Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_12_14_KamPodilsk » Секція/Section_2_2016_12_14

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗДІЙСНЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Балла Інна

к.е.н., асистент

Вольська Ангелія

к.е.н., доцент

Подільський державний аграрно-технічний університет

м. Кам’янець-Подільський

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗДІЙСНЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

 

Основним поштовхом для розвитку аудиту в Україні стало прийняття Закону України «Про аудиторську діяльність» в 1993 році. Хоча останні зміни до нього відбулися в 2015 році, проте й сьогодні він залишається не досконалим, що є однією із перешкод розвитку аудиторської діяльності в Україні.

Цим Законом визначаються правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні і він також спрямований на створення системи незалежного фінансового контролю з метою захисту інтересів користувачів фінансової та іншої економічної інформації [1].

Проблемами здійснення аудиторської діяльності в Україні займалися такі науковці, як: М. Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинець, З. В. Гуцайлюк, В. С. Рудницький, В. Я. Савченко, Б. Ф. Усач та інші.

Сучасними науковцями в галузі аудиту окреслено основні завдання і напрями розвитку аудиторської діяльності з урахуванням тих головних чинників, які впливають на формування професійного аудиту в країні, досліджено питання щодо доцільності впровадження в практику вітчизняних підприємств внутрішнього аудиту, вдосконалення організації та методики проведення аудиторських перевірок та інше [2].

З розвитком аудиторської діяльності значно розширився спектр послуг, які надають аудиторські фірми, що зумовлено розширенням кола інтересів замовників аудиту. Різноманітність послуг аудиторських фірм окреслює нові можливості як перед аудиторськими фірмами, так і перед споживачами аудиторських послуг.

Зауважимо, що аудитори та аудиторські фірми можуть надавати також й інші аудиторські послуги, які пов’язані з їх професійною діяльністю, зокрема, з веденням та відновленням бухгалтерського обліку, у формі консультацій з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності, експертизи та оцінки стану фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення господарської діяльності суб’єктів господарювання [3].

Не дивлячись на те, що сьогодні аудиторська діяльність зазнала певних позитивних змін, все ж таки залишаються певні проблеми, від яких залежать перспективи її подальшого розвитку.

Поруч із зростанням спектру аудиторських послуг, відмічається деяке зниження рівня зацікавленості клієнтів у проведенні добровільного аудиту на їхніх підприємствах. Це пов’язано, насамперед, із зростанням цін на аудиторські послуги. Наступною причиною може служити певний рівень недовіри до якості роботи аудиторів та наданих ними аудиторських висновків.

В результаті спостерігаємо скорочення дрібних аудиторських фірм та зростання довіри до великих аудиторських фірм, які користуються попитом у замовників аудиту та мають позитивний імідж на ринку аудиторських послуг. Великі аудиторські фірми значну увагу приділяють підтримці високого рівня якості виконання аудиторських послуг, дотримуються етичних норм та правил, а також ефективно розподіляють обов’язки між своїми працівниками. Адже висока якість надання аудиторських послуг є однією з умов підтримки довіри суспільства до аудиторської діяльності.

В сучасних умовах постає питання про впровадження якісно нового рівня аудиторських послуг, проте для цього процесу бракує відповідного методичного забезпечення.

Отже, детальніше дослідження існуючих проблем в аудиті та окреслення шляхів удосконалення аудиторської діяльності в Україні дозволить підвищити рівень довіри населення до аудиторських фірм, сприятиме підвищенню конкурентоспроможності між аудиторськими фірмами, допоможе підвищити рівень та якість надання аудиторських послуг, а також створить сприятливе середовище для ефективного розвитку аудиту.

 

Список використаних джерел

1. Закон України «Про аудиторську діяльність» із змінами та доповненнями від 22.04.1993 р. № 3125-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3125-12 (дата звернення 10.12.2016 р.). – Назва з екрана.

2. Калінська, Т. А. Сучасний стан і проблеми вітчизняного аудиту [Текст] / Т. А. Калінська // Науково-виробничий журнал Бізнес-Навігатор. – 2010. – № 3 (20). – С. 15-21.

3. Дорош, Н. Розвиток аудиторської діяльності в Україні в умовах євроінтеграційних процесів [Текст] / Н.  Дорош // Економіка. – 2015. - 10 (175). – С. 17-23.

Категорія: Секція/Section_2_2016_12_14 | Додав: clubsophus (2016-12-13)
Переглядів: 437 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_12_14
Секція/Section_2_2016_12_14
Секція/Section_3_2016_12_14
Секція/Section_4_2016_12_14
Секція/Section_5_2016_12_14
Секція/Section_6_2016_12_14
Секція/Section_7_2016_12_14
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0