Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_12_14_KamPodilsk » Секція/Section_1_2016_12_14

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА

Потерейко Вадим

слухач магістратури

Науковий керівник: к.е.н., доцент Борковська В.В.

Подільський державний аграрно-технічний університет

м. Кам'янець-Подільський

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА

 

Одними із найбільш пріоритетних напрямів удосконалення бухгалтерського обліку грошових коштів є перейняття зарубіжного досвіду щодо обліку готівкових та безготівкових розрахунків [3].

Інформація про рух грошових коштів та розрахунків м’ясопереробного підприємства є важливою, оскільки вона надає користувачам фінансових звітів основу для оцінки платоспроможності підприємства. Для економічних рішень, які приймають користувачі, необхідна оцінка фінансового стану підприємства, перспективи нагромадження грошових коштів та їх еквівалентів. Це відбувається незалежно від характеру діяльності підприємства і від того, чи можна розглядати грошові кошти як продукцію підприємства, наприклад, у випадку фінансової установи. Грошові кошти потрібні підприємствам, в основному, з однакових причин, якою різною не була б їх основна діяльність, від котрої одержують прибутки. Підприємствам потрібні грошові кошти для здійснення операцій, погашення зобов’язань і забезпечення доходу інвесторам. Звіт про рух грошових коштів відображає вплив операційної, фінансової та інвестиційної діяльності підприємств на стан його грошових коштів за визначений період часу та дозволяє пояснити зміни грошових коштів за цей період.

За зарубіжним досвідом грошові кошти – це не що інше як: грошові кошти в касі підприємства, грошові кошти на поточному рахунку в банку, а також грошові еквіваленти [1]. Грошові еквіваленти були визначені Радою з бухгалтерських стандартів як короткострокові високоліквідні інвестиції, виражені, як правило, цінними паперами. Для того щоб використовувати грошові кошти, підприємство може надати кредит на певну суму іншому підприємству шляхом придбання короткострокового векселя. Грошові еквіваленти не варто ототожнювати з короткостроковими фінансовими вкладеннями, які у Звіті про рух грошових коштів не прирівнюються до грошових коштів та не розглядаються як грошові кошти. Придбання цінних паперів розглядається у Звіті про рух грошових коштів як вибуття грошових коштів, а продаж таких цінних паперів - як надходження грошових коштів. Тому термін «грошові кошти» включає в себе і грошові кошти, і їх еквіваленти.

Основною метою звіту про рух грошових коштів є надання інформації про надходження та вибуття грошових коштів підприємства в продовж звітного періоду. Також важливим є надання інформації про операційну, інвестиційну та фінансову діяльність за звітний період. Інформацію про діяльність підприємства можна отримати з інших звітів, але Звіт про рух грошових коштів узагальнює всю інформацію про діяльність, котра впливає на грошові кошти.

Звіт про рух грошових коштів в зарубіжних країнах використовується керівництвом підприємства, а також зовнішніми користувачами – інвесторами, кредиторами. Керівництво може використовувати цей звіт при розрахунку показників ліквідності підприємства, при визначенні дивідендів, при оцінці впливу на загальний стан підприємства прийнятих рішень про додаткове інвестування в інші підприємства чи про фінансування деяких програм. Іншими словами, керівництву підприємства необхідний звіт для того, щоб визначити, чи буде у підприємства достатня кількість готівкових грошових коштів для погашення короткострокової кредиторської заборгованості, вирішувати питання про збільшення або зменшення розміру виплачуваних дивідендів, прогнозувати інвестиційну та фінансову політику підприємства.

Інвесторам та кредиторам інформація, наведена у Звіті про рух грошових коштів, є дуже корисною при дослідженні підприємства: чи здатне керівництво підприємства здійснювати управління рухом грошових коштів, генерувати достатню кількість грошових коштів на поточних рахунках підприємства для погашення кредиторської заборгованості, для виплати дивідендів, для додаткового фінансування. Крім того, вони використовують цей звіт для того, щоб зрозуміти різницю між чистим прибутком, відображеним у звіті про прибутки та збитки та стан грошових коштів. Звіт про рух грошових коштів показує ефект від інвестиційної та фінансової діяльності підприємства за звітний період як в грошовому, так і в не грошовому вираженні.

В Україні форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів», коли він використовується разом з іншими фінансовими звітами, також надає інформацію, яка дає користувачам змогу оцінювати зміни в чистих активах підприємства, його фінансовій структурі (в тому числі ліквідність та платоспроможність), а також здатність впливати на суми і період руху грошових коштів з метою пристосування до обставин та можливостей, які постійно змінюються. Інформація про рух грошових коштів дає користувачам змогу розробляти моделі для оцінки та порівняння теперішньої вартості майбутнього руху грошових потоків різних підприємств. Вона підвищує також ступінь зіставності звітності про результати діяльності різних підприємств, оскільки запобігає впливу різних підходів до обліку однакових операцій та подій.

На нашу думку, відсутність інформацію про рух грошових коштів у звітності суб'єктів малого підприємства значно обмежую ефективність управління грошовими потоками виробників м'ясопродукції [2].

 

Список використаних джерел

  1. Міжнародні стандарти фінансової звітності [Текст] / [перекл. з англ. ; за ред. С. Ф. Голова]. – К. : Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2006. – 1272 с.
  2. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. № 39 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua.
  3. Ткаченко, Н. М. Формування фінансової звітності в умовах глобалізації [Текст] / Н. М. Ткаченко // Спеціальний випуск наукового вісника Ужгородського університету. Серія «Економіка». – 2010. – № 29. – С. 348-351.

 

Категорія: Секція/Section_1_2016_12_14 | Додав: clubsophus (2016-12-13)
Переглядів: 233 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_12_14
Секція/Section_2_2016_12_14
Секція/Section_3_2016_12_14
Секція/Section_4_2016_12_14
Секція/Section_5_2016_12_14
Секція/Section_6_2016_12_14
Секція/Section_7_2016_12_14
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0