Архів / Archive

Головна » Статті » 2012_12_11-12_KamPodilsk » Секція_9_2012_12_11-12

ЛІЗИНГ ЯК АЛЬТЕРТАТИВНЕ ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Середа Олена
асистент,
Середа Дмитро
Східноукраїнський національний університет
м. Луганськ
 
ЛІЗИНГ ЯК АЛЬТЕРТАТИВНЕ ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
 
Сучасні умови функціонування ринкової економіки зумовлюють необхідність глибоких структурних змін у промисловості України. Втім обмеженість власного капіталу підприємств і ресурсів банківської системи не можуть підтримувати стабільну діяльність підприємств, забезпечити їх економічне зростання. Так, на сьогодні залишається низьким прибуток підприємств, що є головним джерелом фінансування діяльності підприємств, банківські кредити мають високі проценти. Для вирішення цієї надскладної проблеми використовуються лізингові операції, що значно полегшують процес залучення капіталу, сприяють підвищенню прибутку.
Загальні теоретичні питання лізингу, його економічну сутність, переваги, недоліки розглядаються такими науковцями як Я. Воловець, О. Грабельська, В. Красношапка, В. Корінєв, М. Ключнікова, К. Ларіонова, О. Яремчук, А. Подік.
Метою роботи є дослідження лізингу, як джерела фінансування діяльності підприємств в сучасних економічних умовах; визначення основних переваг та проблем, що виникають при лізинговому фінансуванні, порівняно з іншими формами.
Лізинг можна розглядати як специфічну форму кредитування, для якої характерні такі особливості: середньо-і довгостроковий характер, матеріальна форма запозичення, ризик, ефективність і зворотність.
При порівнянні лізингу з банківським та комерційним кредитом можна визначити, що придбання майна за договором лізингу значно вигідніше і доступніше (табл. 1). Для отримання кредиту на тривалий термін необхідне обов'язкове оформлення в заставу майна, що значно перевищує за вартістю суму кредиту. При застосуванні комерційного кредиту не обов'язкове оформляти заставу, але відстрочка платежу надається на невеликий термін, тому оплату підприємство здійснює за рахунок власних коштів, тобто чистого прибутку, що збільшує величину податку на прибуток.
Таблиця 1
Порівняльна характеристика банківського кредиту, комерційного кредиту та лізингу

 
Крім того, до переваг лізингу можна віднести: зменшення потреби у власному капіталі; повне забезпечення кредиту, гнучкість системи платежів; можливість прискореної амортизації; віднесення витрат на собівартість продукції; використання «податкового щиту»[1, 2, 3].
Недоліками лізингу є: висока вартість залучення, може бути залученим тільки в матеріальній формі; після закінчення терміну лізингової угоди залишкова вартість устаткування повертається власнику; сплата лізингових платежів здійснюється протягом усього терміну дії договору, навіть якщо науково-технічний прогрес робить лізингове обладнання морально застарілим [1, 3].
Згідно законодавства та особливостей здійснення лізингових операцій можна виділити наступні види та форми лізингу [1, 3, 4, 5]:
– фінансовий лізинг - договір лізингу, у результаті укладання якого лізингоодержувач на своє замовлення отримує в платне користування від лізингодавця об’єкт лізингу на строк, не менший за той, за який амортизується 75% вартості об’єкта лізингу. Після завершення терміну договору фінансового лізингу об’єкт лізингу, переданий лізингоодержувачу згідно із договором, переходить у власність лізингоодержувача або викуповується ним за залишковою вартістю;
– оперативний лізинг — це договір, у результаті укладання якого лізингоодержувач на своє замовлення отримує у платне користування від лізингодавця об’єкт лізингу на термін, менший за той, за який амортизується 90% вартості об’єкта лізингу;
– зворотній лізинг передбачає отримання лізингодавцем майна у власника і передання цього майна йому у лізинг. Після завершення строку договору лізингу товаровиробник має право викупити лізингове майно і таким чином відновити право власності на нього;
– пайовий лізинг являє собою здійснення лізингу за участі суб’єктів лізингу на основі укладання багатостороннього договору та залучення одного або кількох кредиторів;
– міжнародний лізинг базується на договорі лізингу, що здійснюється суб’єктами лізингу, які перебувають під юрисдикцією різних держав, або в разі, якщо майно чи платежі перетинають державні кордони.
Характеристика видів та форм лізингу свідчіть про те, що лізинг являє собою унікальній комплекс майнових відносин, який відрізняється гнучкістю та легкою адаптацією до конкретних умов фінансування.
Таким чином, розглянуті види, форми, переваги і недоліки лізингу дають можливість зробити висновки про те, що позитивних моментів, властивих лізингові, набагато більше, і при подальшій державній підтримці цей метод фінансування діяльності підприємств є доцільним і може сприяти збереженню ліквідності більшості підприємств України.
 
Список використаних джерел
1. Грабельська О.В. Лізинг: класифікація та ефективність застосування / О.В. Грабельська// Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні:етапи становлення і проблеми розвитку: Львів: вид. Львівська політехніка – 2011. – № 704. – С.89 – 95.
2. Красношапка В.В. Значення лізингу у прискоренні інноваційно-інвестиційної діяльності : ризики і переваги / Красношапка В. В., Ключнікова М. В.// Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні:етапи становлення і проблеми розвитку: Львів: вид. Львівська політехніка – 2011. – № 714. – С.365 – 373.
3. Корінєв В.Л. Сутність та види лізингу для підприємства Держава та регіони / Корінєв В.Л.// Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво Науково-виробничий журнал – 2011. - №1. - С. 108-112.
4. Закон України «Про фінансовий лізинг» [Електронний ресурс]: закон України:[прийнято ВР 16.01.2004 р.]. – Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/
5. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
Категорія: Секція_9_2012_12_11-12 | Додав: clubsophus (2012-12-11)
Переглядів: 1914 | Рейтинг: 4.0/1
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція_1_2012_12_11-12
Секція_2_2012_12_11-12
Секція_3_2012_12_11-12
Секція_4_2012_12_11-12
Секція_5_2012_12_11-12
Секція_6_2012_12_11-12
Секція_7_2012_12_11-12
Секція_8_2012_12_11-12
Секція_9_2012_12_11-12
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 651
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0