Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_12_14_KamPodilsk » Секція/Section_1_2016_12_14

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Ляшук Віра

студентка

Науковий керівник: к.е.н., доцент Дідоренко Т. В.

Тернопільський національний економічний університет

м. Тернопіль

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

 

Ефективний розвиток та економічне зростання підприємства неможливе без постійного удосконалення обліку витрат та системи їх управління.

Процес управління витратами – це складна система, яка для здійснення планування та контролю вимагає оперативної, достовірної та повної інформації. По своїй суті, вона охоплює управління всією діяльністю підприємства. Облік витрат, що являється підсистемою інформаційної системи бухгалтерського обліку в даному випадку виконує інформаційну функцію. Отже, перед користувачами управлінського обліку постає важливе завдання впровадження і пошуку такої системи обліку, суть якої полягала б в синергії чинної системи обліку витрат і доходів та накопиченні інформації для прийняття оперативних управлінських рішень і координації проблем майбутнього розвитку підприємства.

Витрати з економічної точки зору є одним з головних показників діяльності підприємства та, крім того, об’єктом бухгалтерського обліку. Рівень управління витратами істотно впливає як на ефективність функціонування самого підприємства, так і на рівень його конкурентоспроможності.

Важлива роль у виробництві сільськогосподарської продукції відіграє агропромисловий комплекс, це єдиний виробничо-економічний комплекс, яка вміщує цілий ряд галузей народного господарства, які спеціалізуються на виробництві продовольства[1].

Сучасний агропромисловий комплекс є важливим сектором народного господарства України. У нім зосереджена майже третина основних виробничих фондів, він навантажує непосильною роботою четверту частину населення, яке зайняте в народному господарстві, виробляє понад 20% валового сукупного продукту та третину національного доходу, складає 70% товарообігу. Сільське господарство є одним із основних галузей національної економіки України, на яку припадає близько 20% загального об'єму валового продукту [2].

Ефективне формування облікової політики на сільськогосподарських підприємствах пов'язане з багатьма перешкодами, з якими керівництво стикається під час ведення підприємницької діяльності. Основою економічної інформації в підприємствах є бухгалтерська інформація, яка забезпечує інформаційні потреби внутрішнього і зовнішнього управління. Питання організації бухгалтерського обліку було, є і залишається одним з найскладніших як в теорії, так і на практиці, оскільки є недостатньо дослідженим.

Організація облікової справи може впливати на розвиток і прибутковість підприємства настільки ж сильно, як і будь-яке нововведення в технічному устаткуванні підприємств [3].

Належна організація бухгалтерського обліку і облікової політики на сільськогосподарських підприємствах є передумовою прибуткового функціонування підприємств, а отже, одним з етапів відповідальності створення і забезпечення діяльності підприємств. Бухгалтерська (фінансова) звітність сільськогосподарських підприємств складається за Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку з метою донести до зацікавлених осіб інформацію, яка може бути корисною під час ухвалення управлінських рішень [4].

Облік витрат в сільськогосподарському виробництві повинен забезпечувати повне, оперативне та достовірне і повне надходження інформації щодо вартості і кількості отриманої продукції (наданих послуг і виконаних робіт), матеріальних, трудових і грошових витрат на виробництво продукції по підприємству в цілому і окремих його структурних підрозділах (цехах, бригадах, фермах і тому подібне) [5].

Отже, ведення бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах агропромислового комплексу з урахуванням багатьох особливостей ґрунтується на раціональності і правильності організації ведення бухгалтерського обліку. При цьому повинні забезпечуватися своєчасне і правильне документування операцій, контроль за виконанням планів, забезпечення достовірності даних. Також необхідно проводити контроль за збереженням продуктів праці (вирощування тварин і рослин). Окрім цього бухгалтерський облік повинен бути еластичним і мати можливість варіювати при виникненні деяких особливих ситуацій. Для цього слід деталізувати і автоматизувати облік на всіх сільськогосподарських підприємствах і приділяти його веденню значну увагу. Шукати шляхи його вдосконалення і розвитку.

Саме тому дуже важливо правильно організувати ведення бухгалтерського обліку, який дасть можливість об'єктивно оцінювати і аналізувати господарські процеси, які відбуваються на підприємствах АПК.

 

Список використаних джерел

  1. Андрущенко, Н. С. Суть і значення витрат: історичний аспект [Текст] / Н. С. Андрущенко // Економічна теорія та історія економічної думки. – 2007. – № 5. – с. 3-7.
  2. Бутко, С. Д. Цей тлін. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах [Текст] / С. Д. Бутко, М. І. Гурін, С. М. Рогаченко. – Київ : «Урожай». – 1998. – С. 101;
  3. Белова, І. М. Теоретичні основи облікової політики [Текст] / І. М. Белова // Науковий журнал Вісник Хмельницького національного університету. Серія : Економічні науки. – Хмельницький : ХНУ. – 2015. – № 2. – Т. 1 (222). – С. 84-90.
  4. Белова, І. М. Теоретичні основи організації управлінського обліку в рослинництві : « Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки» [Текст] / І. М. Белова // Міжнародний збірник наукових праць. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2015. – Випуск 1 (5). – Частина 1. – С. 13-18.
  5. Бондур, Т. О. Роль облікової політики підприємства в організації обліку виробництва продукції рослинництва [Текст] / Т. О. Бондур // Економіка АПК. – 2008. – № 10. – С. 81-85.
Категорія: Секція/Section_1_2016_12_14 | Додав: clubsophus (2016-12-13)
Переглядів: 287 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_12_14
Секція/Section_2_2016_12_14
Секція/Section_3_2016_12_14
Секція/Section_4_2016_12_14
Секція/Section_5_2016_12_14
Секція/Section_6_2016_12_14
Секція/Section_7_2016_12_14
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0