Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_03_27_Lutsk » Секція_2_2015_03_27

СТАНОВЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСВАХ АГРАРНОГО СЕКТОРУ: ПРОБЛЕМИ, ВИКЛИКИ, ЗАВДАННЯ

Орєхова Альвіна

к.е.н., доцент

Сумський національний аграрний університет

м. Суми

 

СТАНОВЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСВАХ АГРАРНОГО СЕКТОРУ: ПРОБЛЕМИ, ВИКЛИКИ, ЗАВДАННЯ

 

Управлінський облік є необхідним інструментом управління підприємством. Його впровадження дозволяє підвищити якість та оперативність прийнятих рішень, наблизити очікуваний результат та контролювати ризики, пов’язані з господарською діяльністю. Ведення управлінського обліку на підприємстві вирішує завдання як поточного, так і стратегічного характеру, наприклад, є необхідною інформаційною системою для прийняття стратегічних управлінських рішень в умовах невизначеності і ризиків, що притаманні сучасному економічному середовищу.

У більшості вітчизняних аграрних підприємств управлінський облік розвинений слабо, або не ведеться взагалі. Сільгоспвиробники не приділяють належної уваги його веденню, оскільки не володіють інформацією про переваги, які надає ведення управлінського обліку. В зв’язку з цим, вітчизняне аграрне виробництво значно поступається в ефективності зарубіжному. Зарубіжні рекомендації щодо організації управлінського обліку не адаптовані до умов діяльності українських підприємств і тому носять лише теоретичний характер [1].

Проблеми становлення управлінського обліку криються в переорієнтації вітчизняної теорії та практики на рішення зовсім нових задач, що стоять перед управлінням організації в ринкових умовах. Іншою задачею вітчизняного управлінського обліку є створення та впровадження в практичну діяльність  нових нетрадиційних систем формування інформації про витрати на виробництво та калькулювання собівартості продукції.

Однією з найбільших перепон на шляху розвитку управлінського обліку в державі є відсутність відповідного нормативного забезпечення, що призвело до неналежного його функціонування, як системи. Визначення «внутрішньогосподарський облік» згадується лише в Законі «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [2]. При здійснення обліку витрат пропонується для використання П(С)БО 16 «Витрати» [3], який визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства.

Впровадження управлінського обліку на підприємствах ставить перед керівництвом конкретні завдання організаційного характеру, що передбачають формування відповідної організаційної структури, формування мети та завдань, визначення виду та періодичності подання інформації центрів відповідальності, формування системи контролю щодо повноти, достовірності та оперативності подання відповідної звітності, а управлінський облік слугує засобом досягнення поставлених підприємством цілей.

Стосовно внутрішньої регламентації управлінського обліку з боку підприємства, то основні моменти щодо його ведення не повинні відображатись в Наказі про облікову політику підприємства, який є доступним для зовнішніх користувачів, а розкриватися у внутрішньому Положенні про організацію управлінського обліку, адже така інформація є конфіденційною для кожного підприємства і не повинна бути доступною для таких користувачів. У Наказі про бухгалтерський облік і облікову політику підприємства можна окреслити лише загальні положення ведення управлінського обліку [1].

Дослідження специфіки умов функціонування аграрних підприємств свідчить про їх істотний вплив на побудову управлінського обліку. Існує певний ряд моментів, що визначають побудову безпосередньо обліку. Найбільш істотними серед них можна назвати наступні:

1) використання у виробничому процесі біологічних активів;

2) наявність звітності про собівартість валової і товарної продукції;

3) наявність великої кількості статей витрат, які вважаються прямими;

4) нерівномірність проведення витрат протягом виробничого періоду;

5) наявність особливої групи витрат, які можна віднести до умовно-змінних [4].

З метою побудови ефективної системи управлінського обліку на підприємствах аграрного сектору слід вирішити низку завдань, серед яких:

- формування єдиних концептуальних засад побудови управлінського обліку з урахуванням міжнародного досвіду адаптованих до реалій  діяльності вітчизняних підприємств. Розробка концептуальних засад повинна здійснюватися в трьох напрямках -  нормативному, організаційному та методичному;

 • формування та розробка галузевих нормативних документів, що регламентують побудову управлінського обліку на підприємствах аграрного сектору;  
 • формування та розробка методологічних аспектів калькулювання собівартості в системі управлінського обліку;
 • розробка практичних рекомендації щодо організації та методу аналітичного обліку витрат на виробництво в аграрному секторі, включаючи управлінський аспект;
 • визначення особливостей функціонування та дієвість системи внутрішньогосподарського планування (бюджетування) як способу контролю і оцінки ефективності управлінських рішень;
 • - розробка елементів облікової політики для цілей управлінського обліку;
 • формування системи внутрішньої управлінської документації та звітності;
 • цілеспрямоване підвищення кваліфікації керівного складу в сфері управлінського обліку;
 • залучення на постійній основі практикуючих фахівців по впровадженню управлінського обліку.

Таким чином, відсутність необхідної методології та чітких методичних рекомендації щодо впровадження та ведення управлінського обліку на підприємствах аграрного сектору визначає проведення подальших теоретичних та методологічних досліджень з досліджуваної проблематики, що сприятиме  формуванню цілісної системи управлінського обліку з урахуванням галузевої специфіки та підвищенню достовірності і прозорості внутрішньогосподарської економічної інформації.

 

Список використаних джерел

 1. Тлучкевич Н. Правове регулювання управлінського обліку в сільському господарстві [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://sophus.at.ua/publ/2013_04_18_19_kampodilsk/sekcija_4_2013_04_18_19/pravove_reguljuvannja_upravlinskogo_obliku_v_silskomu_gospodarstvi/24-1-0-529. - Назва з екрану.
 2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: закон України  [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14. - Назва з екрану.
 3. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» [Електронний ресурс]  - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00. - Назва з екрану.
 4. Ліба Н.С. Деякі аспекти управлінського обліку у сільському господарстві // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія Економіка. Вип. 2 (2). – 2014. – с.122-124.
Категорія: Секція_2_2015_03_27 | Додав: clubsophus (2015-03-26)
Переглядів: 643 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція_1_2015_03_27
Секція_2_2015_03_27
Секція_3_2015_03_27
Секція_4_2015_03_27
Секція_5_2015_03_27
Секція_6_2015_03_27
Секція_7_2015_03_27
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 624
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0