Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_12_14_KamPodilsk » Секція/Section_7_2016_12_14

ВПЛИВ ФІНАНСОВОГО ПОТОКУ НА ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ МОЛОКОПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Вільчинська Наталія

аспірантка

Науковий керівник: д.е.н., професор Гудзь О.Є.

ННЦ Інститут аграрної економіки

м. Київ

 

ВПЛИВ ФІНАНСОВОГО ПОТОКУ НА ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ МОЛОКОПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

Фінансовий механізм підприємства включає види, форми, методи організації фінансових відносин, тому на нашу думку істотного впливу на його функціонування чинить специфічна форма грошового потоку, а саме фінансовий потік [1, с. 43].

Фінансовий потік – це цілеспрямований рух, зміна (обсягів, типів, форм та видів) фінансових ресурсів певного суб’єкта господарювання, що здійснюється спільно з відповідними його грошовими потоками (еквівалентні фінансові потоки) або без них (безеквівалентні фінансові потоки), але обов’язково з урахуванням фактора часу, та відбиває ліквідність зазначених фінансових ресурсів [3, с.328]

Фінансові потоки характеризуються в межах періоду, що аналізується [2,с.39]. Чистий фінансовий потік розуміється як різниця між вхідними і вихідними потоками (нетто-потік), що може набувати позитивного і від’ємного значення.

На макрорівні чистий фінансовий поток має такий вигляд:

ЧФП = П+А+Кр.з. – Д.з,                                  (1)

де ЧФП – чистий фінансовий поток; П – прибуток (фінансовий результат після оподаткування); А – амортизаційні відрахування; Кр.з. – кредиторська заборгованість; Д.з. – дебіторська заборгованість.

Розрахунок чистого фінансового потоку на окремих молокопереробних підприємствах України представлений у таблиці 1.

Таблиця 1

Динаміка чистого фінансового потоку молокопереробних підприємств України, тис. грн.

Назва підприємства

2011

2012

2013

2014

2015

ПАТ «Тростянецький молочний завод»

Приріст до попереднього року, %

4099

 

 

-

5586

 

 

36,2

5654

 

 

1,2

4703

 

 

-16,8

3491

 

 

-25,7

ПАТ «Тернопільський молокозавод»

Приріст до попереднього року, %

54319

 

 

-

56300

 

 

3,6

66661

 

 

18,4

97679

 

 

46,5

130934

 

 

34,0

ПАТ «Борщівський сирзавод»

Приріст до попереднього року, %

11016

 

 

-

12050

 

 

9,3

7642

 

 

64,4

650

 

 

- 91,5

-3527

 

 

-

ПАТ «Баштанський сирзавод»

Приріст до попереднього року, %

15813

 

 

-

21837

 

 

38,0

78442

 

 

359,2

38727

 

 

-49,4

21511

 

 

-55,5

ПАТ Вінницький молочний завод «Рошен»

Приріст до попереднього року, %

-7783

 

 

 

-

-25815

 

 

 

-

-89599

 

 

 

-

576043

 

 

 

-

1245652

 

 

 

216,2

ПАТ «Житомирський маслозавод»

Приріст до попереднього року, %

169830

 

 

-

193950

 

 

14,2

140284

 

 

-27,7

201714

 

 

53,7

181630

 

 

-10,0

ПАТ «Літинський молочний завод»

Приріст до попереднього року, %

3839

 

 

-

-526

 

 

-

804

 

 

152,9

10243

 

 

127,4

11830

 

 

15,5

Джерело: розраховано автором на основі фінансової звітності підприємств.

 

Аналіз чистого фінансового потоку виявив, що всі зазначені підприємства демонструють позитивне значення нетто – потоку, окрім ПАТ «Борщівський сирзавод» ( -3527 тис.грн. у 2015 році). Це свідчить про капіталізацію активів зазначених підприємств. Необхідно відмітити, що чисті фінансові потоки молокопереробних підприємств вирізняються своєю нестабільністю, окрім ПАТ «Тернопільський молокозавод», який за аналізований період поступово збільшив цей показник в 2,4 рази.

Величина чистого фінансового потоку залежить від багатьох факторів, врахувати які неможливо. Одним із вагомих факторів на нашу думку є сезонність постачання молока на підприємства. Відмічено, що найменші обсяги постачання у І та ІV кварталі, а найбільші у ІІ та ІІІ кварталі. Відповідно при літніх зменшеннях обсягів продажів готової продукції підприємства можуть реалізовувати ці надлишки у зимовий період, коли настає пік споживання та знижується виробництво сирого молока. Це на нашу думку істотно вливає на фінансові потоки підприємства, зокрема на кредиторську та дебіторську заборгованості, частка яких в структурі фінансового потоку є найбільш вагомою порівняно з чистим фінансовим результатом та амортизацією. Тому молокопереробним підприємствам важливо прогнозувати обсяги поставок сировини, що надасть можливість збалансувати за часом фінансові потоки, використовуючи відповідні методи вирівнювання і синхронізації.

Отже, вплив фінансового потоку на фінансовий механізм молокопереробного підприємства має велике значення для діяльності підприємства. Від правильної організації фінансового механізму та впливу на нього фінансового потоку, вибору методів, важелів у конкретних ситуаціях залежить ефективність діяльності молокопереробного підприємства. Об’єктивна оцінка обсягів фінансових потоків молокопереробних підприємств України є важливою умовою стійкого функціонування фінансового механізму. Цей показник необхідно вираховувати у визначених інтервалах часу, зокрема по місяцях, кварталах, визначаючи відхилення від середнього. Ці результати нададуть можливості визначити позитивні і від’ємні фінансові потоки та прийняти відповідні рішення.

 

Список використаних джерел

  1. Небаба, Н. О. Фінансові потоки: сутність, підходи та визначення [Текст] / Н. О. Небаба // Вісник Української академії банківської справи. – 2011. – №2 (31). – С.42- 45.
  2. Гудзь, О. Є.Оптимізація фінансових потоків сільськогосподарських підприємств [Текст] / О. Є. Гудзь // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Фінанси і кредит. – 2007. – №1 (22). – С. 35-41.
  3. Азаренкова, Г. М. Фінансові потоки в системі економічних відносин: монографія [Текст] / Г. М. Азаренкова. – Х. : ІНЖЕК, 2006. – С. 328.
  4. Алескерова, Ю. В. Кадрове забезпечення фінансового механізму управління інтелектуальним капіталом підприємства [Текст] / Ю. В. Алескерова // Причорноморські економічні студії. Науковий журнал. – 2016. – Випуск 10. – С. 185-190.
Категорія: Секція/Section_7_2016_12_14 | Додав: clubsophus (2016-12-13)
Переглядів: 304 | Рейтинг: 5.0/1
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_12_14
Секція/Section_2_2016_12_14
Секція/Section_3_2016_12_14
Секція/Section_4_2016_12_14
Секція/Section_5_2016_12_14
Секція/Section_6_2016_12_14
Секція/Section_7_2016_12_14
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0