Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_12_14_KamPodilsk » Секція/Section_3_2016_12_14

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ НА ПРИКЛАДІ ПП «ЕНЕРГОДАР Т»

Гречкосій Вікторія

студентка

Науковий керівник: к.е.н, доцент Гайдаєнко О.М.

Одеський національний економічний університет

м. Одеса

 

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ НА ПРИКЛАДІ ПП «ЕНЕРГОДАР Т»

 

Енергетика є однією з найбільш вагомих галузей української економіки, а ключовим елементом сучасних перетворень є створення ринків збуту енергії з метою підтримання національної економіки [1, с. 33].

В енергетиці можливості зростання реалізації продукції через її відомі технологічні особливості вкрай обмежені. Тому одним із найважливіших завдань енергетичних підприємств є збільшення прибутку за рахунок зниження собівартості генерування та передачі енергії.

Результатом фінансової діяльності енергетичного підприємства є прибуток. Прибуток – перевищення доходу над витратами. У процесі управління прибутком на підприємствах енергетичної галузі ключову роль приділяють формуванню прибутку від операційної діяльності. Під операційною діяльністю розуміють основний вид діяльності підприємства, для здійснення якого воно саме й створене [2, с. 72].

Безумовно, характер операційної діяльності визначається специфікою галузі, у якій працює дане підприємство. Для більшості енергетичних підприємств базою операційної діяльності є виробничо-комерційна або товарно-збутова діяльність [3, с. 57].

Прибуток від основної операційної діяльності є основним джерелом формування чистого прибутку ПП «Енергодар Т». Зниження темпів зростання прибутку від основної операційної діяльності свідчить про відносне зростання витрат і навпаки.

Провівши аналіз впливу чинників на зміну фінансового результату від основної операційної діяльності ПП «Енергодар Т» за 2014-2015 роки, було виявлено позитивні та негативні фактори впливу на чистий прибуток. Результати аналізу наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

Аналіз впливу чинників на прибуток від основної операційної діяльності ПП «Енергодар Т» за 2014-2015 роки

Показники

2014 рік

Згідно з базисом на фактичну реалізацію

2015 рік

Найменування

чинників

Вплив на прибуток

 

Розра-хунок

Сума, тис. грн.

 

1.Виручка від реалізації (без ПДВ)

2785,3

1785

1288,8

1. Зміна цін

1288,8-1785

-496,2

 

2. Виробнича собівартість реалізованої продукції

2509,7

1650

1207,4

2. Зміна виробничої собівартості

1207,4-1650

+442,6

 

3. Прибуток від основної операційної діяльності

275,6

135

81,4

3. Зміна обсягу реалізації

181,2-275,6

-94,4

 

4. Прибуток при фактичному обсягу реалізації

Х

181,2

Х

4. Зміна складу продукції

135-181,2

-46,

 
 

Загальне відхилення прибутку  від основної операційної діяльності (факт – базис)

81,4-275,6

-194,2

 
 

 

Аналіз впливу чинників на зміну прибутку від основної операційної діяльності в 2015 році порівняно з 2014 роком, показав, що за період, що аналізується, на підприємстві зменшився прибуток з 275,6 до 81,4 тис. грн. або на 70,5%.  Насамперед такий негативний результат обумовлений зміною тарифів на електромонтажні послуги в 2015 році, що зменшило прибуток майже на 496 тис. грн., та вплинуло на зміну обсягу реалізації робіт та послуг, що зменшило результат на 94,4 тис. грн.

Таким чином, на фоні підвищення тарифів на електромонтажні послуги підприємство спробувало послабити зниження прибутку від основної операційної діяльності за рахунок зниження всіх витрат на підприємстві, включаючи собівартість окремих видів електромонтажних робіт та адміністративних витрат. Так, за рахунок позитивного впливу цього чинника підприємство збільшило прибуток на 442,6 тис. грн., що майже на 89% перекрило збитки від зміни тарифів послуг.

Отже, управлінському персоналу ПП «Енергодар Т» необхідно ефективно використовувати трудові ресурси за рахунок сумісництва професій, а також матеріальні ресурси – самостійно виготовляти електричні кабелі, дроти, шнури, електроізоляційні матеріали і вироби, що необхідно для здійснення електромонтажних робіт задля економії власних коштів підприємства та для збільшення прибутку від реалізації робіт та послуг.

Електроенергетика не може бути спрямована виключно на отримання прибутку, так як є базовою інфраструктурною галуззю. Формуючи якість життя населення та умови розвитку економіки, вона покликана не тільки забезпечувати швидке і гарантоване повернення вкладених у її розвиток коштів інвесторів, а також задовольняти соціальні потреби суспільства та конкурентоспроможність національної економіки. З цієї причини підприємства електроенергетики не мають можливості максимізувати свої тарифи і змушені враховувати вимоги галузевих цінових регуляторів. Це уповільнює повернення капіталовкладень і робить електроенергетику менш привабливим об'єктом інвестицій порівняно з підприємствами інших галузей [4, с. 122].

На відміну від більшості інших галузей в електроенергетиці відсутні необхідні для ринкової економіки резерви у виробництві і транспорті енергоресурсів, що також заважає реально оцінити економічну ефективність та прибутковість підприємств електроенергетики [5].

Для підвищення результативності діяльності ПП «Енергодар Т» потрібно сформувати дієву систему управління прибутком, яка розглядається як сутність взаємопов’язаних елементів, кожний з яких виконує певну роботу, спільна дія котрих забезпечує досягнення механізму отримання прибутку заданої величини.

Дуже важливо під час стратегічного планування врахувати всі чинники і аспекти подальшого розвитку для повного і обґрунтованого визначення величини прибутку і забезпечення його певного рівня. Система управління прибутком має бути органічно інтегрована із загальною системою управління підприємством, так як прийняття управлінських рішень у будь-якій сфері діяльності підприємства прямо або опосередковано впливає на рівень прибутку, який в свою чергу є основним джерелом фінансування розвитку підприємства та зростання доходів його власників і працівників.

 

Список використаних джерел

  1. Маркевич, К. Енергетична галузь України : підсумки 2015 року [Текст] / К. Маркевич, В. Омельченко. – Київ, 2015 – С. 32-40.
  2. Кривицька, О. Р. Сутність прибутку як економічної категорії: еволюційний підхід та сучасне бачення [Текст] / О. Р. Кривицька // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2011. – Випуск 7. – С. 69-83.
  3. Тютюнник, В. Економічний та бухгалтерський прибуток: чи велика різниця? [Текст] / В. Тютюнник // Незалежний аудитор. – 2013. – № 5. – С. 55-60.
  4. Блонська, В. І. Вдосконалення формування та використання прибутку підприємства [Текст] / В. І. Блонська, О. І. Вужинська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. – № 18.1. – С. 122-128.
  5. Гавалешко, С. В. Рентабельність підприємства та шляхи його підвищення [Електронний ресурс] / С. В. Гавалешко // Економікс. – 2012. – № 10. – Режим доступу : www.rusnauka.com/10_DN_2012/Economics/ 10_106158.doc.htm.
Категорія: Секція/Section_3_2016_12_14 | Додав: clubsophus (2016-12-13)
Переглядів: 157 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_12_14
Секція/Section_2_2016_12_14
Секція/Section_3_2016_12_14
Секція/Section_4_2016_12_14
Секція/Section_5_2016_12_14
Секція/Section_6_2016_12_14
Секція/Section_7_2016_12_14
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 580
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0