Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_12_14_KamPodilsk » Секція/Section_4_2016_12_14

ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ БАЗОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ ХЛІБОПРОДУКТІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ БУХГАЛТЕРІВ

Омелько Мар’яна

викладач вищої категорії облікових дисциплін

Технолого-економічний коледж

Вінницького національного аграрного університету

м. Могилів-Подільський

 

 

ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ БАЗОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ ХЛІБОПРОДУКТІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ БУХГАЛТЕРІВ

 

Удосконалення організації бухгалтерського обліку та формування звітності на підприємстві починається саме з розробки його облікової політики, яка передбачає вибір комплексу методичних прийомів, способів та процедур організації та ведення бухгалтерського обліку. Виконання поставлених перед бухгалтерським обліком завдань вимагає встановлення сукупності принципів та правил, які використовуються в бухгалтерському обліку при формуванні та відображенні інформації.

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» облікова політика являє собою сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання фінансової звітності.

Механізм формування облікової політики дозволяє удосконалити систему бухгалтерського обліку та звітності, що сьогодні є актуальним та пояснюється тим, що має велике значення для всіх видів підприємницької діяльності із своїми особливостями. Формування облікової політики – важливий етап у діяльності підприємства, оскільки від прийнятих облікових оцінок залежить зрештою фінансовий результат діяльності підприємства. Фахівці, що розробляють облікову політику повинні обрати найкращий спосіб ведення обліку, враховувати всі аспекти діяльності підприємства та розуміти важливість кожного сформованого пункту наказу про облікову політику підприємства.

Звичайно ж, облікова політика потребує індивідуального підходу для кожного підприємства і залежить від багатьох факторів: виду економічної діяльності, форми власності, розмірів підприємства, способу отримання економічних вигод та інших чинників. Згідно з визначенням, облікова політика підприємства базується на основних принципах обліку.

З метою підвищення фахового рівня, удосконалення методики формування професійної компетентності майбутніх бухгалтерів викладачі коледжу співпрацюють з працівниками підприємств галузі хлібопродуктів і тому в навчальному процесі при підготовці фахівців бухгалтерського обліку використовують матеріали базових підприємств. Удосконалити рівень своїх практичних навичок студенти мають можливість при проходженні переддипломної практики у фінансово-аналітичному відділі бухгалтерії підприємства.

Документальне оформлення облікової політики підприємства здійснюється у вигляді Наказу про облікову політику, який після його затвердження набуває статусу юридичного документу. Наказ про облікову політику є основним внутрішнім документом, яким регулюється організація облікового процесу на підприємстві та є обов’язковим для виконання всіма службами і працівниками підприємства. Правильно розроблена облікова політика сприяє поліпшенню бухгалтерського обліку, зміцненню бухгалтерського обліку та правової основи підприємства і забезпечує належну ефективність роботи суб’єкта підприємницької діяльності. Облікову політику підприємства визначають його керівник та головний бухгалтер, за потреби, залучають спеціально створену комісію. Формуючи облікову політику підприємство обирає, тільки один спосіб ведення бухгалтерського обліку з кількох, передбачених відповідними нормативними документами. Якщо чинними положеннями не регламентується порядок ведення обліку стосовно якогось конкретного об’єкта, то підприємство самостійно встановлює його.

Наказ про облікову політику підприємства містить такі основні положення: порядок оцінки нематеріальних активів, строк їхньої служби, методи нарахування зносу, нарахування амортизації на основні засоби, порядок обліку витрат, методи оцінки та обліку виробничих запасів, види створених резервів, форму обліку на підприємстві, графік документообігу, форми бухгалтерських документів, організацію та правила проведення інвентаризації, організацію внутрішньогосподарського обліку на підприємстві, осіб відповідальних за організацію обліку, порядок призначення і звільнення головного бухгалтера, відносини центральної бухгалтерії з обліковим апаратом господарських підрозділів. Вибрана облікова політика, як правило, застосовується підприємством з року в рік. У будь-якому разі вона має залишатися незмінною протягом календарного року. Наступні її зміни можуть спричинятися змінами в законодавстві, розробкою та застосуванням нових методів ведення обліку або суттєвими змінами в умовах роботи чи в структурі підприємства.

Необхідно врахувати те, що облікова політика – це, насамперед, політика власника, він повинен з максимальним професіоналізмом підходити до вибору облікової політики, саме він зобов’язаний створити необхідні умови для ведення обліку забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку.

Опрацювавши матеріали обліку базових підприємств, що розкривають особливості облікової політики, видно, що керівництвом підприємств вдало розробляється політика ведення бухгалтерського обліку; головні бухгалтери професійно, грамотно підходять до вибору форм, методів і процедур обліку, що впливає окремо на ефективність роботи апарату фінансово-аналітичного відділу (бухгалтери, економісти) та підприємства загалом.

Отже, можна впевнено стверджувати, що облікова політика є базовим елементом для діяльності підприємства, її формування займає багато зусиль та уваги, адже від чіткості її побудови залежить функціонування підприємства на ринках України.

 

Список використаних джерел

  1. Закон України від 16.07.99р. №996 – ХІV. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/996-14/ed20100607
  2. Бабіч, В. В. Фінансовий облік [Текст] : Навчальний посібник / В. В. Бабіч, С. В. Сагова. – К. : КНЕУ, 2006. – С. 121-125.
  3. Костенко, Н. М. Облікова політика. Податки та бухгалтерський облік [Текст] / Н. М. Костенко. – К, 2008р. – С. 85-89.

 

Категорія: Секція/Section_4_2016_12_14 | Додав: clubsophus (2016-12-13)
Переглядів: 301 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_12_14
Секція/Section_2_2016_12_14
Секція/Section_3_2016_12_14
Секція/Section_4_2016_12_14
Секція/Section_5_2016_12_14
Секція/Section_6_2016_12_14
Секція/Section_7_2016_12_14
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 624
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0