Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_12_14_KamPodilsk » Секція/Section_1_2016_12_14

ВПЛИВ ЗМІН НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ НА ФУНКЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Кондрюк Леся

к.е.н., доцент

Подільський державний аграрно-технічний університет

м. Кам’янець-Подільський

 

ВПЛИВ ЗМІН НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ НА ФУНКЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 

В умовах поглиблення глобальної монополії на капітали все частіше постає питання регульованої ринкової економіки, що особливо гостро постає для сучасної України. Для ефективного виконання своїх функції держава Україна має здійснити цілий ряд заходів спрямованих на покращення соціальної політики шляхом подолання корупції та утвердження прав громадян через виконання комплексу нормативно-правових актів.

 Особливо важливого значення набуває прийняття та ефективний контроль за дотриманням нормативно-правових актів у сфері виробництва, адже від останнього залежить дохідна частина бюджету та стимулювання до розвитку різних форм господарювання.

Виконуючи інформаційну та контрольну функцію система бухгалтерського обліку дає змогу приймати виважені управлінські рішення всіма суб’єктами економічних відносин в Україні. Дотримання законодавства працівниками бухгалтерських служб виступає запорукою реалізації ефективної фіскальної та соціальної політики держави. Стимулюючим фактором для цього виступає контроль зі сторони фіскальної та інших контролюючих органів за умови відсутності корупційної складової. З іншої сторони, податкове навантаження на суб’єктів господарювання має зберегти прибутки у розмірах здатних проводити розширене відтворення.

 Соціальна функція обліку, яку нами в попередніх публікаціях окреслено як свідоме і відповідальне відношення працівників бухгалтерського обліку до якості обліково-аналітичної інформації, може бути реалізована за умови такої ж бюджетної політики чиновниками вищого рангу України [1]. Опитування суб’єктів бізнесу показало, що більшість готова сплачувати повною мірою податки з прозорим ведення обліку та подання звітності за умови справедливого подальшого використання з бюджету коштів  на соціальні та інші потреби держави, а не на збагачення окремих чиновників.

У попередніх  статтях нами було розкрито сутність регулятивної функції бухгалтерського обліку.

Кірейцев Г. Г. свого часу не лише обґрунтував доцільність, але й вказав на доцільність розподілу регулятивної функції на контрольно-регулятивну та розподільчо-регулятивну. Контрольно-регулятивна функція розкривається „в процесі виконання попереднього і поточного контролю на початковій стадії оформлення господарських операцій, тобто в ході спостереження, вимірювання та їх документування. Цей напрям реалізації функції полягає в контрольно-регулюючих діях працівників обліку при документальному оформленні господарських операцій і виконанні права другого підпису на бухгалтерських документах. Воно характеризується санкціонуванням (дозволом чи призупиненням) господарської операції² [2, с. 67-69].

І дійсно, працівник бухгалтерської служби на стадії оформлення господарських операцій аналізує її вплив на формування цілого ряду економічних показників, що дозволяє контролювати стан системи обліку. Як правило, вплив кожної з господарських операцій на систему показників бачить саме головний бухгалтер, який і наділений (у переважній більшості) правом підпису документів.

Кірейцев Г. Г. також розкриває зміст розподільчо-регулятивної функції бухгалтерського обліку і вважає, що її прояв обумовлений розподільчою функцією фінансів у результаті відображення витрат господарських засобів в системі бухгалтерських рахунків [2, с. 67-69].

При цьому автором в монографії 1992 року влучно відмічено прояви регулятивно-розподільчої функції в соціалістичному та капіталістичному господарстві.

