Архів / Archive

Головна » Статті » 2013_05_30-31_KamPodilsk » Економічний блок досліджень

ВДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН ДЕРЖАВНОГО І МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Цигилик О.О., студент
Вівчар О.Й., к.е.н., доцент кафедри ФІН
Національний університет «Львівська політехніка»
м. Львів, Україна
 
ВДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН ДЕРЖАВНОГО І МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
 
В Україні досить гостро постає проблема забезпечення достатнім фінансовим ресурсом місцевих бюджетів всіх рівнів як гарантії соціально-економічного розвитку держави в цілому та її окремих регіонів, тому метою нашого дослідження буде визначення нових підходів до організації взаємовідносин між державним та місцевими бюджетами.
Одне з головних завдань бюджетної політики – це створення умов для реалізації принципу фінансової автономії місцевого самоврядування, а саме: створення системи самодостатніх місцевих бюджетів та побудови справедливих міжбюджетних відносин державного та місцевих бюджетів [1]. Подальші реформи, щодо побудови таких відносин, мають бути логічним продовженням попередніх трансформацій і спрямовуватися на наступні стратегічні цілі.
Важливим завданням є збільшення надходжень від власних джерел місцевих бюджетів за допомогою:
– застосування гнучких ставок до податків і зборів, що надходять до місцевих бюджетів, відповідно до фази економічного циклу з поправкою на стан економіки регіону – збільшення ставок у фазі економічного зростання і зменшення у фазі спаду;
– запровадження органами місцевого самоврядування туристичного збору на всіх наявних об’єктах оподаткування;
– повне використання органами місцевого самоврядування резервів від збору за місця для паркування транспортних засобів шляхом контролю за наявністю договорів оренди на землю під парковки, меж і розміток таких парковок [2].
Одним із кроків бюджетної реформи, у напрямі надання місцевим бюджетами додаткових джерел доходів, має стати закріплення за місцевими бюджетами частини податку на прибуток підприємств, що сприятиме їх зацікавленості в активізації роботи та покращення умов для ведення бізнесу.
Важливою умовою також є зменшення фінансової залежності місцевих бюджетів від державного бюджету. Місцеве самоврядування має відокремлюватися від державної влади не лише номінально, а й фактично. Муніципалітети мають набувати справжню незалежність та самостійність, і перш за все економічну, у здійсненні покладених на них функцій у межах своєї компетенції. Фінансова система, на якій ґрунтуються ресурси органів місцевого самоврядування, повинна забезпечувати відповідність наявних ресурсів реальному зростанню вартості виконуваних муніципалітетами завдань. Для цілей здійснення позик інвестиційного капіталу органам місцевого самоврядування має забезпечуватися реальний доступ до національного ринку капіталу в межах закону.
Необхідним заходом є підвищення рівня та ефективності використання бюджетних коштів. Оскільки державне фінансування є недосконалим, місцеві ради часто використовують власні надходження на виконання делегованих повноважень, тим самим позбавляючи ресурсів житлово-комунальне господарство, місцеві соціально-економічні і культурні програми та інші.
Удосконалення дії інституту делегованих повноважень можливе за рахунок:
– передання органам місцевого самоврядування лише незначної частини повноважень органів виконавчої влади. Вони не повинні переважати власні повноваження органів місцевого самоврядування, основне соціальне призначення яких полягає у вирішенні питань місцевого життя;
– наділення (делегування) органів місцевого самоврядування окремими державними повноваженнями не повинне трактуватися як повне звільнення органів державної влади від відповідальності за здійснення переданих повноважень;
– здійснення типологізації бюджетів місцевого самоврядування, районів
та регіонів за видами здійснюваних ними видатків з метою підвищення
коректності обчислення показників і нормативів таких видатків;
– унормування вичерпного переліку повноважень, які можуть бути делеговані, і тих, які взагалі не можуть бути делегованими (повноваження загальнодержавного значення);
– надання можливості повернення делегованих повноважень до делегуючого суб’єкта при їх невиконанні чи недостатньому фінансуванні [3].
Отже, у перспективі розвиток міжбюджетних відносин повинен відбуватись у напрямку стимулювання економічного розвитку регіонів, максимального використання конкурентних переваг кожного з них. Основні підходи до вдосконалення міжбюджетних відносин мають бути спрямовані на: чітке розмежування доходів та видатків місцевих бюджетів з метою поглиблення процесів децентралізації управління фінансовими ресурсами регіонів; стимулювання максимального збільшення надходжень до місцевих бюджетів; формування дієвих механізмів фінансової підтримки бюджетів різних рівнів. Все це сприятиме зацікавленості органів державного управління та місцевого самоврядування щодо здійснення структурних перетворень, створення сприятливого інвестиційного та підприємницького клімату, підтримки конкурентного середовища в регіонах.
 
Література
1. Закон України «Про місцеве самоврядування» від 20.11.2012 : [Електронний ресурс] – Режим доступу : http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/
2. Офіційний сайт Всеукраїнської Асоціаціі cільских та селищних рад : [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://vassr.org/index
3. Писаренко В. Правові аспекти формування фінансової системи місцевого самоврядування в Україні: Право України №11 / В.Писаренко – 2011.
Категорія: Економічний блок досліджень | Додав: clubsophus (2013-06-01)
Переглядів: 1285 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Технологічний блок досліджень
Економічний блок досліджень
Соціальний блок досліджень
Природничий блок досліджень
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 651
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0