Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_12_14_KamPodilsk » Секція/Section_3_2016_12_14

ОЦІНКА ЕФЕКТУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ З УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВУГЛЕДОБУВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Трушкіна Наталія

науковий співробітник

Інститут економіки промисловості

НАН України, м. Київ, Україна

 

ОЦІНКА ЕФЕКТУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ З УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВУГЛЕДОБУВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

Одним з об’єктів системи управління збутовою діяльністю вугледобувного підприємства є організація процесу реалізації вугільної продукції споживачам. У  зв’язку із зростанням конкуренції в сучасних умовах господарювання змінюються контрактні взаємовідносини вугледобувного підприємства зі споживачами. Підвищуються вимоги до рівня обслуговування та з’являються нові критерії до якості сервісу. Спостерігається тенденція зростання витрат на збутову діяльність.

Тому розробка науково-методичних положень і практичних рекомендації з удосконалення організації збутової діяльності вугледобувного підприємства на основі врахування особливостей обслуговування різних категорій споживачів та поліпшення контрактної роботи залишається актуальним напрямом наукових досліджень, яке має наукову новизну та практичну значущість.

Диференціація споживачів вугільної продукції дозволить підвищити рівень контрактного управління процесом реалізації та якість обслуговування, розширити ринки збуту через появу нових сегментів, своєчасно реагувати на зміни попиту споживачів та кон’юнктури ринку вугілля.

Реалізація заходів з підвищення якості обслуговування різних категорій споживачів сприятиме зростанню рівня сервісу, зменшенню часу на доставку вугільної продукції, збільшенню обсягів відвантаження, підвищенню оперативності прийняття управлінських рішень щодо організації збутової діяльності підприємства вугільної промисловості.

Впровадження пропозицій щодо вдосконалення контрактної роботи з різними групами споживачів вугільної продукції дозволить встановити довгострокові економічно вигідні взаємовідносини вугледобувного підприємства зі споживачами, знизити рівень ризиків і збитків через своєчасне реагування на виникнення можливих форс-мажорних обставин під час транспортування та реалізації продукції, скоротити рівень витрат на збутову діяльність у результаті зменшення простоїв транспорту.

Все це підтверджується й дослідженнями фахівців, які визначають складові ефекту на основі формування нових схем та організаційно-економічного механізму реалізації готової продукції споживачам (рис.1).

Округлений прямокутник: Економія витрат 
на збутову діяльність
Округлений прямокутник: Підвищення якості сервісуОкруглений прямокутник: Інформаційне забезпечення організації збутової діяльності

Рис. 1. Складові ефекту від реалізації заходів з удосконалення організації збутової діяльності вугледобувного підприємства згідно з різними науковими підходами

 

За результатами дослідження автором даної статті розраховано очікуваний економічний ефект від реалізації заходів з удосконалення організації збутової діяльності вугледобувного підприємства, який складається з економії витрат на збут у результаті підвищення рівня узгодженості дій між підприємством і вантажно-транспортним управлінням при укладанні контрактів на надання транспортних послуг; формування оптимальних графіків руху вагонів; раціонального використання вагонів за вантажопідйомністю; скорочення часу на обслуговування споживачів вугільної продукції.

Економію витрат на організацію збутової діяльності () можна розрахувати за формулою:

де – витрати на організацію та здійснення процесів збутової діяльності, тис. грн;

 – коефіцієнт, який враховує економію витрат через скорочення часу на обслуговування споживачів, прискорення оформлення відповідної документації та зростання якості сервісу на основі використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Запропонований підхід до оцінки очікуваного економічного ефекту апробовано на ряді підприємств вугільної промисловості. Розрахунки показують, що очікуваний економічний ефект від реалізації заходів з удосконалення організації збутової діяльності на ПАТ «Шахта імені О.Ф. Засядька» становить 279,6 тис. грн, на ВСП «Шахтоуправління «Павлоградське» – 46,6 тис. грн та ДВАТ «Шахта «Степова» ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» – 52,8 тис. грн.

Отже, впровадження комплексу заходів з удосконалення організації збутової діяльності вугледобувного підприємства за рахунок підвищення рівня обслуговування різних категорій споживачів та поліпшення контрактних взаємовідносин сприятиме формуванню науково обґрунтованої маркетингової стратегії підприємства, яка відповідатиме сучасним вимогам господарювання.

 

Список використаних джерел

  1. Неруш, Ю. М. Логистика [Текст] / Ю. М. Неруш. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 390 с.
  2. Кристофер, М. Логистика и управление цепочками поставок [Текст] / М. Кристофер; под общ. ред. В. С. Лукинского. – СПб. : Питер, 2004. – 316 с.
  3. Гаджинский, А. М. Логистика [Текст] / А. М. Гаджинский. – 20-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и Ко, 2012. – 484 с.
  4. Кульчицкий, А. Применение информационных технологий для решения задач транспортной и складской логистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.oxs.ru.
  5. Сумец, А. М. Логистика: теория, ситуации, практические задания [Текст] / А. М. Сумец. – К.: Хай-Тек Пресс, 2008. – 320 с.
  6. Ильченко, Н. Б. Организация логистической деятельности украинских торговых предприятий: интеграционный процесс [Текст] / Н. Б. Ильченко // Логистика : проблемы и решения. – 2010. – № 3 (28). – С. 28-35.
  7. Пономаренко, В. С. Логістичний менеджмент [Текст] / В. С. Пономаренко, К. М. Таньков, Т. І. Лепейко; за ред. В. С. Пономаренка. – Харків : ІНЖЕК, 2010. – 440 с.
  8. Москвітіна, Т. Д. Торгівельна логістика [Текст] / Т. Д. Москвітіна. – К. : Київський нац. торгівельно-економічний ун-т, 2007. – 162 с.
  9. Капінус, Л. В. Доцільність впровадження клієнтоцентризму на підприємстві [Текст] / Л. В. Капінус // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 4 (83). – С. 46-50.
  10. Силенко, А. Н. Оптимизация деятельности предприятия на основе концепции CRM (управление взаимоотношениями с клиентом) [Текст] / А. Н. Силенко, М. В. Трубников // Экономические стратегии. – 2009. – № 2. – С. 102-109.
Категорія: Секція/Section_3_2016_12_14 | Додав: clubsophus (2016-12-13)
Переглядів: 304 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_12_14
Секція/Section_2_2016_12_14
Секція/Section_3_2016_12_14
Секція/Section_4_2016_12_14
Секція/Section_5_2016_12_14
Секція/Section_6_2016_12_14
Секція/Section_7_2016_12_14
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 624
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0