_12_14
Секція/Section_2_2016_12_14
Секція/Section_3_2016_12_14
Секція/Section_4_2016_12_14
Секція/Section_5_2016_12_14
Секція/Section_6_2016_12_14
Секція/Section_7_2016_12_14
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0