Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_12_14_KamPodilsk » Секція/Section_3_2016_12_14

РОЛЬ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Палка Ігор

к.е.н., доцент, декан

Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій

м. Тернопіль

 

РОЛЬ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

Велика кількість учасників економічної діяльності в Україні спричинила появу актуальних проблем, які пов’язані з забезпеченням вищого керівництва компаній своєчасною і доброякісною маркетинговою інформацією щодо ринків на яких працює фірма. Інформація, яку одержують в ході маркетингових досліджень, дозволяє приймати адекватні та ефективні управлінські рішення в умовах конкурентної боротьби.

Тому, на сьогодні особливої уваги потребує проблематика проведення маркетингових досліджень підприємства, що спрямовані на систематичний збір, оцінку й аналіз інформації відносно потреб, думок, мотивацій, поведінки окремих осіб і організацій, пов’язаних з маркетингом, тобто всіма аспектами просування на ринку певних товарів, а також підготовки цієї інформації до прийняття маркетингових рішень для підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Згідно з міжнародним кодексом ЄСОМАР, маркетингові дослідження – це системний збір і об’єктивний запис, класифікація, аналіз та представлення даних щодо поведінки, потреб, відносин, вражень, мотивацій окремих осіб та організацій у контексті їх економічної, політичної, суспільної й повсякденної діяльності [1, с. 8.].

Маркетингові дослідження, залишаються невід’ємною частиною маркетингу, вони повинні орієнтувати виробника на випуск продукції відповідно до потреб та вимог цільових груп споживачів, а також до задекларованих якостей та інтересів конкретного покупця.

Проблемами маркетингових досліджень займалися такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як: Г. А. Черчиль, Ф. Котлер,  Л. Малхотра, Л. П. Голубков, А. О. Старостіна, А. В. Войчак, Н. В. Куденко, І. К. Белявский та інші.

У сучасних умовах у рамках розвитку світової практики маркетингових досліджень спостерігається тенденція до розподілу суб’єктів маркетингових  досліджень на зовнішні і внутрішні.

Внутрішній суб’єкт маркетингових досліджень – це відділ маркетингових досліджень усередині підприємства.

Зовнішні суб’єкти маркетингових досліджень – це незалежні підприємства, які пропонують свої послуги в цій галузі [3, с. 42].

Зазначимо, що дослідження, проведені власними силами організації без залучення сторонніх дослідницьких компаній і фахівців єднає компанію зі споживачем. Проте, в даному випадку, дослідження слід розглядами як внутрішню функцію фірми, а не як ринковий продукт.

Серед методів збирання інформації в сучасних умовах найбільшу популярність мають фокус-групи і глибинні інтерв’ю.

Кількісні методи дослідження досить поширені у світі. На якісні методи дослідження припадає біля 10% обороту європейського ринку маркетингових досліджень [7]. Якісні дослідження мають на меті вивчення конкретних проблем (мотивації споживачів, емоційне відношення до бренду). Проте, їх частка у світі постійно скорочується.

Отже, маркетингові дослідження є основним засобом збору й аналізу інформації, яка потрібна для прийняття економічно обґрунтованих рішень у перманентно мінливих умовах ринкового середовища. Саме маркетингові дослідження дають можливість оцінити кон’юнктуру  ринку та конкурентні позиції підприємства і визначити основні напрямки його розвитку, які є адекватними зовнішнім умовам і потенціалу підприємства.

 

Список використаних джерел

  1. Войчак, А. В. Маркетингові дослідження [Текст] Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / А. В. Войчак.  К.: КНЕУ, 2001.  119 с.
  2. Белер, Х. Методы иследования рынка [Текст] / Х. Белер. – Х.: ГМ, 2013.  296 с.
  3. Белявский, И. К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз [Текст] Учебн. пособ. / И. К. Белявский. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 262 с.
  4. Ларіна, Я. С. Процес маркетингових досліджень на ринках побічної продукції бурякоцукрового виробництва [Текст] / Я. С. Ларіна, О. В. Четверик // Новігатор. – 2014. – №1. – С. 12-14.
  5. Турченюк, М. О. Маркетинг [Текст] Підручник  / М. О. Турченюк,    М.Д. Швець. – К.: Знання, 2011. – 318 с.
  6. Старостіна, А. О. Маркетингові дослідження національних і міжнародних ринків [Текст]  Підручник / А. О. Старостіна. – К.: ТОВ «Лазарит-Поліграф», 2012. – 480 с.
  7. Annual Study of the Market Research Industry [Text]. – ESOMAR Publishing, 2010.
Категорія: Секція/Section_3_2016_12_14 | Додав: clubsophus (2016-12-13)
Переглядів: 387 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_12_14
Секція/Section_2_2016_12_14
Секція/Section_3_2016_12_14
Секція/Section_4_2016_12_14
Секція/Section_5_2016_12_14
Секція/Section_6_2016_12_14
Секція/Section_7_2016_12_14
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 624
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0