Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_12_14_KamPodilsk » Секція/Section_7_2016_12_14

ФОРМУВАННЯ ТА ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Середа Олена

старший викладач

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

м. Сєвєродонецьк

 

ФОРМУВАННЯ ТА ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

 

В сучасних умовах високого рівня динамічності зовнішнього середовища та невизначеності шляхів розвитку ринкових відносин фінансова діяльність функціонуючих підприємств характеризується неефективністю, наслідком чого є висока частка неприбуткових підприємств, зростання фінансових ризиків, порушення структури капіталу, зниження фінансової стійкості. Важливе значення в подоланні цієї ситуації має адаптивний механізм фінансового регулювання, за допомогою якого здійснюється цілеспрямований вплив на фінансове забезпечення розвитку підприємств на довгострокову перспективу. Теоретичні, методичні і практичні основи фінансового управління як ефективної складової системи стратегічного управління, знайшли відображення в багатьох дослідженнях як зарубіжних, так і вітчизняних авторів: Дж. Бейкер, В. Г. Боронос, Р. Брейлі, В. Ковальов, С. Майєрс, Дж. Мейнсон, М. Міллер, Ф. Модільяні, Дж. Ван Хорн, І. О. Бланк, Л. А. Костирко, А. М. Поддєрьогін, О. О. Терещенко, В. П. Савчук, Г. А. Семенов та багатьох інших. Проте особливості здійснення фінансового регулювання та обґрунтування вибору методів формування капіталу в контексті стратегічного розвитку суб’єктів господарювання потребує подальших досліджень. Це актуалізує розробку теоретичних та методичних питань до формування і реалізації механізму фінансового регулювання розвитку підприємств в контексті відтворення їх вартості.

У широкому розумінні механізм регулювання економічної діяльності підприємств - це система цілеспрямованих дій різних суб'єктів господарської діяльності, що забезпечують розвиток економіки, використання економічних законів, узгодження інтересів і вирішення економічних суперечностей [1, с.23]. Ознакою розвитку підприємства є зміни у його діяльності, які забезпечують фінансову стійкість та сприяють відновленню ринкової вартості. Під розвитком підприємства слід розуміти процес нарощування фінансового, інвестиційного та інноваційного потенціалів, який проявляється в формуванні ефективному використанні та пропорційному відтворенні капіталу на довгострокову перспективу.

Механізм фінансового регулювання розвитку підприємства з позиції відтворення його ринкової вартості можна розуміти як сукупності методів та інструментів за допомогою яких здійснюється цілеспрямований вплив на фінансове забезпечення розвитку підприємства на основі вибору стратегічних альтернатив. Головною метою цього механізму визначено стабільне відтворення вартості підприємства. Цілі механізму регулювання фінансової діяльності підприємства можна поділити на стратегічні, тактичні і оперативні. До стратегічних цілей належать цілі вищого порядку, спрямовані на забезпечення ефективності відтворення власного капіталу підприємства, тобто відтворення вартості підприємства. Для цього необхідно цілі узгодити з напрямами фінансового, інвестиційного та інноваційного розвитку. Тактичні цілі механізму фінансового регулювання розвитку підприємства орієнтовані на забезпечення ефективності та фінансової рівноваги. Такими цілями є: приріст фінансових ресурсів, максимізація прибутку, капіталізація [2, с.118]. До оперативних цілій віднесено ліквідність, платоспроможність, визначення потреби в капіталі, формування оптимальної структури капіталу підприємства.