У соціалістичному господарстві використовувались стабільні ціни реалізації, що потребувало згладжування в суміжних звітних періодах величини витрат. Собівартість продукції коливалась на кожному підприємстві з причин нерівномірного витрачання господарських засобів, розбіжністю моменту фіксування витрат на виробництво з моментом реального  дійсного виробничого споживання засобів.  Іншого змісту, на думку автора, має регулювання сум витрат виробництва і прибутку з допомогою механізму обліку в капіталістичному господарстві, де бухгалтер виступає ключовою фігурою і вказує управляючим, що вони можуть робити і як саме. Найбільш поширеними прийомами облікового регулювання об’єктів в капіталістичному господарстві є використання різноманітних методів оцінки господарських засобів (за цінами першого придбання чи за поточними цінами) і завищення витрат по амортизації, випереджаючої як фізичний, так і моральний знос. Тому сутність цієї функції полягає в тому, що з допомогою методів обліку відбувається процес регулювання наступних об’єктів обліку та статей балансу: прибутку, матеріалів, дебіторської заборгованості, амортизації і т. п. На думку Кірейцева Г. Г., це випробуваний засіб приховування прибутку, свідомого підтасування відображуваних економічних процесів і збереження тим самим комерційної таємниці [2, с. 67-69].

Отож, зміст регулятивної функції обліку полягає в контрольно-регулюючих діях працівників обліку при документальному оформленні господарських операцій шляхом санкціонування (дозволом чи призупиненням) господарської операції, а також у використанні різноманітних методів оцінки господарських засобів в системі обліку [3].

Гончаренко І. М. зазначає, що усі чинники інституційного середовища, через які здійснюється державне регулювання організації бухгалтерського обліку, можна об’єднати у такі групи: правові; економічні; політичні; соціальні; зовнішньоекономічні, екологічні. Кожна з цих груп чинників істотно впливає на ефективність механізму державного регулювання організації бухгалтерського обліку та можливості держави впливати на дієвість і ефективність ведення обліку на підприємствах [4].

Погоджуємось із автором, що інституційне середовище впливає на організацію бухгалтерського обліку через свої функції: регулюючу, інформаційну, контролюючу. Регулююча функція полягає в забезпеченні сталого та безпечного функціонування підприємств і передбачає розроблення та видання нормативно-правових актів, що регулюють діяльність підприємств, встановлення вимог і обмежень щодо їх діяльності та надання їм рекомендацій. Інформаційна функція полягає у наданні інформації фізичним та юридичним особам доступу до результатів діяльності підприємств. Користувачі фінансової звітності підприємства можуть отримати інформацію про порядок відображення господарських операцій в обліку, про застосовувані регістри обліку та форми звітності. Контролююча функція полягає у проведенні перевірок контролюючими органами дотримання законодавства та нормативних документів [4]. Відповідних змін зазнають і функції підсистеми бухгалтерського обліку.

Отож, прослідковується взаємний вплив змін нормативно-правового регулювання і ведення бухгалтерського обліку суб’єктами господарювання в Україні, що є предметом подальших досліджень.

 

Список використаних джерел

  1. Кондрюк, Л. В. Соціальна функція обліку [Текст] / Л. В. Кондрюк // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. –2011. – Вип. 28. – Частина ІІ. – 228с.
  2. Кірейцев, Г. Г. Функції обліку в системі управління сільськогосподарським виробництвом [Текст] / Г. Г. Кірейцев. – К. : УСГА, 1992. – 240 с.
  3. Кондрюк, Л. В. Сутність регулятивної функції обліку в сучасній системі управління [Текст] / Л. В. Кондрюк // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – 2008. – Вип. № 16. – Том 1. – 484 с.
  4. Гончаренко, І. М. Вплив інституційного середовища на організацію бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / І. М. Гончаренко // Вісник Чернігівського державного-технологічного університету. Серія : Економічні науки. – 2013. – № 3. – С.-52-60. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vcndtue_2013_3_9
Категорія: Секція/Section_1_2016_12_14 | Додав: clubsophus (2016-12-13)
Переглядів: 207 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_12_14
Секція/Section_2_2016_12_14
Секція/Section_3_2016_12_14
Секція/Section_4_2016_12_14
Секція/Section_5_2016_12_14
Секція/Section_6_2016_12_14
Секція/Section_7_2016_12_14
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0