Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_12_14_KamPodilsk » Секція/Section_3_2016_12_14

РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Дмитрів Анастасія

студентка

Науковий керівник: к.е.н., доцент Коновалова О.В.

ДВHЗ «Київський нацiональний економічний

унiверситет імені Вадима Гетьмана»

Криворізький економічний інститут

м. Кривий Ріг

 

РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

 

У наш час, для суб’єктів господарювання, які прагнуть при обмеженості ресурсів максимізувати отримання прибутку, особливої актуальності набуває володіння прийомами економічного аналізу в поєднанні із ефективним провадженням методики управлінського обліку та, на їх основі, прийняття ефективних управлінських рішень [1].

Загальні фундаментальні основи управлінського обліку та використання його даних у проведенні економічного аналізу досліджувалися такими науковцями, як: П. С. Безруких, М. А. Вахрушиною, С. Ф. Головим, Дж. Кларком, Дж. Харрісом, Дж. А. Хіггінсом, Ч. Т. Хорнгреном та ін.

В сучасних умовах зростає роль та значення створення раціональних та ефективних систем управління в діяльності підприємницьких структур. За цих обставин постає завдання формування необхідної ресурсної бази для управління виробничими процесами, вирішальну роль в утворенні якої відіграє саме управлінський облік, що не просто реєструє, узагальнює та контролює факти господарської діяльності, а й забезпечує користувачів всіх рівнів необхідною інформацією для проведення економічного аналізу [2].

За допомогою економічного аналізу, в свою чергу, забезпечується кількісна і якісна оцінки усіх змін, що відбуваються на керованому об’єкті. Він дозволяє виявити ті причинно-наслідкові зв’язки і взаємозалежності між окремими параметрами об’єкту, що носять прихований, глибинний характер. Економічний аналіз дозволяє встановити тенденції в розвитку тих або інших процесів і визначити кращі, найбільш ефективні, варіанти рішень. За результатами аналізу розкриваються недовикористані резерви і можливості, що дозволяють поліпшити розвиток цієї керованої підсистеми. Тобто економічний аналіз виступає основою для вироблення і прийняття управлінський рішень [2].

Історично роль економічного аналізу в системі управління неправомірно занижувалася. Функціями управління часто виділялися: планування, організація, регулювання, координація, контроль, а економічний аналіз включали до складу контрольної функції. Однак, з’ясувавши важливість і дійсне значення аналітичної інформації у процесі прийняття управлінських рішень, окремі фахівці прагнули виправити положення, правильно відзначивши недосконалість класифікаційних групувань функцій управління. Підкреслюючи важливість і відзначаючи ширший діапазон змісту і функціонування економічного аналізу, порівняно з функцією контролю, І. С. Бородкін запропонував включити економічний аналіз до складу управління як самостійну функцію [3].

Ця подія зайвий раз підтвердила, що економічний аналіз є об’єктивно необхідним елементом управління виробництвом і етапом управлінської діяльності, за допомогою якого пізнається суть господарських процесів, оцінюється господарська ситуація, виявляються резерви виробництва і приймаються науково обґрунтовані рішення для планування і управління. Отже, економічний аналіз є елементом управління, що забезпечує науковість прийняття рішень.

Розвинена ринкова економіка породжує потребу в диференціації аналізу на зовнішній фінансовий аналіз і внутрішній управлінський аналіз. Саме внутрішній управлінський аналіз відіграє ключову роль в управлінському обліку на підприємстві, оскільки він є процесом інформаційно-аналітичного забезпечення адміністрації, керівництва підприємства в рамках системи управлінського обліку [3].

Внутрішній управлінський аналіз необхідний в таких випадках:

  • при розробці стратегії розвитку підприємства і в цілому для реалізації ефективного менеджменту, оскільки є важливим етапом управлінського циклу;
  • для оцінки привабливості підприємства, з погляду зовнішнього інвестора, визначення позиції підприємства в національних і інших рейтингах;
  • він дозволяє виявити резерви і можливості підприємства, визначити напрями адаптації внутрішніх можливостей підприємства до змін умов зовнішнього середовища.

При проведенні внутрішнього аналізу підприємства можна виявити ряд моментів, а саме: переоцінює, або недооцінює себе підприємство; переоцінює, або недооцінює воно своїх конкурентів; яким вимогам ринку воно надає занадто велике, або навпаки, дуже мале значення [3].

Таким чином, лише на основі проведеного економічного аналізу діяльності підприємства можна прийняти правильне, раціональне, ефективне управлінське рішення. Саме тому вдосконалення системи економічного аналізу в межах управлінського обліку на сьогоднішній день є вкрай актуальним.

 

Список використаних джерел

  1. Бульдович, М. С. Роль економічного аналізу в бухгалтерському та управлінському обліку [Електронний ресурс] / М. С. Бульдович, Н. В. Марченко. – 2014. – Режим доступу : http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=74303.
  2. Урсуляк, М. М. Організація економічного аналізу за даними управлінського обліку [Електронний ресурс] / М. М. Урсуляк, Б. М. Урсуляк. – 2010. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/36_PWMN_2010/Economics/76291.doc.htm.
  3. Пасемник, О. Г. Роль облікової інформації в системі обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю в процесі прийняття управлінських рішень [Електронний ресурс] / О. Г. Пасемник, А. Ф. Дмитришин. – 2010. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/inek/2010_2/105.pdf.
Категорія: Секція/Section_3_2016_12_14 | Додав: clubsophus (2016-12-13)
Переглядів: 1352 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_12_14
Секція/Section_2_2016_12_14
Секція/Section_3_2016_12_14
Секція/Section_4_2016_12_14
Секція/Section_5_2016_12_14
Секція/Section_6_2016_12_14
Секція/Section_7_2016_12_14
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 624
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0