Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_12_14_KamPodilsk » Секція/Section_6_2016_12_14

ПРОГРАМА 1С:ПІДПРИЄМСТВО 8: ЇЇ СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ОБЛІКОВЦЯ

Куцак Інесса

студентка

Науковий керівник: к.е.н., доцент Коваль О.В.

Вінницький національний аграрний університет

 м. Вінниця

 

ПРОГРАМА 1С:ПІДПРИЄМСТВО 8: ЇЇ СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ОБЛІКОВЦЯ

 

На сьогоднішній день сучасний бухгалтер не уявляє своєї роботи без комп’ютера та програмного забезпечення. Для ефективного ведення обліку на підприємстві потрібно використовувати програмні забезпечення, які спеціально призначені для бухгалтерського обліку. Використання даних програм, а точніше програми 1С: Підприємство дозволяє полегшити роботу обліковця і зменшити ризик помилок. Також процес комп’ютеризації позбавляє людину від рутинної роботи, забезпечує високий рівень автоматизації обробки інформації у виробничій та соціальних сферах.

1С: Підприємство широко використовується в обліку і є найактуальнішою в Україні з усіх облікових програм («Акцент-бухгалтерія», «Парус – Підприємство», «Бест Звіт Плюс»). В даній програмі можна вести і податковий облік, і складський, облік зарплати, облік розрахунків з контрагентами, облік непрямих витрат тощо. Світова діяльність показує, що кожного дня виходять новинки у сфері комп’ютеризації, і нам потрібно також тримати тенденцію і поспішати за розвитком, так як з виходом нової версії 1С відкриваються все нові новинки, версії і спрощення у веденні обліку.

Питанням програмного забезпечення та впровадження їх в облік займалася досить велика кількість вчених, серед них такі вчені економісти: Ф.Ф. Бутинець, Т.В. Давидюк, В.В. Євдокимов, С.Ф.Легенчук , С.В. Івахненков, О.В. Клименко, В.О. Осмятченко, М.М. Матюха, Л.О. Терещенко, І.І. Матієнко-Зубенко, В.Д. Шквір, А.Г. Загородній, О.С. Височан та інші. Попри дослідження питання програмного забезпечення на підприємствах є багато аспектів, які залишились не вивченні і потребують детального дослідження.

1С: Бухгалтерія 8 для України – універсальна програма масового призначення для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включаючи підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності. Це готове рішення для ведення обліку в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: оптову та роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю, надання послуг, виробництво і т.д. [1].

В системі 1С: Підприємство 8.2 за допомогою документів організується введення первинної інформації про господарські операції, які виконуються. Більшість документів, які використовуються при роботі з системою, є електронними аналогами паперових документів, що використовуються на підприємстві. Тому інструменти системи орієнтовані на роботу з документами, які складаються якби з двох частин: заголовку документу (шапки) та табличної частини. Заголовок, як правило, містить реквізити, які є загальними для всього документу. Реквізити можуть розташовуватися не тільки у верхній частині, тому реквізитом заголовку вважається будь-який реквізит, значення якого використовується в документі тільки один раз. Таблична частина документу містить послідовність однотипних рядків, в яких відображається інформаційне наповнення документу. Фактом прийняття даних документа до обліку є проведення документу. Документообіг системи «1С: Підприємство 8.2» має низку спільних ознак:

- форми документів максимально уніфіковані, що забезпечує економію часу користувачів при їх створенні;

- користувач має можливість заповнити форму документу шляхом копіювання раніше створеного однотипного документу і змінюючи при цьому частину даних;

- частину документів можна створювати на підставі раніше створених документів інших типів;

- для значної частини документів передбачені регламентовані і/або оперативні друковані форми;

- заповнення табличної частини багатьох документів автоматизовано; - документи можна вводити групами, використовуючи механізми автоматизованих обробок;

- підтримується можливість змінити склад і послідовність колонок табличних частин документів;

- всі документи проводяться, тим самим підтверджується завершення процесу роботи користувача з ними. Значна частина документів автоматично формує записи бухгалтерського і податкового обліку у вигляді проведень в регістрах бухгалтерії та рухів в регістрах накопичень;

- для всіх документів можна використовувати операцію відміни процесу проведення, яка коректно анулює вплив документу на облікові структури типової конфігурації [2, с. 373-376].

 

Рис.1 «Принципи використання інформаційних ресурсів програми 1С:Підприємство»[3, с.187-191.]

 

Дотримуючись даних принципів використання інформації ми зможемо правильно та ефективно вести облік, згідно законодавства України. Також це дозволяє нам мати певну гарантію, що інформація не буде використовуватися сторонніми особами, зміцнить внутрішній контроль.

Із зазначеного вище випливає, що програма 1С: Підприємство дозволяє сучасному обліковцеві працювати швидко та ефективно. Дану програму створили для покращення якості роботи бухгалтера. Одними із основних її переваг є:

  • електронний документообіг;
  • підвищення рівня надійності зберігання документів, швидке переміщення документів, наприклад, подання документів до податкової служби;
  • можливість працювати віддалено;
  • дана програма активно «співпрацює» з мережею Інтернет, і якщо по обліку поступає нова інформація програма автоматично обновляє свою інформаційну базу (наприклад, встановлення курсу валюти на ринку);
  • зниження помилок при формуванні документів та ще багато інших плюсів.

Список використаних джерел

  1. 1С: Бухгалтерія для України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://business-soft.net/uk/1c-accounting.html.
  2. Лучик, С. Д. Переваги організації автоматизованого обліку на платформі «1С: підприємство 8» [Текст] / С. Д. Лучик // Інноваційна економіка. – 2014. – № 4. – С. 373-376.
  3. Рудов, О. П. Інформаційний захист системи 1С Підприємство [Текст] / О. П. Рудов, Т. П. Романченко, А. С. Скріпкіна // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2013. – № 15(1). – С. 187-191.
Категорія: Секція/Section_6_2016_12_14 | Додав: clubsophus (2016-12-13)
Переглядів: 2263 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_12_14
Секція/Section_2_2016_12_14
Секція/Section_3_2016_12_14
Секція/Section_4_2016_12_14
Секція/Section_5_2016_12_14
Секція/Section_6_2016_12_14
Секція/Section_7_2016_12_14
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0