Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_12_14_KamPodilsk » Секція/Section_7_2016_12_14

ІНВЕСТИЦІЙНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ільїн Валерій

д.е.н., доцент,

Державний економіко-технологічний

університет транспорту, м. Київ, Україна

Ільїна Олена

аспірант Луганського національного

аграрного університету, м. Харків, Україна

 

ІНВЕСТИЦІЙНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

Сьогодні в Україні загострюються проблеми продовольчого забезпечення населення. Збільшення обсягу імпортованих товарів спостерігається навіть в основних видах сільськогосподарської продукції - зерно, цукор, м’ясо, фруктів та інших. Отже важливими завданнями є розробка механізмів регулювання системи аграрних ринків та підтримки вітчизняних аграрних підприємств виробників сільськогосподарської продукції. При формуванні конкурентних переваг аграрних підприємств вирішальну роль відіграє ефективність використання економічних ресурсів. Конкурентні переваги є характерним для певної галузі переліком чинників, що надають їй переваги перед іншими галузями, а також одним підприємствам галузі над іншими. Ці фактори не є постійними, вони змінюються залежно від, особливостей галузей, сегментів ринку, що обслуговуються, а також часу та етапу «життєвого циклу» галузі та підприємства. Для кожної галузі є свої специфічні вимоги до комбінації конкурентних переваг, але для розвитку підприємства будь якої галузі кожний із них може стати інструментом перемоги в конкурентній боротьбі [1].

Так, для аграрних підприємств наслідками технологічних та управлінських прорахунків є відставання в показниках урожайності сільськогосподарських культур та продуктивності тварин. Наприклад, надій на одну корову в Україні 3793 кг, у Німеччині - 6107 кг, Великобританії - 6794 кг, США - 9343 кг. Виробництво м’яса на 100 га (у забійній вазі) в Україні в 2014 р. складали 51,7 ц, США - 105 ц, Німеччині - 227 ц, Великобританії – 191 ц. Отже, ступінь економічного виживання і адаптації суб’єктів аграрного ринку до підвищених світових вимог буде визначати рівень конкурентоспроможності продукції, що є змінною величиною в якісній та кількісній характеристиці. Якісні параметри продукції (ціна реалізації, собівартість), які враховуються при протистоянні конкурентів, є головним критерієм для покупця. Особливо важливого значення це набуває у зв’язку з розширенням сфери впровадження нових енергозберігаючих технологій виробництва сільськогосподарської продукції, якість якої в Україні, як свідчать результати досліджень, значно погіршується. Конкурентоспроможність продукції за її якісними характеристиками, по-перше, підвищує конкурентоспроможність підприємства як суб’єкта ринку, по-друге, забезпечує вищу прибутковість виробництва, сприяє виходу суб’єктів ринку на зовнішній ринок, повніше задовольняє потреби суспільства [2].

Розвиток євроінтеграційних відносин дозволяє аграрним підприємствам виробляти продукцію й здійснювати пошук кращих можливостей її реалізації на ринках, що можуть забезпечити вищий рівень прибутків. Часто це поєднується з необхідністю участі в стратегічних альянсах. Цей процес вимагає високого рівня конкурентоспроможності аграрних підприємств та скорочення витрат на постачання з метою зниження рівня трансакційних витрат [3; 4].

В умовах міжнародних ринків зменшуються географічні обмеження, розвиваються нові технології. Підвищенню рівня адаптивності вітчизняних аграрних підприємств до міжнародних умов та попиту сприяють інтеграційні зв’язки та технологічні інновації. При розробці технологій в аграрній сфері традиційно зосереджували увагу на технологічних прийомах та засобах виробництва з метою збільшення врожайності сільськогосподарських культур та продуктивності худоби, що сприяло зниженню виробничих витрат. Сьогодні нові маркетингові технології розширюють ринки збуту і гарантують кращий зв’язок між виробниками і споживачами. Перспективним джерелом нових продуктів є біотехнології, що дозволить виробляти сільськогосподарську продукцію, яка освоїть нові глобальні ринкові ніші, а використання електронної комерції дозволить розширити доступ до нових ринків збуту.

Виходячи з проведеного дослідження, слід відмітити, що аграрні підприємства - виробники сільськогосподарської продукції є найбільш вразливою ланкою продовольчого ланцюга на аграрному ринку. На них здійснюють економічний тиск як підприємства переробної промисловості, роздрібної торгівлі, так і підприємства постачальники засобів виробництва. Частково цю проблему можливо розв’язати шляхом розвитку кооперативного руху та вдосконалення методів державного регулювання продовольчих ринків та механізмів субсидування.

 

Список використаних джерел

  1. Шепіцен А.О. Оцінка конкурентоспроможності аграрного підприємства / А.О. Шепіцен // Фінанси України. - 2003. - № 8. - С. 66-73.
  2. Малік М.Й. Конкурентоспроможність аграрних підприємств: методологія і механізми: монографія / М.Й. Малік, О.А. Нужна. - К.: ННЦ ІАЕ, 2007. - 270 с.
  3. Ільїн В. Ю. Глобалізація та її вплив на конкурентоздатність підприємств аграрного сектору економіки України : монографія / В. Ю. Ільїн – Луганськ : Ноулідж, 2014. – 436 с.
  4. Ільїн В. Ю. Економічна ефективність виробництва аграрної продукції як фактор підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств України [Електронний ресурс] / В. Ю. Ільїн // Ефективна економіка. – 2015. – № 5. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4755&p=1
Категорія: Секція/Section_7_2016_12_14 | Додав: clubsophus (2016-12-13)
Переглядів: 360 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_12_14
Секція/Section_2_2016_12_14
Секція/Section_3_2016_12_14
Секція/Section_4_2016_12_14
Секція/Section_5_2016_12_14
Секція/Section_6_2016_12_14
Секція/Section_7_2016_12_14
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0