Вивчення принципів механізму регулювання дозволило визначити наступні їх особливості з позиції фінансового розвитку підприємства:

  • принцип оптимізації передбачає оптимальне формування та розміщення капіталу підприємства, реалізація якого проявляється на етапі вибору структури капіталу залежно від стратегічної альтернативи розвитку підприємства;
  • реалізація принципу адаптивності здійснюється на етапі вибору джерел фінансування розвитку залежно від зміни умов зовнішнього і внутрішнього середовища;
  • принцип інновативності означає, що фінансове регулювання повинно бути націлено на підвищення інноваційної активності та ефективності інноваційної діяльності. Реалізація цього принципу здійснюється на етапі аналізу інноваційного розвитку підприємства та оцінювання результатів механізму фінансового регулювання для розробки заходів щодо відтворення капіталу за рахунок підвищення інноваційної активності.
  • принцип контрольованості передбачає організацію фінансового контролю капіталу на різних рівнях управління з метою ідентифікації та ефективного використання внутрішніх фінансових резервів відтворення ринкової вартості підприємства.
  • принцип ефективності передбачає забезпечення результативності механізму фінансового регулювання через досягнення головної мети відтворення вартості підприємства.

У процесі дослідження виявлено, що на фінансове регулювання діяльності підприємства впливають підсистеми державного регулювання, ринкового регулювання, внутрішнього регулювання. Державне регулювання представляє зовнішній механізм регулювання, який здійснюється через бюджетну, податкову, фінансово-кредитну, інвестиційну, інноваційну політики та нормативно-правове законодавство. Ринкове регулювання здійснюється за допомогою механізмів, ціноутворення, конкурентних переваг, фінансового ринку.

У якості елементів механізму фінансового регулювання розвитку підприємства концептуальною моделлю визначені: 1) напрями розвитку підприємств - за рахунок змін фінансового, інвестиційного та інноваційного потенціалів; 2) основні методи - аналіз, планування, фінансовий контроль; 3) інструменти - вартість капіталу, прогнозована рентабельність капіталу, рівень фінансового ризику; 4) об'єкти регулювання - напрями розвитку, капітал, результат відтворення капіталу; 5) суб'єкти - фінансові менеджери та фінансові служби, які безпосередньо впливають на стан і структуру капіталу підприємства; інституціональні та інші учасники: держава комерційні банки, суб’єкти господарювання.

Методичне забезпечення механізму фінансового регулювання розвитку підприємства складають методи аналізу наявного фінансового потенціалу, інноваційного потенціалу, інвестиційного потенціалу, планування та фінансовий контроль.

Фінансовий контроль як складова фінансового регулювання здійснює наступні пріоритетні завдання: ‒ моніторинг фінансових індикаторів усіх сфер розвитку підприємства; ‒ діагностику можливих загроз, які впливають на об'єкти регулювання, вартість підприємства та ефективність; ‒ здійснення превентивних мер по усуненню загроз, які дестабілізують фінансовий стан и негативно вливають на зростання її вартості; ‒ реалізація корегуючих контрольних засобів з допомогою контрольних методів для усунення фінансових проблем. Фінансовий контроль капіталу підприємства орієнтований на збалансування стратегічних завдань щодо формування вартості підприємства з тактичними, спрямованими на вдосконалення фінансове регулювання розвитку підприємства на основі індикаторів та ідентифікації внутрішніх резервів зростання вартості підприємства. Крім того фінансовий контроль надає інформацію для планування та розробки прогнозів щодо стратегічної вартості підприємства.

Таким чином, розроблений механізм фінансового регулювання в умовах невизначеності враховує напрями розвитку підприємств та результат відтворення вартості підприємства, який залежить від фінансового, інвестиційного, інноваційного потенціалів.

 

Список використаних джерел

  1. Оборонько, Д. Теоретичні засади регулювання економічної діяльності підприємств [Текст] / Д. Т. Оборонько // Культура народов Причерноморья. – 2009. – №163. – С. 21-25.
  2. Костирко, Л. А. Фінансовий механізм сталого розвитку підприємств: стратегічні орієнтири, системи забезпечення, адаптація [Текст] : монографія. – Луганськ : Вид-во «Ноулідж», 2012. – 474 с.
Категорія: Секція/Section_7_2016_12_14 | Додав: clubsophus (2016-12-13)
Переглядів: 1249 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_12_14
Секція/Section_2_2016_12_14
Секція/Section_3_2016_12_14
Секція/Section_4_2016_12_14
Секція/Section_5_2016_12_14
Секція/Section_6_2016_12_14
Секція/Section_7_2016_12_14
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 651
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0