Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_12_14_KamPodilsk » Секція/Section_1_2016_12_14

ПРОБЛЕМИ ІНСТИТУТУ ОБЛІКУ В УПРАВЛІННІ АГРАРНИМ СЕКТОРОМ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Семенишена Наталія

к.е.н., доцент

Подільський державний аграрно-технічний університет

м. Кам’янець-Подільський

 

ПРОБЛЕМИ ІНСТИТУТУ ОБЛІКУ В УПРАВЛІННІ АГРАРНИМ СЕКТОРОМ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

 

Досліджуючи проблеми обґрунтування розвитку теорії бухгалтерського обліку під впливом доктрин інституційної теорії, опираючись на теорії фізичної економії, концепції сталого розвитку, інших досягнень економічної науки закономірним виникла необхідність розробки на цій основі цілісної системи облікового забезпечення галузі.

Попри те, у нинішній, складний для економіки країни період податкового реформування галузі, питання облікового забезпечення управління аграрним сектором економіки майже не розглядаються. Аналізу причин такого стану і присвячене наше дослідження.

Насамперед, для того, щоб забезпечити розвиток бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки, ефективних механізмів її реалізації, включаючи формування методологічних положень запровадження галузевих стандартів бухгалтерського обліку, необхідно сформувати проблеми, притаманні інформаційному забезпеченню управління галуззю, в тому числі обліковими.

До певної міри саме спрощена система оподаткування сприяла занепаду облікової науки. Як зазначають дослідники, «введення спрощеної системи оподаткування в ряді підприємств (фіксований сільськогосподарський податок, єдиний податок), знизило стимулюючу функцію податкового контролю за веденням бухгалтерського обліку та формуванням показників у бухгалтерській звітності. Необґрунтована податкова політика призвела до того, що податковий облік для підприємств набув першочергового значення. Наслідком такої ситуації стає формальне ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності» [1, с. 236].

Ще у 2010 році для поліпшення ведення бухгалтерського обліку у сільському господарстві було розроблено Концепція [1; 2]. Необхідність іі розробки та реалізації зумовлено рядом причин, які і досі не втратили гостроти, а деякі з них ще й поглибились.

Це проблеми, насамперед, необхідності формування інститутом облікових практик інформації щодо унікального земельного, біологічного та інтелектуального капіталу аграрної галузі України як природного ресурсу планетарного значення, національного багатства та господарського активу інституційних одиниць аграрного сектору.

Завдання серйозне, вимагає скрупульозної безперервної праці, оскільки галузь за багатьма показниками консервативна і по оцінці та переоцінці активів поступається іншим галузям економіки.

Найбільш яскравим прикладом такого стану є стрімко зростаюча рентабельність виробництва, тоді як звітні форми, за якими вона формується та передається у органи статистики – постійно скорочуються та не охоплюють всіх товаровиробників, що є суттєвою проблемою інформаційного забезпечення.

Другою, не менш системною проблемою, тобто такою, від вирішення якої залежить оперативність та ефективність управління, є необхідність посилення системи інформаційного забезпечення органів галузевого управління, що пов’язані із втратою інститутом обліку позицій в галузевій інформаційній системі через законодавче ігнорування впливу галузевого обліку на формування методології обліку та звітності в агропромисловому виробництві; недостатності методологічних та методичних розробок із забезпечення економічної роботи на підприємствах аграрного сектору економіки.

Наразі, навіть оцінка впливу спецрежимів оподаткування на ефективність галузі оцінюється не за даними, що формуються інститутом облікових практик, а за методами фінансових розрахунків та екстраполяцій. Тому цифри, якими оперують МВФ, МАПіП, Державна служба статистики та Державне казначейство незалежні експерти часто разюче розбіжні.

Не відбулось, як очікувалось, затвердження в нормативному порядку методологічних засад і єдиних методик відображення і аналізу економічної інформації; усунення на методологічному та методичному рівнях розбіжностей, які призводять до втрати порівнянності інформації про витрати, доходи, собівартість та фінансовий результат у бухгалтерській, податковій та статистичній звітності.

Зрештою, як не дивно, гостро стоїть кадрове питання. Попри велику кількість випускників аграрних вузів, робота на селі не досить приваблива та достатньо оплачувана. Водночас, великі агрохолдинги, на відміну від малого та середнього бізнесу, мають численний та професійно обізнаний штаб облікових працівників, які часто є рівноправними партнерами бізнесу, а тому знають та використовують усі можливості «оптимізації оподаткування».

Наразі, перед наукою бухгалтерського обліку стоїть завдання розробити пропозиції по необхідному корегуванню Концепції розвитку бухгалтерського обліку й звітності в аграрному секторі України, позначити можливі напрямки її вдосконалення. Свого часу це питання гостро було поставлено В. Жуком, реалізованим на основі теоретичних досліджень та визначення проблем облікового забезпечення галузевого управління. Саме тоді було системно розроблено Концепцію розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України для побудови дієвого та самодостатнього аграрного сегменту бухгалтерського обліку з огляду його пріоритетності серед функцій управління в умовах глобалізації та потреби України посісти лідируючі позиції на ринках продуктів харчування, біопалива та біоенергетики, що дозволило визнати дану розробку академічною наукою (Президією УААН) [3].

В останні десятиліття серед наукового бомонду панує одностайна позиція щодо необхідності адекватності процесів трансформації бухгалтерського обліку й звітності відповідно до економічної ситуації в країні, що вимагає розробки сучасної облікової парадигми й визначає переосмислення теорії й методології облікової науки. Але цілісної стратегії досі виробити не вдалося, що є об’єктом подальшого наукового пошуку.

 

Список використаних джерел

  1. Гаврилюк, В. М. Прийняття та шляхи реалізації концепції розвитку системи бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України [Електронний ресурс] / В. М. Гаврилюк. – Режим доступу : irbis–nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?
  2. Жук, В. М. Здобутки науково–практичної школи з бухгалтерського обліку в сільському господарстві [Текст] / В. М. Жук // Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. – Випуск 2(5). – Житомир : ЖДТУ. – 2006. – С.141-154.
  3. Розвиток бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки: теорія, методологія, практика [Текст] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 / В. М. Жук ; наук. конс. М. Я. Дем’яненко ; ННЦ Ін-т аграр. економіки УААН. – К., 2010. – С. 27-33.
  4. Семенишена, Н. В. Комунікативна та інформаційно-аналітична функції бухгалтерської звітності сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Н. В. Семенишена ; Нац. наук. центр "Ін–т аграр. економіки". – К. : [б. в.], 2008. – 21 с.
  5. Семенишена, Н. В. Бухгалтерський облік як інститут обслуговування інфраструктури аграрного ринку [Текст] // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний збірник наукових праць / відпов. ред. Н. В. Семенишена. – Тернопіль : Крок, 2014. – Випуск 2. – С. 104-108.
  6. Семенишена, Н. В. Розвиток бухгалтерського обліку в Україні в умовах функціонування інституційного середовища [Текст] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – № 1. – 2011. – С.146-150.

 

Категорія: Секція/Section_1_2016_12_14 | Додав: clubsophus (2016-12-13)
Переглядів: 234 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_12_14
Секція/Section_2_2016_12_14
Секція/Section_3_2016_12_14
Секція/Section_4_2016_12_14
Секція/Section_5_2016_12_14
Секція/Section_6_2016_12_14
Секція/Section_7_2016_12_14
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0