Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_12_14_KamPodilsk » Секція/Section_3_2016_12_14

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

Гупало Тарас

студент

Науковий керівник: д.е.н., доцент Чорна Н.П.

Тернопільський національний економічний університет

м. Тернопіль

 

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

 

Процес використання знань як засобу виробництва, отриманого в результаті застосування інформаційних ресурсів, у вітчизняній аграрній сфері характеризується низкою особливостей, викликаних як історичною специфікою функціонування особистих селянських господарств як представників аграрного підприємництва, так і сучасними тенденціями розвитку.

Вчені-аграрники вважають, що на сьогодні існують проблеми ефективного використання інформаційних ресурсів в аграрному секторі, зокрема в системі особистих селянських господарств. До основних причин відносять наступні [2]:

1. Відсутність серед переважної більшості сільськогосподарських виробників відношення до професійного знання як до засобу виробництва, що має певну ціну, не може бути отримане безкоштовно і потребує кваліфікованого фахівця для ефективного його застосування. З одного боку, аграрії відчувають брак інформації щодо можливості створення кооперативних об'єднань, системного впровадження новацій техніко-технологічного характеру тощо. Разом із цим консультації по зазначених питаннях селяни бажають отримувати постійно, розуміючи їх необхідність, однак безкоштовно, вважаючи це абсолютно нормальним явищем.

2. Складнощі із використанням інформаційних ресурсів із застосуванням залучених знань як засобу виробництва. В умовах відкритості інформаційного простору отримати характеристики відповідних видів техніки, засобів захисту рослин, дані по нових порадах або сортах досить легко. Проте даний процес потребує постійного моніторингу відповідних джерел, відсіювання непотрібної інформації, що більшість представників середнього та малого аграрного бізнесу не здійснює.

3. Особисті селянські господарства не є суб'єктом інформаційних відносин як повноцінний інститут. Представники дрібнотоварного сектору аграрного підприємництва не входять в систему державних заходів з розвитку аграрного сектора та розбудови сільських територій як повноцінні учасники, а є лише об'єктом тих чи інших заходів. Практично відсутня діюча науково обґрунтована концепція розвитку особистих селянських господарств як складової системи аграрного підприємництва.

Сюди слід віднести відсутність системи підготовки фахівців для роботи в малому аграрному бізнесу, що негативним чином впливає на темпи інноваційного розвитку селянських господарств. Незважаючи на загальний не досить високий професійний рівень кадрів, що готує вітчизняна освітня система для сільськогосподарського виробництва, крупні підприємства отримують більш-менш підготованих спеціалістів, освіту яких завершують на виробництві [1].

Проте слід зазначити, що подібні ініціативи не носять системного характеру і викликані об'єктивною необхідністю укріплювати базові складові успішної економічної діяльності підприємницьких структур у сфері середнього і крупного бізнесу. По фермерах, тим більше особистих селянських господарствах, навіть така практика не застосовується, що негативно впливає на перспективи функціонування малого аграрного підприємництва. Інформаційна підтримка дрібнотоварного сектору також знаходиться у незадовільному стані, що певною мірою є результатом недостатньо повного відображення їхньої діяльності. 

На сьогоднішній день інформація про діяльність особистих селянських господарств надходить із двох джерел:

1) шляхом складання статистичної звітності органами сільських рад;

2) вибіркове обстеження домогосподарств, які здійснюють органи статистики.

Основою для складання статистичних форм органами сільських рад є форма № 1 «Погосподарська книга №_ на 2006-2010 роки». До Погосподарської книги записуються члени домогосподарств, що прописані і постійно проживають на території сільської ради, незалежно від наявності в них будівель, садиби та худоби. Записи в Погосподарській книзі без відвідування кожного  домогосподарства  представником виконкому сільської ради недопустимі. Погосподарська книга складається з таких розділів: 1 «Список членів домогосподарства», ІІ. «Худоба в приватній власності домогосподарства», III. «Житловий будинок у приватній власності громадян», IV. «Земля в приватній власності та користуванні громадян», V. «Сільськогосподарська техніка в приватній власності громадян» [3].

Слід відзначити, що, на відміну від сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств, цифрове відображення результатів соціально-економічної діяльності селян в різних формах державної звітності подається з використанням різних дефініцій: «особисте селянське господарство», «сільське домогосподарство», «господарства населення». Така практика негативно позначається на наукових дослідженнях в сфері дрібнотоварного аграрного підприємництва. Преважна більшість звітності Державної служби статистики України, в якій наводяться дані щодо функціонування особистих селянських господарств, не використовують термін, «особисте селянське господарство», яким, згідно чинного законодавства, визначається даний сегмент аграрного виробництва.

Окрім цього досить часто наведені в різних документах дані лише дублюють один одного, що не є доцільним. За сучасних умов вирішити дане питання можна за допомогою Інтернет-мережі, яка дасть усім бажаючим можливість отримати доступ до будь-кого окремого документа, викладеного у вільне користування. Загалом розглянуті напрями вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення функціонування особистих селянських господарств дозволить сформувати ефективну систему управління дрібнотоварного аграрного підприємництва.

 

Список використаних джерел

1. Агроіндустрія у пошуках "бракуючої ланки" [Електронний ресурс]. -  Режим  доступу:   http://hrliga.com/index.php?module=profession&op=view&id= 259&print=true .

2. Кальченко С.В. Сучасні напрями розвитку господарської діяльності селянських  домогосподарств [Текст] / С.В. Кальченко // Сталий розвиток економіки. – 2012. - № 7(17). – С. 108-111.

3. Свиноус І.В. Проблеми стійкості особистих селянських господарств в умовах економічної кризи [Текст] / І. В. Свиноус // АгроІнком. – 2008. – № 3–4. – С. 45–48.

Категорія: Секція/Section_3_2016_12_14 | Додав: clubsophus (2016-12-13)
Переглядів: 219 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_12_14
Секція/Section_2_2016_12_14
Секція/Section_3_2016_12_14
Секція/Section_4_2016_12_14
Секція/Section_5_2016_12_14
Секція/Section_6_2016_12_14
Секція/Section_7_2016_12_14
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 629
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0