Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_12_14_KamPodilsk » Секція/Section_3_2016_12_14

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ І ПОСЛУГ

Гарас Олеся

студентка

Науковий керівник: к.е.н., доцент Бутирська І.В

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

м. Чернівці

 

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ І ПОСЛУГ

 

Високий рівень якості виготовленої та реалізованої продукції  є запорукою успішного функціонування підприємства та його конкуренто-спроможності. Одним із ефективних способів надання гарантій якості при виході на міжнародні ринки капіталу довіри контрагентам стало впровадження та сертифікація систем управління якістю ІSO:9000, що розроблена Міжнародною організацією із стандартизації (International Organization for Standardization).

Актуальність даної теми полягає в тому, що в умовах глобалізації ринку проблема якості продукції є важливою, адже тільки високоякісна продукція може бути конкурентоздатною. Конкурентні позиції вітчизняної продукції, в першу чергу, зумовлюються споживчими властивостями, які формують якість.

Відомими спеціалістами, які мали вирішальний вплив на сучасну теорію і практику забезпечення якості стали такі вчені як: У. Шухарт, Е. Демінг, Дж. Джуран, Ф. Кросбі, А. Фейгенбаум, К. Ісікава, Г. Тагуті, І. Ю. Сіваченко, А. І. Субето, А. С. Тельнов, М. В. Федоров, А. Фейгенбаум, В. Н. Фомін, Дж. Харінгтон, М. І. Шаповал та ін. Ці роботи лягли в основу професіональної концепції якості, вони стали класичними [4, с.34-35].

Стандартами, які сьогодні застосовують в Україні є ДСТУ ISO 9001:2009. Кабінетом міністрів України затверджено план заходів щодо реалізації Концепції державної політики у сфері управління якістю продукції (товарів, робіт, послуг), яким передбачено сприяння створенню та сертифікації на підприємствах систем управління якістю та довкіллям відповідно до вимог стандартів ISO серій 9000 і 14000, а також Концепції загального управління якістю (TQM). Сертифікація систем управління якістю (СУЯ) активно проводиться у харчовій, будівельній, легкій, хімічній, електротехнічній, машинобудівній та інших галузях промисловості [3, с.62-63].

Ефективне управління якістю продукції (робіт, послуг та товарів) неможливе без відповідної державної політики, спрямованої на всебічну підтримку вітчизняного бізнесу, який докладає зусиль до задоволення потреб споживачів за рахунок покращення якості та підвищення конкурентоспроможності продукції, у тому числі шляхом розробки та впровадження різноманітних методик управління її якістю.

Вступ України до Світової організації торгівлі визначив відповідальність виробника за якість продукції, а також існуючі тенденції насичення ряду секторів ринку споживчих товарів призведе до скорочення періоду морального зносу продукції. Це означає, що ряд зразків аналогів буде постійно змінюватися у вигляді їх часткової або повної заміни зразків номенклатурного ряду з постійним покращенням характеристик якості, що в свою чергу визначає постійну зміну споживчих вимог [1, с.43-49].

Спад виробництва та зниження економічного потенціалу України на початку 90-х років XX ст. інтервенціями іноземних товарів, зниженням платоспроможності населення негативно вплинули на якість і конкурентоспроможність вітчизняних товарів, впровадження сучасних методів управління якістю.

До вагомих причин, які на сьогоднішній день перешкоджають досягненню високих економічних результатів від створення і сертифікації системи управління якістю можна віднести :

  1. некоректність поставлених керівництвом цілей (проведення заходів із забезпечення якості не для створення ефективно функціонуючої СУЯ, яка реально гарантуватиме якість продукції відповідно до запитів і очікувань споживачів, а заради отримання сертифікату);     
  2. недоліки економічної політики, зокрема надмірною лібералізацією ринку та недієвістю важелів у сфері управління якістю;
  3. відсутність надійного методу кількісної оцінки економічної ефективності створення, сертифікації та функціонування СУЯ на підприємствах [2].

Отже, на сьогоднішній день в Україні та у світі загалом, спостерігається активне впровадження систем управління якістю товарів та послуг. Досягнення високої економічної результативності їх функціонування потребує достовірної економічної інформації. На основі положень міжнародних стандартів якості можна сформулювати шляхи формування сприятливих умов для розвитку виробництва якісної продукції: 1) широке впровадження інноваційних технологій та техніко-технологічне переозброєння великих і середніх підприємств галузі на основі інформаційного та методичного забезпечення;     2) ефективне використання комплексу оптимальних ресурсів у системі управління якістю, формалізація основних документів з якості, відповідальність за дотримання вимог заданих документів; 3) підвищення конкурентоспроможності продукції з орієнтацією на відповідний профіль споживача, визначений за допомогою широкого використання маркетингових досліджень.

 

Список використаних джерел

  1. Віткін, Л. Місце України у світовій та Європейській якості / Л. Віткін // Стандартизація сертифікація якість. – 2012. – № 3. – С. 43-49.
  2. Хращевська, С. В. Шляхи підвищення якості продукції на підприємстві [Електронний ресурс] / С. В. Хращевська // Міжнародна інтернет-конф. «Формування та розвиток економіки в сучасних умовах господарювання». – Режим доступу : http://www.viem.edu.ua/konf5/art.php?id=0418
  3. Кириченко, Л. С.  Стандартизація і сертифікація товарів та послуг / Л. С. Кириченко. – К : Видавництво «Ранок», 2008. – 240с.

4.Мережко, Н. В. Управління якістю [Текст] : підручник / Н. В. Мережко, В. В. Осієвська, Н. С. Ясинська. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 216 с.

Категорія: Секція/Section_3_2016_12_14 | Додав: clubsophus (2016-12-13)
Переглядів: 284 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_12_14
Секція/Section_2_2016_12_14
Секція/Section_3_2016_12_14
Секція/Section_4_2016_12_14
Секція/Section_5_2016_12_14
Секція/Section_6_2016_12_14
Секція/Section_7_2016_12_14
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0