Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_12_14_KamPodilsk » Секція/Section_3_2016_12_14

СУЧАСНІ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ ОБҐРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Гуменюк Олена

к.е.н., доцент

Тернопільський національний економічний університет

м. Тернопіль

 

СУЧАСНІ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ ОБҐРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

 

Методика аналізу та оцінки фінансового стану підприємств багато в чому залежить від правильного розуміння внутрішнього змісту і самої суті. Оцінка фінансового стану суб’єкта господарювання є важливою складовою частиною для формування ефективної фінансової політики підприємства як в короткостроковому періоді, так і на довгострокову перспективу.

У сучасних фінансово-економічних обставинах діяльність кожного суб’єкта господарювання є об’єктом уваги широкого діапазону учасників ринкових відносин, зацікавлених в результатах його роботи. Для того, щоб розробити плани на перспективу при поточній економічній ситуації в країні, управлінському персоналу необхідно уміти оцінювати фінансовий стан підприємства, а також напрямки розвитку його діяльності в сучасних умовах. Звертаючись до суті фінансового стану підприємства як об’єкта дослідження, зазначимо, що, незважаючи на велику кількість досліджень з цієї теми, в даний час є відсутній єдиний підхід до визначення цього поняття.

Фінансовий стан – найважливіша характеристика діяльності підприємства, яка з розвитком ринкових відносин в суспільстві приймає все більш складну форму і сутність, що робить актуальним розгляд різних позицій трактування економічної категорії «фінансовий стан» і розробку єдиного методологічного підходу до визначення.

Для того, щоб більш повно висвітлити сутність фінансового стану підприємства, слід дати якомога повне уявлення про фінансовий стан.

Рівень фінансового стану визначається конкурентоспроможністю підприємства, його економічним потенціалом, діловою активністю, що виступає гарантом ефективної реалізації економічних інтересів всіх учасників фінансово-господарської діяльності.

Оцінюючи і аналізуючи фінансовий стан підприємства в даний момент, фінансово-економічні та управлінські служби на підприємстві отримують можливість спрогнозувати розвиток підприємства в майбутньому і поліпшити його становище.

Отже, фінансовий стан – це економічна категорія, що характеризує розміщення, власність і використання фінансових ресурсів, а також їх достатність в кожен момент часу. Тобто, це багатоаспектна економічна категорія, що агрегує в собі ключові характеристики ефективного функціонування і розвитку підприємства, які відображаються в системі фінансових показників.

Оцінка фінансового стану дає змогу виявити недоліки фінансової політики підприємства, вжити відповідних заходів щодо своєчасного усунення цих недоліків, знайти резерви поліпшення фінансового стану і платоспроможності компанії і виробити рекомендації, спрямовані на поліпшення фінансового стану через вдосконалення фінансової політики. Завдяки грамотно проведеному фінансовому аналізу діяльності підприємства можна скорегувати податкову, облікову і кредитну політики, змінити дивідендну політику з метою поліпшення інвестиційної привабливості компанії. Значення і роль фінансового аналізу важко переоцінити, оскільки саме він є тією базою, на якій будується розробка ефективної фінансової політики.

Поняття фінансового стану є набагато ширшим і характеризується не тільки платоспроможністю, а й забезпеченістю фінансовими ресурсами, доцільністю їх розміщення та ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними і фізичними особами, ліквідністю і фінансовою стійкістю. Не варто забувати і про те, що фінансове становище обумовлюється досягнутими за звітний період фінансовими результатами разом з ліквідністю, платоспроможністю і фінансовою стійкістю. Так, з позиції короткострокової перспективи доцільно визначати ліквідність і платоспроможність підприємства, а в довгостроковій перспективі – фінансову стійкість.

Фінансовий стан характеризується певною сукупністю показників, відображених в балансі підприємства станом на певну дату (початок і кінець кварталу, півріччя, дев’яти місяців, року) як залишки по конкретних рахунках чи комплексу рахунків бухгалтерського обліку.

Для оцінки фінансового стану застосовують систему певних показників, які характеризують здатність підприємства самостійно фінансувати свою діяльність і своєчасно розраховуватися за своїми зобов’язаннями.

Таким чином, можна сказати, що оцінка фінансового стану є одним з головних інструментів побудови та оцінки фінансової політики підприємства, виявлення тенденцій, вимірювання пропорцій, планування, прогнозування, визначення ключових факторів діяльності, обчислення їх впливу на результат, виявлення невикористаних резервів. Одна з найважливіших характеристик фінансового стану – фінансова стійкість підприємства, яка визначає і стабільність його діяльності. Мета оцінки фінансового стану – оцінка фінансових параметрів діяльності підприємства. Якість проведеного фінансового аналізу залежить від застосовуваної підприємством методики, достовірності даних її бухгалтерської звітності, а також від компетентності осіб, відповідальних за прийняття управлінських рішень у сфері фінансової політики.

Отже, проведення аналізу фінансового стану є життєвою необхідністю для підприємства. За його результатами можна визначити, наскільки ефективно воно функціонує, як використовуються наявні в його розпорядженні ресурси, чи є прийняті управлінські рішення ефективними і обґрунтованими. Також слід зазначити, що оцінка фінансового стану є комплексним процесом, оскільки аналіз лише одного з напрямків не дає повної і об’ємної картини реальної ситуації, що склалася на підприємстві. Тому для того, щоб дати повну оцінку фінансового стану підприємства, необхідно оцінити його майновий стан, проаналізувати ступінь його ліквідності, фінансової стійкості та незалежності, дати оцінку його ділової активності, а також визначити рівень його рентабельності за аналізований період.

Список використаних джерел

1. Нестерова С. В. Методологічні основи факторного аналізу у процесі оцінки фінансового стану підприємства [Електронний ресурс] / С.В. Нестерова, Є.Ю. Делеган. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Nvuu/Ekon/2010_29_1/statti/52.htm

2. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних підприємств : монографія / Р.Ф. Бруханський, М.К. Пархомець, П.Р. Пуцентейло [та ін.]. – Тернопіль : Крок, 2015. – 300 с.

3. Пуцентейло П.Р. Аналітичне забезпечення діяльності підприємства [Електронний ресурс] / П.Р. Пуцентейло // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 1. – С. 168-174. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2015_1_27

 

 

Категорія: Секція/Section_3_2016_12_14 | Додав: clubsophus (2016-12-13)
Переглядів: 306 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_12_14
Секція/Section_2_2016_12_14
Секція/Section_3_2016_12_14
Секція/Section_4_2016_12_14
Секція/Section_5_2016_12_14
Секція/Section_6_2016_12_14
Секція/Section_7_2016_12_14
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0